Stabilitetsinstrumentet (IfS) – EU i aktion

Med lanceringen af stabilitetsinstrumentet (IfS) i 2007, som opfølgning på Beredskabsordningen (Rapid Reaction Mechanism), har Europa-Kommissionen optrappet indsatsen betydeligt inden for konfliktforebyggelse, krisestyring og fredsskabelse.

Kriseresponsprojekter under stabilitetsinstrumentet fokuserer på en lang række områder, som f.eks. støtte til mæglingsforslag, tillidsskabelse, midlertidige administrationer, styrkelse af retsstaten, retsopgør i overgangsperioder og naturressourcers rolle i krisesammenhæng. Disse aktiviteter støttes også under IfS i krisesituationer eller i begyndende kriser, hvor rettidig finansiel støtte ikke kan leveres fra andre EU-kilder.

IfS er indtil nu blevet brugt til at finansiere et stort antal kriseresponsprojekter på verdensplan. Den største andel af midlerne blev givet til projekter i Afrika, Asien/Stillehavsområdet og Balkan efterfulgt af Mellemøsten, Latinamerika og Caribien.

Fredsopbygningspartnerskabet English (en) español (es) er en innovativ del af stabilitetsinstrumentet og er etableret for at styrke civil ekspertise inden for fredsopbygningsaktiviteter. Partnerskabet er etableret for at uddybe dialogen mellem det civile samfund og EU-institutionerne. Partnerskabet henvender sig især til civilsamfundsorganisationer og tænketanke, men også til internationale organisationer og agenturer i EU-medlemslandene.

Stabilitetsinstrumentet (IfS) sætter også EU i stand til at skabe langvarige internationale, regionale og nationale kapaciteter, som skal tage sig af tværregionale og globale trusler.