EU och de mänskliga rättigheterna

NyheterRSS

 • 25/11/2014
  EU-UNICEF Child Right's Toolkit released!
 • 12/11/2014
  Press Release: EU-Kazakhstan Human Rights Dialogue Press Release: EU-Kazakhstan Human Rights Dialogue <p>Brussels, 12 November 2014 - The European Union and Kazakhstan held the sixth round of their annual Human Rights Dialogue in Brussels today. The Kazakh delegation was led by Mr Yogan Merkel, First Deputy Prosecutor General, who was accompanied by Mr Vyacheslav Kalyuzhnyy, Director of the National Centre for Human Rights, and other senior officials. The EU delegation was led by Mr Silvio Gonzato, Director for Human Rights and Democracy at the European External Action Service</p> 11/12/2014 20:06:32 11/12/2014 20:06:32 11/12/2014 20:06:32 11/12/2014 20:06:32 2014111220 090126248d3919fa N 090126248d3919fa /statements-eeas/2014/141112_03_en.htm 11773 xml N /statements-eeas/2014/141112_03_sv.htm 2 /statements-eeas/2014/141112_03_en.htm /statements-eeas/2014/141112_03_fr.htm /statements-eeas/2014/141112_03_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  Press Release: EU-Kazakhstan Human Rights Dialogue English (en) français (fr)
 • 28/10/2014
  Declaration by the High Representative on behalf of the EU following the execution of Ms. Reyhane Jabbari in Iranpdf

Fler nyheter

EU och de mänskliga rättigheterna © EUEU och de mänskliga rättigheterna © EU

EU betraktar de mänskliga rättigheterna som allmänna och odelbara och främjar och försvarar dem aktivt både inom de egna gränserna och i sina förbindelser med länder utanför EU.

De mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen är grundläggande värderingar för EU. De finns inskrivna i EU:s fördrag, och deras ställning stärktes när stadgan om de grundläggande rättigheterna antogs år 2000. De bekräftades ytterligare när stadgan blev rättsligt bindande i och med att Lissabonfördraget trädde i kraft 2009.

Länder som vill gå med i EU måste respektera de mänskliga rättigheterna. Alla handels- och samarbetsavtal med länder utanför EU innehåller dessutom en klausul om att de mänskliga rättigheterna är grundläggande för kontakterna mellan parterna.

EU:s människorättspolitik omfattar medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den syftar också till att främja kvinnors och barns rättigheter, liksom rättigheterna för fördrivna personer och personer som tillhör minoriteter.

Det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter ger stöd till icke-statliga organisationer och har en budget på 1,1 miljarder euro för 2007–2013. Instrumentet stöder framför allt organisationer som arbetar för att stärka mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, avskaffa dödsstraffet, bekämpa tortyr och motverka rasism och annan diskriminering.

EU:s ministerråd har antagit sin årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati, som även täcker unionens yttre åtgärder på området under 2012. Strax efter att EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati antogs den 25 juni 2012, omstrukturerades årsrapporten för att återspegla framstegen med handlingsplanens genomförande. En andra del som gäller EU:s insatser i länder utanför unionen planeras för september.

Årsrapporten (pdf-fil):

csdadeeletfififrhuitlvlvmtnlplptskslsv

 

 

EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter: Stavros Lambrinidis

Stavros LambrinidisFödd i Aten, advokat, f.d. grekisk utrikesminister och f.d. vice talman i Europaparlamentet. Mellan 2004 och 2009 var han vice ordförande för Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter. Tidigare i sin yrkesbana var han ordförande för advokatsamfundets kommitté för mänskliga rättigheter i Washington, D.C.

Han tillträdde posten som EU:s särskilda representant den 1 september 2012 och har ett första mandat fram till den 30 juni 2014. Hans uppdrag är att göra EU:s människorättspolitik mer effektiv och synlig.

Twitterkonto: @SJLambrinidis

Den särskilda representantens program – februari 2013