EÚ vo svete

Európska únia neudržiava len bilaterálne vzťahy s mnohými štátmi a regiónmi. Disponuje aj sieťou 139 delegácií a kancelárií, ktoré sú očami, ušami a ústami EÚ v hostiteľských krajinách

Twitter

Special feature

Spolupráca so ženami

V spolupráci so ženami: posilnenie ich postavenia pomocou aktívnej účasti

Multimédiá

Go