UE i prawa człowieka

NieuwsRSS

 • 12/11/2014
  Press Release: EU-Kazakhstan Human Rights Dialogue Press Release: EU-Kazakhstan Human Rights Dialogue <p>Brussels, 12 November 2014 - The European Union and Kazakhstan held the sixth round of their annual Human Rights Dialogue in Brussels today. The Kazakh delegation was led by Mr Yogan Merkel, First Deputy Prosecutor General, who was accompanied by Mr Vyacheslav Kalyuzhnyy, Director of the National Centre for Human Rights, and other senior officials. The EU delegation was led by Mr Silvio Gonzato, Director for Human Rights and Democracy at the European External Action Service</p> 11/12/2014 20:06:32 11/12/2014 20:06:32 11/12/2014 20:06:32 11/12/2014 20:06:32 2014111220 090126248d3919fa N 090126248d3919fa /statements-eeas/2014/141112_03_en.htm 11773 xml N /statements-eeas/2014/141112_03_pl.htm 2 /statements-eeas/2014/141112_03_en.htm /statements-eeas/2014/141112_03_fr.htm /statements-eeas/2014/141112_03_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  Press Release: EU-Kazakhstan Human Rights Dialogue English (en) français (fr)
 • 28/10/2014
  Declaration by the High Representative on behalf of the EU following the execution of Ms. Reyhane Jabbari in Iranpdf
 • 16/10/2014
  World Food Day: Joint statement by Commissioners Andris Piebalgs (Development aid) and Kristalina Georgieva (Humanitarian aid)

Więcej wiadomości

UE i prawa człowieka © UEUE i prawa człowieka © UE

Unia Europejska uznaje prawa człowieka za powszechne i niepodzielne. Unia aktywnie je promuje i broni ich, zarówno w ramach swoich granic, jak i w kontaktach z krajami spoza UE.

Prawa człowieka, demokracja i rządy prawa to podstawowe wartości Unii Europejskiej. Zapisane już w traktacie założycielskim, wartości te zostały wzmocnione z chwilą przyjęcia przez UE Karty praw podstawowych w 2000 r., a następnie kiedy stała się ona prawnie wiążąca po wejściu w życie Traktatu z Lizbony w 2009 r.

Kraje, które chcą przystąpić do UE, muszą przestrzegać praw człowieka. Wszelkie umowy handlowe i o współpracy podpisywane z państwami trzecimi zawierają klauzulę mówiącą o prawach człowieka jako o istotnym elemencie stosunków pomiędzy stronami.

Polityka UE w zakresie praw człowieka obejmuje prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Jej celem jest również wspieranie praw kobiet i dzieci oraz mniejszości i osób wysiedlonych.

Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka, dysponujący na lata 2007–2013 budżetem w wysokości 1,1 mld euro, wspiera działalność organizacji pozarządowych. W szczególności służy on wsparciu organizacji propagujących prawa człowieka, demokrację, rządy prawa, zniesienie kary śmierci, zwalczanie stosowania tortur, przeciwdziałanie rasizmowi i innym formom dyskryminacji.

Rada UE przyjęła coroczne sprawozdanie na temat praw człowieka przedstawiające działania na rzecz praw człowieka przeprowadzone przez UE w 2012 r.  W następstwie przyjęcia 25 czerwca 2012 r. strategicznych ram UE dotyczących praw człowieka i demokracji struktura corocznego sprawozdania została zmieniona, tak aby pokazać postępy w realizacji planu działań. Jego druga część dotycząca działań UE w państwach trzecich ma się ukazać we wrześniu.

Plik w formacie PDF:

csdadeeletfififrhuitlvlvmtnlplptskslsv

 

 

Specjalny przedstawiciel UE (SPUE) ds. praw człowieka: Stavros Lambrinidis

Urodzony w Atenach Stavros Lambrinidis z wykształcenia jest adwokatem. W przeszłości pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych Grecji i wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W latach 2004–2009 piastował urząd wiceprzewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. Wcześniej był przewodniczący Komitetu Praw Człowieka stowarzyszenia adwokatów w Waszyngtonie (Bar Association of Washington, D.C.).

1 września 2012 r. został powołany na stanowisko specjalnego przedstawiciela UE ds. praw człowieka. Jego obecna kadencja potrwa do 30 czerwca 2014 r. Zadaniem specjalnego przedstawiciela ds. praw człowieka jest zwiększanie skuteczności unijnej polityki w dziedzinie praw człowieka i eksponowanie jej osiągnięć.

Stavros Lambrinidis na Twitterze: @SJLambrinidis

Program specjalnego przedstawiciela – luty 2013 r.