De EU en de mensenrechten

NieuwsRSS

 • 31/07/2014
  512 65744 1 _blank Statement by the Spokespersons on criminal charges being filed against former President of Georgia Mikheil Saakashvili Statement by the Spokespersons on criminal charges being filed against former President of Georgia Mikheil Saakashvili /statements/docs/2014/140731_01_en.pdf 07/31/2014 10:42:00 07/31/2014 10:42:00 07/31/2014 10:42:00 nulldate 2014073110 090126248c62b5e1 N 090126248c62b5e1 /statements/docs/2014/140731_01_en.pdf 437405 pdf N /statements/docs/2014/140731_01_nl.pdf 1 /statements/docs/2014/140731_01_en.pdf /statements/docs/2014/140731_01_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement by the Spokespersons on criminal charges being filed against former President of Georgia Mikheil Saakashvili pdf - 428 KB [428 KB] English (en)
 • 30/07/2014
  510 65744 1 _blank Statement by the Spokesperson on the sentencing of the Nation Magazine Editor Bheki Makhubu and Human Rights Lawyer Thulani Maseko Statement by the Spokesperson on the sentencing of the Nation Magazine Editor Bheki Makhubu and Human Rights Lawyer Thulani Maseko /statements/docs/2014/140730_02_en.pdf 07/30/2014 11:47:00 07/30/2014 11:47:00 07/30/2014 11:47:00 nulldate 2014073011 090126248c619a3e N 090126248c619a3e /statements/docs/2014/140730_02_en.pdf 441575 pdf N /statements/docs/2014/140730_02_nl.pdf 1 /statements/docs/2014/140730_02_en.pdf /statements/docs/2014/140730_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement by the Spokesperson on the sentencing of the Nation Magazine Editor Bheki Makhubu and Human Rights Lawyer Thulani Maseko pdf - 432 KB [432 KB] English (en)
 • 24/07/2014
  499 65744 1 _blank Statement by the Spokesperson on the recent executions in Singapore Statement by the Spokesperson on the recent executions in Singapore /statements/docs/2014/140724_02_en.pdf 07/24/2014 19:10:00 07/24/2014 19:10:00 07/24/2014 19:10:00 nulldate 2014072419 090126248c5b03f8 N 090126248c5b03f8 /statements/docs/2014/140724_02_en.pdf 587282 pdf N /statements/docs/2014/140724_02_nl.pdf 1 /statements/docs/2014/140724_02_en.pdf /statements/docs/2014/140724_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement by the Spokesperson on the recent executions in Singapore pdf - 574 KB [574 KB] English (en)

Meer nieuws

De EU en de mensenrechten © EUDe EU en de mensenrechten © EU

De Europese Unie beschouwt de mensenrechten als universeel en ondeelbaar. De EU bevordert en verdedigt ze actief zowel binnen haar grenzen als in betrekkingen met landen buiten de EU.

Mensenrechten, democratie en de rechtsstaat zijn fundamentele waarden van de Europese Unie. De EU heeft in 2000 het Handvest van de grondrechten opgenomen in het EU-Verdrag. Dat Handvest werd juridisch bindend met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009.

Landen die lid willen worden van de EU moeten de mensenrechten respecteren. En alle handels- of samenwerkingsovereenkomsten met niet-EU-landen bevatten een clausule waarin wordt bepaald dat mensenrechten van essentieel belang zijn in de onderlinge betrekkingen.

Het mensenrechtenbeleid van de Unie omvat burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten. Dat beleid moet ook de rechten van vrouwen en kinderen, en die van minderheden en ontheemden bevorderen.

Het Europees financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten beschikt over een budget van 1,1 miljard euro voor de periode 2007-2013. Met dit budget steunt de EU ngo's die werken op het vlak van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat, en die strijden tegen de doodstraf, marteling en discriminatie.

De Raad van de EU heeft het Jaarverslag over mensenrechten en democratie goedgekeurd, waarin het externe optreden van de EU op het gebied van mensenrechten in 2012 behandeld wordt. Na de goedkeuring van het strategisch EU-kader voor mensenrechten en democratie op 25 juni 2012 is de structuur van het jaarverslag aangepast om de vooruitgang in de uitvoering van het actieplan aan te tonen. Een tweede gedeelte over EU-acties in derde landen wordt naar verwachting in september uitgebracht.

Pdf-bestanden:

csdadeeletfififrhuitlvlvmtnlplptskslsv

 

 

Speciale vertegenwoordiger van de EU (SVEU) voor de mensenrechten: de heer Stavros Lambrinidis

De heer Stavros LambrinidisDe heer Lambrinidis is geboren in Athene. Hij is procureur, voormalig Grieks minister van Buitenlandse Zaken en voormalig vicevoorzitter van het Europees Parlement. Tussen 2004 en 2009 was hij vicevoorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Parlement. Daarvoor was hij voorzitter van het comité voor mensenrechten van de Orde van advocaten in Washington, D.C.

Op 1 september 2012 werd hij speciaal vertegenwoordiger van de EU, waarvan het mandaat in eerste instantie tot 30 juni 2014 loopt. Het is zijn taak om de doeltreffendheid en de zichtbaarheid van het mensenrechtenbeleid van de EU te vergroten.

Twitter-account: @SJLambrinidis

Programma van de SVEU: februari 2013