De EU en de mensenrechten

NieuwsRSS

 • 12/11/2014
  Press Release: EU-Kazakhstan Human Rights Dialogue Press Release: EU-Kazakhstan Human Rights Dialogue <p>Brussels, 12 November 2014 - The European Union and Kazakhstan held the sixth round of their annual Human Rights Dialogue in Brussels today. The Kazakh delegation was led by Mr Yogan Merkel, First Deputy Prosecutor General, who was accompanied by Mr Vyacheslav Kalyuzhnyy, Director of the National Centre for Human Rights, and other senior officials. The EU delegation was led by Mr Silvio Gonzato, Director for Human Rights and Democracy at the European External Action Service</p> 11/12/2014 20:06:32 11/12/2014 20:06:32 11/12/2014 20:06:32 11/12/2014 20:06:32 2014111220 090126248d3919fa N 090126248d3919fa /statements-eeas/2014/141112_03_en.htm 11773 xml N /statements-eeas/2014/141112_03_nl.htm 2 /statements-eeas/2014/141112_03_en.htm /statements-eeas/2014/141112_03_fr.htm /statements-eeas/2014/141112_03_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  Press Release: EU-Kazakhstan Human Rights Dialogue English (en) français (fr)
 • 28/10/2014
  Declaration by the High Representative on behalf of the EU following the execution of Ms. Reyhane Jabbari in Iranpdf
 • 16/10/2014
  World Food Day: Joint statement by Commissioners Andris Piebalgs (Development aid) and Kristalina Georgieva (Humanitarian aid)

Meer nieuws

De EU en de mensenrechten © EUDe EU en de mensenrechten © EU

De Europese Unie beschouwt de mensenrechten als universeel en ondeelbaar. De EU bevordert en verdedigt ze actief zowel binnen haar grenzen als in betrekkingen met landen buiten de EU.

Mensenrechten, democratie en de rechtsstaat zijn fundamentele waarden van de Europese Unie. De EU heeft in 2000 het Handvest van de grondrechten opgenomen in het EU-Verdrag. Dat Handvest werd juridisch bindend met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009.

Landen die lid willen worden van de EU moeten de mensenrechten respecteren. En alle handels- of samenwerkingsovereenkomsten met niet-EU-landen bevatten een clausule waarin wordt bepaald dat mensenrechten van essentieel belang zijn in de onderlinge betrekkingen.

Het mensenrechtenbeleid van de Unie omvat burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten. Dat beleid moet ook de rechten van vrouwen en kinderen, en die van minderheden en ontheemden bevorderen.

Het Europees financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten beschikt over een budget van 1,1 miljard euro voor de periode 2007-2013. Met dit budget steunt de EU ngo's die werken op het vlak van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat, en die strijden tegen de doodstraf, marteling en discriminatie.

De Raad van de EU heeft het Jaarverslag over mensenrechten en democratie goedgekeurd, waarin het externe optreden van de EU op het gebied van mensenrechten in 2012 behandeld wordt. Na de goedkeuring van het strategisch EU-kader voor mensenrechten en democratie op 25 juni 2012 is de structuur van het jaarverslag aangepast om de vooruitgang in de uitvoering van het actieplan aan te tonen. Een tweede gedeelte over EU-acties in derde landen wordt naar verwachting in september uitgebracht.

Pdf-bestanden:

csdadeeletfififrhuitlvlvmtnlplptskslsv

 

 

Speciale vertegenwoordiger van de EU (SVEU) voor de mensenrechten: de heer Stavros Lambrinidis

De heer Stavros LambrinidisDe heer Lambrinidis is geboren in Athene. Hij is procureur, voormalig Grieks minister van Buitenlandse Zaken en voormalig vicevoorzitter van het Europees Parlement. Tussen 2004 en 2009 was hij vicevoorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Parlement. Daarvoor was hij voorzitter van het comité voor mensenrechten van de Orde van advocaten in Washington, D.C.

Op 1 september 2012 werd hij speciaal vertegenwoordiger van de EU, waarvan het mandaat in eerste instantie tot 30 juni 2014 loopt. Het is zijn taak om de doeltreffendheid en de zichtbaarheid van het mensenrechtenbeleid van de EU te vergroten.

Twitter-account: @SJLambrinidis

Programma van de SVEU: februari 2013