Stabiliteitsinstrument (IfS) – EU in actie

Het stabiliteitsinstrument (Instrument for Stability - IfS) is in 2007 in het leven geroepen als opvolger van het snellereactiemechanisme. Met het IfS heeft de Europese Commissie haar werk op het gebied van conflictpreventie, crisisbeheersing en vredesopbouw aanzienlijk geïntensiveerd.

De crisisresponsprojecten zijn o.a. gericht op onderhandelen, het opbouwen van vertrouwen, tijdelijk bestuur, de rechtsstaat en overgangsrechtsstelsels, en de rol van grondstoffen bij conflicten. Deze activiteiten kunnen in een (opkomende) crisis worden gesteund uit het IfS, als andere EU-bronnen geen snelle financiële hulp kunnen bieden.

Het stabiliteitsinstrument wordt momenteel gebruikt voor de financiering van een groot aantal crisisreponsprojecten wereldwijd. De grootste projecten zijn in Afrika, Azië-Oceanië en op de Balkan, gevolgd door het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en de Caraïben.

Het partnerschap voor vredesopbouw English (en) español (es) is een innovatief deel van het stabiliteitsinstrument en is bedoeld om de civiele expertise in dit verband te versterken. Het doel is een betere dialoog tussen het maatschappelijk middenveld en de EU-instellingen. Het is vooral gericht op maatschappelijke organisaties en denktanks, maar ook op internationale organisaties en agentschappen in de EU-landen.

Dankzij het stabiliteitsinstrument kan de EU ertoe bijdragen dat wijdverbreide transregionale en wereldwijde bedreigingen beter kunnen worden bestreden op internationaal, nationaal en regionaal niveau, en dit voor de lange termijn.