Finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy 2007–2013

V průběhu posledního desetiletí Evropská unie posiluje dvoustranné vztahy s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy, zejména se zeměmi v Severní Americe, východní Asii, jihovýchodní Asii a v Perském zálivu.

Posilovat spolupráci mezi EU a průmyslovými a jinými zeměmi s vysokými příjmy je také cílem finančního nástroje pro spolupráci v období 2007 – 2013. Evropské společenství hodlá dále dvoustranné vztahy s uvedenými zeměmi prohlubovat. Chce tak upevnit roli EU na mezinárodní scéně a přispět ke konsolidaci multilaterálních institucí a k úsilí o dosažení rovnováhy ve světovém hospodářství a mezinárodním systému. Tato činnost je rozdělena do tří hlavních kategorií:

  • Veřejná diplomacie English (en) : zviditelňování EU a prohlubování porozumění politikám EU
  • Obchodní spolupráce English (en) : upevnění pozice evropských podniků na významných trzích
  • Mezilidské vazby English (en) : prohlubování vzájemného porozumění prostřednictvím spolupráce v oblasti vzdělávání a dialogu občanské společnosti

Nástroj pro spolupráci s průmyslovými zeměmi se provádí v rámci víceletých programů spolupráce Evropské komise (MAP), které jsou určeny regionům nebo jednotlivým zemím. Následně se přijímají roční akční programy (AAP) pro regiony nebo jednotlivé země. Ty obsahují popis projektů, rozpočet a orientační harmonogram. Na období 2007–2013 bylo vyčleněno 172 milionů eur, z čehož na období 2011–2013 připadá 77,645 milionu eur (tedy přibližně 26 milionů eur na rok).