Rahastamisvahend koostööks tööstus- ning teiste suure sissetulekuga riikide ja territooriumitega 2007–2013

Viimase kümne aasta jooksul on Euroopa Liit (EL) tugevdanud oma kahepoolseid suhteid tööstus- ning teiste suure sissetulekuga riikide ja territooriumitega eelkõige Põhja-Ameerikas, Ida-Aasias, Kagu-Aasias ning Pärsia lahe piirkonnas.

Tööstusriikide koostöö rahastamisvahendi eesmärk ajavahemikus 2007–2013 on edendada Euroopa Liidu tihedamat koostööd tööstus- ning teiste suure sissetulekuga riikidega. Euroopa Liit kavatseb veelgi süvendada oma kahepoolseid suhteid tööstus- ning teiste suure sissetulekuga riikidega, et tugevdada ELi rolli ja kohta maailmas, koondada mitmepoolseid institutsioone ning anda panuse maailma majanduse ja rahvusvahelise süsteemi tasakaalustamiseks. Tegevust korraldatakse kolme peamise kategooria raames.

  • Avalik diplomaatia English (en) : ELi väljapaistvuse ning ELi politikast parema arusaamise edendamine.
  • Ettevõtlusalane koostöö English (en) : ELi ettevõtete kohaloleku tugevdamine olulistel turgudel.
  • Inimestevahelised kontaktid English (en) : vastastikuse mõistmise tugevdamine haridusalase koostöö ja kodanikuühiskonna dialoogi kaudu.

Tööstusriikide rahastamisvahendit rakendatakse igal aastal Euroopa Komisjoni piirkondlike või riigipõhiste mitmeaastaste koostööprogrammide raames. Selleks võetakse vastu piirkondlikud või riigipõhised iga-aastased tegevusprogrammid, milles esitatakse projektide kirjeldused, eelarved ja esialgsed ajakavad. Ajavahemikuks 2007–2013 on eraldatud 172 miljonit eurot, kusjuures ajavahemikuks 2011–2013 on ette nähtud 77, 645 miljonit eurot (umbes 26 miljonit eurot igal aastal).