UE i prawa człowieka

NieuwsRSS

 • 09/10/2014
  633 65744 1 _blank Joint Declaration by EU High Representative and the Secretary General of the Council of Europe on European and World Day against the Death Penalty, 10 October 2014 Joint Declaration by EU High Representative and the Secretary General of the Council of Europe on European and World Day against the Death Penalty, 10 October 2014 /statements/docs/2014/141009_03_en.pdf 10/09/2014 11:56:00 10/09/2014 11:56:00 10/09/2014 11:56:00 nulldate 2014100911 090126248cc4cd6f N 090126248cc4cd6f /statements/docs/2014/141009_03_en.pdf 447302 pdf N /statements/docs/2014/141009_03_pl.pdf 1 /statements/docs/2014/141009_03_en.pdf /statements/docs/2014/141009_03_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Joint Declaration by EU High Representative and the Secretary General of the Council of Europe on European and World Day against the Death Penalty, 10 October 2014 pdf - 437 KB [437 KB] English (en)
 • 23/09/2014
  605 65744 1 _blank EU participation in United Nations World Conference on Indigenous Peoples EU participation in United Nations World Conference on Indigenous Peoples /statements/docs/2014/140923_02_en.pdf 09/23/2014 19:21:00 09/23/2014 19:21:00 09/23/2014 19:21:00 nulldate 2014092319 090126248caa97b1 N 090126248caa97b1 /statements/docs/2014/140923_02_en.pdf 399990 pdf N /statements/docs/2014/140923_02_pl.pdf 1 /statements/docs/2014/140923_02_en.pdf /statements/docs/2014/140923_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  EU participation in United Nations World Conference on Indigenous Peoples pdf - 391 KB [391 KB] English (en)
 • 17/09/2014
  Europe boosts humanitarian aid for Mali

Więcej wiadomości

UE i prawa człowieka © UEUE i prawa człowieka © UE

Unia Europejska uznaje prawa człowieka za powszechne i niepodzielne. Unia aktywnie je promuje i broni ich, zarówno w ramach swoich granic, jak i w kontaktach z krajami spoza UE.

Prawa człowieka, demokracja i rządy prawa to podstawowe wartości Unii Europejskiej. Zapisane już w traktacie założycielskim, wartości te zostały wzmocnione z chwilą przyjęcia przez UE Karty praw podstawowych w 2000 r., a następnie kiedy stała się ona prawnie wiążąca po wejściu w życie Traktatu z Lizbony w 2009 r.

Kraje, które chcą przystąpić do UE, muszą przestrzegać praw człowieka. Wszelkie umowy handlowe i o współpracy podpisywane z państwami trzecimi zawierają klauzulę mówiącą o prawach człowieka jako o istotnym elemencie stosunków pomiędzy stronami.

Polityka UE w zakresie praw człowieka obejmuje prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Jej celem jest również wspieranie praw kobiet i dzieci oraz mniejszości i osób wysiedlonych.

Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka, dysponujący na lata 2007–2013 budżetem w wysokości 1,1 mld euro, wspiera działalność organizacji pozarządowych. W szczególności służy on wsparciu organizacji propagujących prawa człowieka, demokrację, rządy prawa, zniesienie kary śmierci, zwalczanie stosowania tortur, przeciwdziałanie rasizmowi i innym formom dyskryminacji.

Rada UE przyjęła coroczne sprawozdanie na temat praw człowieka przedstawiające działania na rzecz praw człowieka przeprowadzone przez UE w 2012 r.  W następstwie przyjęcia 25 czerwca 2012 r. strategicznych ram UE dotyczących praw człowieka i demokracji struktura corocznego sprawozdania została zmieniona, tak aby pokazać postępy w realizacji planu działań. Jego druga część dotycząca działań UE w państwach trzecich ma się ukazać we wrześniu.

Plik w formacie PDF:

csdadeeletfififrhuitlvlvmtnlplptskslsv

 

 

Specjalny przedstawiciel UE (SPUE) ds. praw człowieka: Stavros Lambrinidis

Urodzony w Atenach Stavros Lambrinidis z wykształcenia jest adwokatem. W przeszłości pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych Grecji i wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W latach 2004–2009 piastował urząd wiceprzewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. Wcześniej był przewodniczący Komitetu Praw Człowieka stowarzyszenia adwokatów w Waszyngtonie (Bar Association of Washington, D.C.).

1 września 2012 r. został powołany na stanowisko specjalnego przedstawiciela UE ds. praw człowieka. Jego obecna kadencja potrwa do 30 czerwca 2014 r. Zadaniem specjalnego przedstawiciela ds. praw człowieka jest zwiększanie skuteczności unijnej polityki w dziedzinie praw człowieka i eksponowanie jej osiągnięć.

Stavros Lambrinidis na Twitterze: @SJLambrinidis

Program specjalnego przedstawiciela – luty 2013 r.