EU u svijetu

Uz bilateralne odnose sa zemljama i regijama na svim kontinentima, EU ima i svoje delegacije u svim dijelovima svijeta. Mreža od 141 delegacije i ureda EU-a oči su, uši i usta Europske unije te je predstavljaju u suradnji s nadležnim tijelima i pred stanovništvom zemalja domaćina.