Nástroj stability – EÚ v akcii

AktualityRSS

 • 08/08/2014
  EU to provide new funding to counter organised crime and drug trafficking
 • 03/08/2014
  Statement by President Barroso and President Van Rompuy in the name of the European Union on the situation in Gaza
 • 30/07/2014
  124 54858 1 _blank La Démocratie: "Communiqué de presse: Prorogation de la mission EUCAP Sahel Niger" La Démocratie: "Communiqué de presse: Prorogation de la mission EUCAP Sahel Niger" /csdp/missions-and-operations/eucap-sahel-niger/documents/la_democratie_du_30_juillet_2014._prorogation_de_la_mission_eucap_sahel_niger_fr.pdf 07/30/2014 00:00:00 07/30/2014 00:00:00 07/30/2014 00:00:00 nulldate 2014073000 090126248c641b8d N 090126248c641b8d /csdp/missions-and-operations/eucap-sahel-niger/documents/la_democratie_du_30_juillet_2014._prorogation_de_la_mission_eucap_sahel_niger_fr.pdf 147863 pdf N /csdp/missions-and-operations/eucap-sahel-niger/documents/la_democratie_du_30_juillet_2014._prorogation_de_la_mission_eucap_sahel_niger_sk.pdf 1 /csdp/missions-and-operations/eucap-sahel-niger/documents/la_democratie_du_30_juillet_2014._prorogation_de_la_mission_eucap_sahel_niger_fr.pdf /csdp/missions-and-operations/eucap-sahel-niger/documents/la_democratie_du_30_juillet_2014._prorogation_de_la_mission_eucap_sahel_niger_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  La Démocratie: "Communiqué de presse: Prorogation de la mission EUCAP Sahel Niger" pdf - 145 KB [145 KB] français (fr)

Ďalšie aktuality

Od slov k činom: reportáž o nástroji stabilityOd slov k činom: reportáž o nástroji stability

Zavedením nástroja stability v roku 2007, ktorý nadviazal na mechanizmus rýchlej reakcie, Európska komisia výrazne zintenzívnila svoje činnosti v oblasti prevencie, krízového riadenia a budovania mieru.

Projekty krízového riadenia realizované v rámci nástroja stability sa zameriavajú na širokú škálu otázok. Ide napríklad o podporu mediácie, posilňovanie dôvery, vytváranie dočasnej správy, posilňovanie právneho štátu, vybudovanie prechodného súdnictva alebo riešenie otázok súvisiacich s úlohou prírodných zdrojov počas konfliktov. V rámci nástroja stability je tieto činnosti možné podporiť počas (vznikajúcich) krízových situácií, keď nie je možné poskytnúť včasnú finančnú pomoc z iných zdrojov EÚ.

Nástroj stability sa doposiaľ využíval na financovanie celého radu projektov týkajúcich sa reakcie na krízové situácie . Najväčší podiel prostriedkov smeroval na projekty v Afrike, ázijsko-tichomorskej oblasti a na Balkáne. Druhou najdôležitejšou cieľovou skupinou bol štáty Blízkeho východe, Latinskej Ameriky a Karibiku.

Partnerstvo pre budovanie mieru English (en) español (es) je inovatívnou súčasťou nástroja stability a jeho cieľom je posilniť civilné odborné znalosti v oblasti budovania mieru a prehĺbiť dialóg medzi občianskou spoločnosťou a inštitúciami EÚ. Partnerstvo je určené najmä organizáciám občianskej spoločnosti, think-thankom, ale aj medzinárodným organizáciám a agentúram v členských štátoch EÚ.

Nástroj stability zároveň Únii umožňuje vytvárať dlhodobé medzinárodné, regionálne a národné kapacity na riešenie pálčivých transregionálnych a globálnych hrozieb.

 


 • Tlač
 • Set page to normal font size
 • Increase font size by 150 percent
 • Increase font size by 200 percent

Project Examples