Nástroj stability (IfS) – EU v akci

Zřízením nástroje stability (IfS) v roce 2007 – v návaznosti na mechanismus rychlé reakce – Evropská komise značně zintenzívnila svou angažovanost v předcházení konfliktům, v řízení krizí a mírových iniciativách.

Projekty reakcí na krizové situace v rámci nástroje stability mají velmi široký záběr. Patří sem podpora při mediaci, posilování důvěry, prozatímní správa, posilování právního státu, přechodné fáze v soudnictví nebo význam přírodních zdrojů v konfliktech. Nástroj stability Unii umožňuje poskytovat podporu v případě krize nebo nastupující krize, když včasná finanční pomoc nemůže být poskytnuta z jiných zdrojů EU.

Nástroj byl využit k financování celé řady zásahů v krizových situacích po celém světě . Největší část prostředků byla věnována na projekty v Africe, Tichomoří, na Balkáně, dále pak na Blízkém východě a Latinské Americe a karibské oblasti.

Inovativní částí nástroje stability je partnerství pro budování míru English (en) español (es) . Bylo zavedeno s cílem posílit civilní kapacity pro účely mírotvorných iniciativ. Je založeno na prohlubování dialogu mezi občanskou společností a institucemi EU. Oslovuje zejména organizace občanské společnosti a skupiny odborníků, ale i mezinárodní organizace a agentury v členských státech Unie.

Nástroj stability Unie rovněž umožňuje budovat dlouhodobé mezinárodní, regionální a vnitrostátní kapacity určené k řešení nadregionálních a globálních hrozeb.


Subscribe to Newsletters and alerts

Project Examples

 • Vyberte zemi
 • Afghánistán English (en) français (fr)
 • Bolívie English (en) español (es) français (fr)
 • Čad English (en) français (fr)
 • Guinea-Bissau English (en) français (fr)
 • Haiti English (en)
 • Kolumbie English (en) español (es) français (fr)
 • Kongo (Kinshasa) English (en) français (fr)
 • Kosovo English (en) français (fr)
 • Kuba English (en)
 • Libanon English (en) français (fr)
 • Palestina English (en) français (fr)
 • Somálsko English (en) français (fr)
 • Súdán English (en) français (fr)
 • Sýrie English (en)
 • Thajsko English (en) français (fr)
 • Uganda English (en) français (fr)
 • Zimbabwe English (en)