Χρηματοδοτικό Μέσο Σταθερότητας (IfS) – Η ΕΕ σε δράση

Χάρη στο Χρηματοδοτικό Μέσο Σταθερότητας (IfS), το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2007 και αποτελεί συνέχεια του Μηχανισμού Ταχείας Αντίδρασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέτεινε τη δράση της στους τομείς της πρόληψης των συγκρούσεων, της διαχείρισης κρίσεων και της εδραίωσης της ειρήνης.

Τα προγράμματα αντιμετώπισης κρίσεων που εντάσσονται στο Χρηματοδοτικό Μέσο Σταθερότητας εστιάζουν σε θέματα, όπως η στήριξη της διαμεσολάβησης, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, οι μεταβατικές διοικήσεις, η ενίσχυση του κράτους δικαίου, τα μεταβατικά συστήματα δικαιοσύνης και ο ρόλος των φυσικών πόρων στις συγκρούσεις. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να λάβουν χρηματοδοτική βοήθεια από το Μέσο Σταθερότητας σε περιπτώσεις κρίσεων ή επαπειλούμενων κρίσεων, όταν δεν είναι δυνατή η έγκαιρη παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας από άλλες πηγές της ΕΕ.

Το IfS έχει χρηματοδοτήσει πολλά προγράμματα αντιμετώπισης κρίσεων σε όλον τον κόσμο. Το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων χορηγήθηκε για προγράμματα στην Αφρική, στην Ασία και τον Ειρηνικό, στα Βαλκάνια, καθώς και στη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Η εταιρική σχέση για την επικράτηση της ειρήνης English (en) español (es) αποτελεί μια καινοτομία του IfS και αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών για δραστηριότητες εδραίωσης της ειρήνης. Δημιουργήθηκε για να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Αφορά ιδίως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ομάδες προβληματισμού (think-tanks), αλλά και διεθνείς οργανώσεις και οργανισμούς στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Μέσω του IfS, η ΕΕ μπορεί επίσης να συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση διαπεριφερειακών και παγκόσμιων απειλών.