UE i prawa człowieka

NieuwsRSS

 • 20/08/2014
  538 65744 1 _blank Statement by the Spokesperson on the sentencing of demonstrators involved in the Bolotnaya Square events Statement by the Spokesperson on the sentencing of demonstrators involved in the Bolotnaya Square events /statements/docs/2014/140820_01_en.pdf 08/20/2014 18:30:00 08/20/2014 18:30:00 08/20/2014 18:30:00 nulldate 2014082018 090126248c7fe943 N 090126248c7fe943 /statements/docs/2014/140820_01_en.pdf 475593 pdf N /statements/docs/2014/140820_01_pl.pdf 2 /statements/docs/2014/140820_01_en.pdf /statements/docs/2014/140820_01_fr.pdf /statements/docs/2014/140820_01_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement by the Spokesperson on the sentencing of demonstrators involved in the Bolotnaya Square events pdf - 465 KB [465 KB] English (en) français (fr)
 • 15/08/2014
  Main results of today's extraordinary Foreign Affairs Councilpdf
 • 08/08/2014
  528 65744 1 _blank Deklaracja rzecznika z okazji Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej na Świecie, 9 sierpnia 2014 r. Deklaracja rzecznika z okazji Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej na Świecie, 9 sierpnia 2014 r. /statements/docs/2014/140808_01_pl.pdf 08/08/2014 16:06:00 08/08/2014 16:06:00 08/08/2014 16:06:00 nulldate 2014080816 090126248c6e9c70 N 090126248c6e9c70 /statements/docs/2014/140808_01_en.pdf 484749 pdf Y /statements/docs/2014/140808_01_pl.pdf 26 /statements/docs/2014/140808_01_bg.pdf /statements/docs/2014/140808_01_cs.pdf /statements/docs/2014/140808_01_da.pdf /statements/docs/2014/140808_01_de.pdf /statements/docs/2014/140808_01_et.pdf /statements/docs/2014/140808_01_el.pdf /statements/docs/2014/140808_01_en.pdf /statements/docs/2014/140808_01_es.pdf /statements/docs/2014/140808_01_fr.pdf /statements/docs/2014/140808_01_hr.pdf /statements/docs/2014/140808_01_it.pdf /statements/docs/2014/140808_01_lv.pdf /statements/docs/2014/140808_01_lt.pdf /statements/docs/2014/140808_01_hu.pdf /statements/docs/2014/140808_01_mt.pdf /statements/docs/2014/140808_01_nl.pdf /statements/docs/2014/140808_01_pl.pdf /statements/docs/2014/140808_01_pt.pdf /statements/docs/2014/140808_01_ro.pdf /statements/docs/2014/140808_01_sk.pdf /statements/docs/2014/140808_01_sl.pdf /statements/docs/2014/140808_01_fi.pdf /statements/docs/2014/140808_01_no.pdf /statements/docs/2014/140808_01_ar.pdf /statements/docs/2014/140808_01_zh.pdf /statements/docs/2014/140808_01_ru.pdf /statements/docs/2014/140808_01_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Deklaracja rzecznika z okazji Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej na Świecie, 9 sierpnia 2014 r. pdf - 474 KB [474 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) norsk (no) ‫العربية ‪(ar) 中文 (zh) русский язык (ru)

Więcej wiadomości

UE i prawa człowieka © UEUE i prawa człowieka © UE

Unia Europejska uznaje prawa człowieka za powszechne i niepodzielne. Unia aktywnie je promuje i broni ich, zarówno w ramach swoich granic, jak i w kontaktach z krajami spoza UE.

Prawa człowieka, demokracja i rządy prawa to podstawowe wartości Unii Europejskiej. Zapisane już w traktacie założycielskim, wartości te zostały wzmocnione z chwilą przyjęcia przez UE Karty praw podstawowych w 2000 r., a następnie kiedy stała się ona prawnie wiążąca po wejściu w życie Traktatu z Lizbony w 2009 r.

Kraje, które chcą przystąpić do UE, muszą przestrzegać praw człowieka. Wszelkie umowy handlowe i o współpracy podpisywane z państwami trzecimi zawierają klauzulę mówiącą o prawach człowieka jako o istotnym elemencie stosunków pomiędzy stronami.

Polityka UE w zakresie praw człowieka obejmuje prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Jej celem jest również wspieranie praw kobiet i dzieci oraz mniejszości i osób wysiedlonych.

Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka, dysponujący na lata 2007–2013 budżetem w wysokości 1,1 mld euro, wspiera działalność organizacji pozarządowych. W szczególności służy on wsparciu organizacji propagujących prawa człowieka, demokrację, rządy prawa, zniesienie kary śmierci, zwalczanie stosowania tortur, przeciwdziałanie rasizmowi i innym formom dyskryminacji.

Rada UE przyjęła coroczne sprawozdanie na temat praw człowieka przedstawiające działania na rzecz praw człowieka przeprowadzone przez UE w 2012 r.  W następstwie przyjęcia 25 czerwca 2012 r. strategicznych ram UE dotyczących praw człowieka i demokracji struktura corocznego sprawozdania została zmieniona, tak aby pokazać postępy w realizacji planu działań. Jego druga część dotycząca działań UE w państwach trzecich ma się ukazać we wrześniu.

Plik w formacie PDF:

csdadeeletfififrhuitlvlvmtnlplptskslsv

 

 

Specjalny przedstawiciel UE (SPUE) ds. praw człowieka: Stavros Lambrinidis

Urodzony w Atenach Stavros Lambrinidis z wykształcenia jest adwokatem. W przeszłości pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych Grecji i wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W latach 2004–2009 piastował urząd wiceprzewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. Wcześniej był przewodniczący Komitetu Praw Człowieka stowarzyszenia adwokatów w Waszyngtonie (Bar Association of Washington, D.C.).

1 września 2012 r. został powołany na stanowisko specjalnego przedstawiciela UE ds. praw człowieka. Jego obecna kadencja potrwa do 30 czerwca 2014 r. Zadaniem specjalnego przedstawiciela ds. praw człowieka jest zwiększanie skuteczności unijnej polityki w dziedzinie praw człowieka i eksponowanie jej osiągnięć.

Stavros Lambrinidis na Twitterze: @SJLambrinidis

Program specjalnego przedstawiciela – luty 2013 r.