Nabídka pracovních míst

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) zahájila činnost dne 1. prosince 2010. Podle Lisabonské smlouvy jsou zaměstnanci ESVČ získáváni z orgánů EU: Evropské komise, Rady Evropské unie a diplomatických služeb členských států EU.

Více informací o práci pro:

  • Orgány EU – viz: Evropský úřad pro výběr personálu
  • Ústředí ESVČ – smluvní zaměstnanci 3b – výzva k vyjádření zájmu English (en) français (fr)
  • Delegace EUvolná pracovní místa pro smluvní zaměstnance English (en)
    Pracovní místa bývají rovněž zveřejňovány na internetových stránkách jednotlivých delegací
    Existuje také Program pro pomocné odborníky působící v delegacích (Junior Professionals in Delegation Programme neboli JPD)
  • Stáže – v Evropská komisi – v Radě Evropské unie
  • Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) – viz: Nabídka míst v misích SBOP