Nástroj stability (IfS) – EU v akci

AktualityRSS

 • 08/08/2014
  EU to provide new funding to counter organised crime and drug trafficking
 • 03/08/2014
  Statement by President Barroso and President Van Rompuy in the name of the European Union on the situation in Gaza
 • 30/07/2014
  124 54858 1 _blank La Démocratie: "Communiqué de presse: Prorogation de la mission EUCAP Sahel Niger" La Démocratie: "Communiqué de presse: Prorogation de la mission EUCAP Sahel Niger" /csdp/missions-and-operations/eucap-sahel-niger/documents/la_democratie_du_30_juillet_2014._prorogation_de_la_mission_eucap_sahel_niger_fr.pdf 07/30/2014 00:00:00 07/30/2014 00:00:00 07/30/2014 00:00:00 nulldate 2014073000 090126248c641b8d N 090126248c641b8d /csdp/missions-and-operations/eucap-sahel-niger/documents/la_democratie_du_30_juillet_2014._prorogation_de_la_mission_eucap_sahel_niger_fr.pdf 147863 pdf N /csdp/missions-and-operations/eucap-sahel-niger/documents/la_democratie_du_30_juillet_2014._prorogation_de_la_mission_eucap_sahel_niger_cs.pdf 1 /csdp/missions-and-operations/eucap-sahel-niger/documents/la_democratie_du_30_juillet_2014._prorogation_de_la_mission_eucap_sahel_niger_fr.pdf /csdp/missions-and-operations/eucap-sahel-niger/documents/la_democratie_du_30_juillet_2014._prorogation_de_la_mission_eucap_sahel_niger_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  La Démocratie: "Communiqué de presse: Prorogation de la mission EUCAP Sahel Niger" pdf - 145 KB [145 KB] français (fr)

Další zprávy

Od varování k akci: Reportáž o nástroji stabilityOd varování k akci: Reportáž o nástroji stability

Zřízením nástroje stability (IfS) v roce 2007 – v návaznosti na mechanismus rychlé reakce – Evropská komise značně zintenzívnila svou angažovanost v předcházení konfliktům, v řízení krizí a mírových iniciativách.

Projekty reakcí na krizové situace v rámci nástroje stability mají velmi široký záběr. Patří sem podpora při mediaci, posilování důvěry, prozatímní správa, posilování právního státu, přechodné fáze v soudnictví nebo význam přírodních zdrojů v konfliktech. Nástroj stability Unii umožňuje poskytovat podporu v případě krize nebo nastupující krize, když včasná finanční pomoc nemůže být poskytnuta z jiných zdrojů EU.

Nástroj byl využit k financování celé řady zásahů v krizových situacích po celém světě . Největší část prostředků byla věnována na projekty v Africe, Tichomoří, na Balkáně, dále pak na Blízkém východě a Latinské Americe a karibské oblasti.

Inovativní částí nástroje stability je partnerství pro budování míru English (en) español (es) . Bylo zavedeno s cílem posílit civilní kapacity pro účely mírotvorných iniciativ. Je založeno na prohlubování dialogu mezi občanskou společností a institucemi EU. Oslovuje zejména organizace občanské společnosti a skupiny odborníků, ale i mezinárodní organizace a agentury v členských státech Unie.

Nástroj stability Unie rovněž umožňuje budovat dlouhodobé mezinárodní, regionální a vnitrostátní kapacity určené k řešení nadregionálních a globálních hrozeb.


 • Vytisknout
 • Zobrazit stránku s normální velikostí písma
 • Zvětšit písmo o 150 %
 • Zvětšit písmo o 200 %

Project Examples