Instruments, kas finansē sadarbību ar rūpnieciski attīstītām un citām augstu ienākumu valstīm un teritorijām (2007-2013)

Iepriekšējos desmit gadus Eiropas Savienība (ES) centās nostiprināt savas divpusējās attiecības ar rūpnieciski attīstītām un citām valstīm un teritorijām, kurās ir augsti ienākumi, it īpaši Ziemeļamerikā, Austrumāzijā, Dienvidaustrumāzijā un Persijas līča reģionā.

Šī finanšu instrumenta mērķis 2007.-2013. gada periodā ir sekmēt pastiprinātu sadarbību starp Eiropas Savienību un rūpnieciski attīstītajām un citām valstīm, kurās ir augsts ienākumu līmenis. Eiropas Savienībai šīs divpusējās attiecības jāpadziļina, lai nostiprinātu savu lomu un vietu pasaulē, konsolidētu daudzpusējās institūcijas un sekmētu līdzsvaru pasaules ekonomikā un starptautiskajā sistēmā. Darbs tiek organizēts trīs pamatkategorijās, kas norādītas zemāk.

  • Publiskā diplomātija English (en) , kas uzlabo ES pamanāmību un sekmē labāku ES politikas izpratni.
  • Uzņēmumu sadarbība English (en) nostiprina ES uzņēmumu dalību tirgos, kuros ir ļoti svarīgi iekļūt.
  • Savstarpējās saites starp cilvēkiem English (en) vairo savstarpēju sapratni, sadarbojoties izglītības jomā un ar pilsoniskās sabiedrības dialogiem.

Industrializēto valstu instrumentu katru gadu īsteno saskaņā ar Eiropas Komisijas reģionālajām vai valsts daudzgadu sadarbības programmām. Šajās daudzgadu programmās ir izklāstīti projekti, budžeti un orientējošie grafiki. 2007.-2013. gada periodam ir atvēlēti 172 miljoni eiro, bet 2011.-2013. gadam ir paredzēti 77,645 miljoni eiro (aptuveni 26 miljoni eiro gadā).