UE i prawa człowieka

NieuwsRSS

 • 15/04/2014
  11 65744 1 _blank Statement Catherine Ashton on violent attacks in Nigeria Statement Catherine Ashton on violent attacks in Nigeria /statements/docs/2014/140415_02_en.pdf 04/15/2014 20:51:00 04/15/2014 20:51:00 04/15/2014 20:51:00 nulldate 2014041520 090126248bb75f03 N 090126248bb75f03 /statements/docs/2014/140415_02_en.pdf 587432 pdf N /statements/docs/2014/140415_02_pl.pdf 1 /statements/docs/2014/140415_02_en.pdf /statements/docs/2014/140415_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement Catherine Ashton on violent attacks in Nigeria pdf - 574 KB [574 KB] English (en)
 • 11/04/2014
  26 65744 1 _blank Catherine Ashton on the sentencing of Dr Xu Zhiyong and the trials of other human rights activists in China Catherine Ashton on the sentencing of Dr Xu Zhiyong and the trials of other human rights activists in China /statements/docs/2014/140411_02_en.pdf 04/11/2014 16:34:00 04/11/2014 16:34:00 04/11/2014 16:34:00 nulldate 2014041116 090126248bb0e3e4 N 090126248bb0fa01 /statements/docs/2014/140411_02_en.pdf 191271 pdf N /statements/docs/2014/140411_02_pl.pdf 2 /statements/docs/2014/140411_02_en.pdf /statements/docs/2014/140411_02_fr.pdf /statements/docs/2014/140411_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Catherine Ashton on the sentencing of Dr Xu Zhiyong and the trials of other human rights activists in China pdf - 187 KB [187 KB] English (en) français (fr)
 • 10/04/2014
  31 65744 1 _blank Catherine Ashton on the execution of Ramiro Hernández Llanas Catherine Ashton on the execution of Ramiro Hernández Llanas /statements/docs/2014/140410_01_en.pdf 04/10/2014 11:42:00 04/10/2014 11:42:00 04/10/2014 11:42:00 nulldate 2014041011 090126248baeb37e N 090126248baeb37e /statements/docs/2014/140410_01_en.pdf 441247 pdf N /statements/docs/2014/140410_01_pl.pdf 2 /statements/docs/2014/140410_01_en.pdf /statements/docs/2014/140410_01_fr.pdf /statements/docs/2014/140410_01_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Catherine Ashton on the execution of Ramiro Hernández Llanas pdf - 431 KB [431 KB] English (en) français (fr)

Więcej wiadomości

UE i prawa człowieka © UEUE i prawa człowieka © UE

Unia Europejska uznaje prawa człowieka za powszechne i niepodzielne. Unia aktywnie je promuje i broni ich, zarówno w ramach swoich granic, jak i w kontaktach z krajami spoza UE.

Prawa człowieka, demokracja i rządy prawa to podstawowe wartości Unii Europejskiej. Zapisane już w traktacie założycielskim, wartości te zostały wzmocnione z chwilą przyjęcia przez UE Karty praw podstawowych w 2000 r., a następnie kiedy stała się ona prawnie wiążąca po wejściu w życie Traktatu z Lizbony w 2009 r.

Kraje, które chcą przystąpić do UE, muszą przestrzegać praw człowieka. Wszelkie umowy handlowe i o współpracy podpisywane z państwami trzecimi zawierają klauzulę mówiącą o prawach człowieka jako o istotnym elemencie stosunków pomiędzy stronami.

Polityka UE w zakresie praw człowieka obejmuje prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Jej celem jest również wspieranie praw kobiet i dzieci oraz mniejszości i osób wysiedlonych.

Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka, dysponujący na lata 2007–2013 budżetem w wysokości 1,1 mld euro, wspiera działalność organizacji pozarządowych. W szczególności służy on wsparciu organizacji propagujących prawa człowieka, demokrację, rządy prawa, zniesienie kary śmierci, zwalczanie stosowania tortur, przeciwdziałanie rasizmowi i innym formom dyskryminacji.

Rada UE przyjęła coroczne sprawozdanie na temat praw człowieka przedstawiające działania na rzecz praw człowieka przeprowadzone przez UE w 2012 r.  W następstwie przyjęcia 25 czerwca 2012 r. strategicznych ram UE dotyczących praw człowieka i demokracji struktura corocznego sprawozdania została zmieniona, tak aby pokazać postępy w realizacji planu działań. Jego druga część dotycząca działań UE w państwach trzecich ma się ukazać we wrześniu.

Plik w formacie PDF:

csdadeeletfififrhuitlvlvmtnlplptskslsv

 

 

Specjalny przedstawiciel UE (SPUE) ds. praw człowieka: Stavros Lambrinidis

Urodzony w Atenach Stavros Lambrinidis z wykształcenia jest adwokatem. W przeszłości pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych Grecji i wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W latach 2004–2009 piastował urząd wiceprzewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. Wcześniej był przewodniczący Komitetu Praw Człowieka stowarzyszenia adwokatów w Waszyngtonie (Bar Association of Washington, D.C.).

1 września 2012 r. został powołany na stanowisko specjalnego przedstawiciela UE ds. praw człowieka. Jego obecna kadencja potrwa do 30 czerwca 2014 r. Zadaniem specjalnego przedstawiciela ds. praw człowieka jest zwiększanie skuteczności unijnej polityki w dziedzinie praw człowieka i eksponowanie jej osiągnięć.

Stavros Lambrinidis na Twitterze: @SJLambrinidis

Program specjalnego przedstawiciela – luty 2013 r.

Wydarzenia

 • 20/11/2013
  Joint Statement:10th AU-EU Human Rights Dialogue - 20 November 2013, Brusselspdf
 • 25/02/2013
  94 12015 1 EU Special Representative for Human Rights at 22nd session of the Human Rights Council EU Special Representative for Human Rights at 22nd session of the Human Rights Council 02/25/2013 00:00:00 02/25/2013 00:00:00 02/25/2013 00:00:00 nulldate 2013022500 0901262489706508 N 0901262489706c41 /delegations/un_geneva/press_corner/all_news/news/2013/20130228_eusrhrc22.htm 10675 xml Y /delegations/un_geneva/press_corner/all_news/news/2013/20130228_eusrhrc22.htm /delegations/un_geneva/press_corner/all_news/news/2013/20130228_eusrhrc22_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  EU Special Representative for Human Rights at 22nd session of the Human Rights Council
 • 21/06/2011
  202 12015 1 Civil Society Dialogue Network: Women, Peace and Security in EU Common Security and Defence Policy Missions Civil Society Dialogue Network: Women, Peace and Security in EU Common Security and Defence Policy Missions /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_en.pdf 06/21/2011 00:00:00 10/06/2011 09:31:00 06/21/2011 00:00:00 nulldate 2011062100 0901262486f38bf5 N 0901262486f38bf5 /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_en.pdf 307647 pdf N /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_pl.pdf 1 /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_en.pdf /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Civil Society Dialogue Network: Women, Peace and Security in EU Common Security and Defence Policy Missions pdf - 301 KB [301 KB] English (en)