UE i prawa człowieka

NieuwsRSS

 • 21/03/2015
  Declaration by the High Representative Federica Mogherini on behalf of the European Union on the International Day for the Elimination of Racial Discrimination
 • 17/03/2015
  42 25362 1 Interactive Dialogue with the Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic - EU Intervention at UN Human Rights Council Interactive Dialogue with the Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic - EU Intervention at UN Human Rights Council 03/17/2015 14:34:00 03/17/2015 14:34:00 03/17/2015 14:34:00 nulldate 2015031714 090126248ec49c89 N 090126248ec49c89 /delegations/un_geneva/documents/eu_statments/human_right/20150317_id_with_coi_syria.pdf 20498 pdf Y /delegations/un_geneva/documents/eu_statments/human_right/20150317_id_with_coi_syria.pdf /delegations/un_geneva/documents/eu_statments/human_right/20150317_id_with_coi_syria_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Interactive Dialogue with the Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic - EU Intervention at UN Human Rights Council pdf - 21 KB [21 KB]
 • 10/03/2015
  35 25362 1 The spirit of dialogue: effectively addressing acts of intolerance, discrimination and incitement to hatred The spirit of dialogue: effectively addressing acts of intolerance, discrimination and incitement to hatred /delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2015/20150310_forb_en.htm 03/10/2015 18:25:00 03/10/2015 18:25:00 03/10/2015 18:25:00 nulldate 2015031018 090126248eb25b07 N 090126248eb451da /delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2015/20150310_forb_en.htm 9939 xml N /delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2015/20150310_forb_pl.htm 1 /delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2015/20150310_forb_en.htm /delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2015/20150310_forb_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  The spirit of dialogue: effectively addressing acts of intolerance, discrimination and incitement to hatred English (en)

Więcej wiadomości

UE i prawa człowieka © UEUE i prawa człowieka © UE

Unia Europejska uznaje prawa człowieka za powszechne i niepodzielne. Unia aktywnie je promuje i broni ich, zarówno w ramach swoich granic, jak i w kontaktach z krajami spoza UE.

Prawa człowieka, demokracja i rządy prawa to podstawowe wartości Unii Europejskiej. Zapisane już w traktacie założycielskim, wartości te zostały wzmocnione z chwilą przyjęcia przez UE Karty praw podstawowych w 2000 r., a następnie kiedy stała się ona prawnie wiążąca po wejściu w życie Traktatu z Lizbony w 2009 r.

Kraje, które chcą przystąpić do UE, muszą przestrzegać praw człowieka. Wszelkie umowy handlowe i o współpracy podpisywane z państwami trzecimi zawierają klauzulę mówiącą o prawach człowieka jako o istotnym elemencie stosunków pomiędzy stronami.

Polityka UE w zakresie praw człowieka obejmuje prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Jej celem jest również wspieranie praw kobiet i dzieci oraz mniejszości i osób wysiedlonych.

Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka, dysponujący na lata 2007–2013 budżetem w wysokości 1,1 mld euro, wspiera działalność organizacji pozarządowych. W szczególności służy on wsparciu organizacji propagujących prawa człowieka, demokrację, rządy prawa, zniesienie kary śmierci, zwalczanie stosowania tortur, przeciwdziałanie rasizmowi i innym formom dyskryminacji.

Rada UE przyjęła coroczne sprawozdanie na temat praw człowieka przedstawiające działania na rzecz praw człowieka przeprowadzone przez UE w 2012 r.  W następstwie przyjęcia 25 czerwca 2012 r. strategicznych ram UE dotyczących praw człowieka i demokracji struktura corocznego sprawozdania została zmieniona, tak aby pokazać postępy w realizacji planu działań. Jego druga część dotycząca działań UE w państwach trzecich ma się ukazać we wrześniu.

Plik w formacie PDF:

csdadeeletfififrhuitlvlvmtnlplptskslsv

 

 

Specjalny przedstawiciel UE (SPUE) ds. praw człowieka: Stavros Lambrinidis

Urodzony w Atenach Stavros Lambrinidis z wykształcenia jest adwokatem. W przeszłości pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych Grecji i wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W latach 2004–2009 piastował urząd wiceprzewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. Wcześniej był przewodniczący Komitetu Praw Człowieka stowarzyszenia adwokatów w Waszyngtonie (Bar Association of Washington, D.C.).

1 września 2012 r. został powołany na stanowisko specjalnego przedstawiciela UE ds. praw człowieka. Jego obecna kadencja potrwa do 30 czerwca 2014 r. Zadaniem specjalnego przedstawiciela ds. praw człowieka jest zwiększanie skuteczności unijnej polityki w dziedzinie praw człowieka i eksponowanie jej osiągnięć.

Stavros Lambrinidis na Twitterze: @SJLambrinidis

Program specjalnego przedstawiciela – luty 2013 r.