EU och de mänskliga rättigheterna

NyheterRSS

 • 15/04/2014
  11 65744 1 _blank Statement Catherine Ashton on violent attacks in Nigeria Statement Catherine Ashton on violent attacks in Nigeria /statements/docs/2014/140415_02_en.pdf 04/15/2014 20:51:00 04/15/2014 20:51:00 04/15/2014 20:51:00 nulldate 2014041520 090126248bb75f03 N 090126248bb75f03 /statements/docs/2014/140415_02_en.pdf 587432 pdf N /statements/docs/2014/140415_02_sv.pdf 1 /statements/docs/2014/140415_02_en.pdf /statements/docs/2014/140415_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement Catherine Ashton on violent attacks in Nigeria pdf - 574 KB [574 KB] English (en)
 • 11/04/2014
  26 65744 1 _blank Catherine Ashton on the sentencing of Dr Xu Zhiyong and the trials of other human rights activists in China Catherine Ashton on the sentencing of Dr Xu Zhiyong and the trials of other human rights activists in China /statements/docs/2014/140411_02_en.pdf 04/11/2014 16:34:00 04/11/2014 16:34:00 04/11/2014 16:34:00 nulldate 2014041116 090126248bb0e3e4 N 090126248bb0fa01 /statements/docs/2014/140411_02_en.pdf 191271 pdf N /statements/docs/2014/140411_02_sv.pdf 2 /statements/docs/2014/140411_02_en.pdf /statements/docs/2014/140411_02_fr.pdf /statements/docs/2014/140411_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Catherine Ashton on the sentencing of Dr Xu Zhiyong and the trials of other human rights activists in China pdf - 187 KB [187 KB] English (en) français (fr)
 • 10/04/2014
  31 65744 1 _blank Catherine Ashton on the execution of Ramiro Hernández Llanas Catherine Ashton on the execution of Ramiro Hernández Llanas /statements/docs/2014/140410_01_en.pdf 04/10/2014 11:42:00 04/10/2014 11:42:00 04/10/2014 11:42:00 nulldate 2014041011 090126248baeb37e N 090126248baeb37e /statements/docs/2014/140410_01_en.pdf 441247 pdf N /statements/docs/2014/140410_01_sv.pdf 2 /statements/docs/2014/140410_01_en.pdf /statements/docs/2014/140410_01_fr.pdf /statements/docs/2014/140410_01_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Catherine Ashton on the execution of Ramiro Hernández Llanas pdf - 431 KB [431 KB] English (en) français (fr)

Fler nyheter

EU och de mänskliga rättigheterna © EUEU och de mänskliga rättigheterna © EU

EU betraktar de mänskliga rättigheterna som allmänna och odelbara och främjar och försvarar dem aktivt både inom de egna gränserna och i sina förbindelser med länder utanför EU.

De mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen är grundläggande värderingar för EU. De finns inskrivna i EU:s fördrag, och deras ställning stärktes när stadgan om de grundläggande rättigheterna antogs år 2000. De bekräftades ytterligare när stadgan blev rättsligt bindande i och med att Lissabonfördraget trädde i kraft 2009.

Länder som vill gå med i EU måste respektera de mänskliga rättigheterna. Alla handels- och samarbetsavtal med länder utanför EU innehåller dessutom en klausul om att de mänskliga rättigheterna är grundläggande för kontakterna mellan parterna.

EU:s människorättspolitik omfattar medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den syftar också till att främja kvinnors och barns rättigheter, liksom rättigheterna för fördrivna personer och personer som tillhör minoriteter.

Det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter ger stöd till icke-statliga organisationer och har en budget på 1,1 miljarder euro för 2007–2013. Instrumentet stöder framför allt organisationer som arbetar för att stärka mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, avskaffa dödsstraffet, bekämpa tortyr och motverka rasism och annan diskriminering.

EU:s ministerråd har antagit sin årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati, som även täcker unionens yttre åtgärder på området under 2012. Strax efter att EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati antogs den 25 juni 2012, omstrukturerades årsrapporten för att återspegla framstegen med handlingsplanens genomförande. En andra del som gäller EU:s insatser i länder utanför unionen planeras för september.

Årsrapporten (pdf-fil):

csdadeeletfififrhuitlvlvmtnlplptskslsv

 

 

EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter: Stavros Lambrinidis

Stavros LambrinidisFödd i Aten, advokat, f.d. grekisk utrikesminister och f.d. vice talman i Europaparlamentet. Mellan 2004 och 2009 var han vice ordförande för Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter. Tidigare i sin yrkesbana var han ordförande för advokatsamfundets kommitté för mänskliga rättigheter i Washington, D.C.

Han tillträdde posten som EU:s särskilda representant den 1 september 2012 och har ett första mandat fram till den 30 juni 2014. Hans uppdrag är att göra EU:s människorättspolitik mer effektiv och synlig.

Twitterkonto: @SJLambrinidis

Den särskilda representantens program – februari 2013

Evenemang

 • 20/11/2013
  Joint Statement:10th AU-EU Human Rights Dialogue - 20 November 2013, Brusselspdf
 • 25/02/2013
  94 12015 1 EU Special Representative for Human Rights at 22nd session of the Human Rights Council EU Special Representative for Human Rights at 22nd session of the Human Rights Council 02/25/2013 00:00:00 02/25/2013 00:00:00 02/25/2013 00:00:00 nulldate 2013022500 0901262489706508 N 0901262489706c41 /delegations/un_geneva/press_corner/all_news/news/2013/20130228_eusrhrc22.htm 10675 xml Y /delegations/un_geneva/press_corner/all_news/news/2013/20130228_eusrhrc22.htm /delegations/un_geneva/press_corner/all_news/news/2013/20130228_eusrhrc22_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  EU Special Representative for Human Rights at 22nd session of the Human Rights Council
 • 21/06/2011
  202 12015 1 Civil Society Dialogue Network: Women, Peace and Security in EU Common Security and Defence Policy Missions Civil Society Dialogue Network: Women, Peace and Security in EU Common Security and Defence Policy Missions /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_en.pdf 06/21/2011 00:00:00 10/06/2011 09:31:00 06/21/2011 00:00:00 nulldate 2011062100 0901262486f38bf5 N 0901262486f38bf5 /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_en.pdf 307647 pdf N /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_sv.pdf 1 /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_en.pdf /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Civil Society Dialogue Network: Women, Peace and Security in EU Common Security and Defence Policy Missions pdf - 301 KB [301 KB] English (en)