De EU en de mensenrechten

NieuwsRSS

 • 11/04/2014
  16 65744 1 _blank Catherine Ashton on the sentencing of Dr Xu Zhiyong and the trials of other human rights activists in China Catherine Ashton on the sentencing of Dr Xu Zhiyong and the trials of other human rights activists in China /statements/docs/2014/140411_02_en.pdf 04/11/2014 16:34:00 04/11/2014 16:34:00 04/11/2014 16:34:00 nulldate 2014041116 090126248bb0e3e4 N 090126248bb0fa01 /statements/docs/2014/140411_02_en.pdf 191271 pdf N /statements/docs/2014/140411_02_nl.pdf 1 /statements/docs/2014/140411_02_en.pdf /statements/docs/2014/140411_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Catherine Ashton on the sentencing of Dr Xu Zhiyong and the trials of other human rights activists in China pdf - 187 KB [187 KB] English (en)
 • 10/04/2014
  21 65744 1 _blank Catherine Ashton on the execution of Ramiro Hernández Llanas Catherine Ashton on the execution of Ramiro Hernández Llanas /statements/docs/2014/140410_01_en.pdf 04/10/2014 11:42:00 04/10/2014 11:42:00 04/10/2014 11:42:00 nulldate 2014041011 090126248baeb37e N 090126248baeb37e /statements/docs/2014/140410_01_en.pdf 441247 pdf N /statements/docs/2014/140410_01_nl.pdf 2 /statements/docs/2014/140410_01_en.pdf /statements/docs/2014/140410_01_fr.pdf /statements/docs/2014/140410_01_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Catherine Ashton on the execution of Ramiro Hernández Llanas pdf - 431 KB [431 KB] English (en) français (fr)
 • 08/04/2014
  27 65744 1 _blank Catherine Ashton appoints new Directors for Crisis management and Planning (CMPD) and for Human rights and Democracy. Catherine Ashton appoints new Directors for Crisis management and Planning (CMPD) and for Human rights and Democracy. /statements/docs/2014/140408_05_en.pdf 04/08/2014 17:29:00 04/08/2014 17:29:00 04/08/2014 17:29:00 nulldate 2014040817 090126248babaed0 N 090126248babaed0 /statements/docs/2014/140408_05_en.pdf 404115 pdf N /statements/docs/2014/140408_05_nl.pdf 1 /statements/docs/2014/140408_05_en.pdf /statements/docs/2014/140408_05_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Catherine Ashton appoints new Directors for Crisis management and Planning (CMPD) and for Human rights and Democracy. pdf - 395 KB [395 KB] English (en)

Meer nieuws

De EU en de mensenrechten © EUDe EU en de mensenrechten © EU

De Europese Unie beschouwt de mensenrechten als universeel en ondeelbaar. De EU bevordert en verdedigt ze actief zowel binnen haar grenzen als in betrekkingen met landen buiten de EU.

Mensenrechten, democratie en de rechtsstaat zijn fundamentele waarden van de Europese Unie. De EU heeft in 2000 het Handvest van de grondrechten opgenomen in het EU-Verdrag. Dat Handvest werd juridisch bindend met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009.

Landen die lid willen worden van de EU moeten de mensenrechten respecteren. En alle handels- of samenwerkingsovereenkomsten met niet-EU-landen bevatten een clausule waarin wordt bepaald dat mensenrechten van essentieel belang zijn in de onderlinge betrekkingen.

Het mensenrechtenbeleid van de Unie omvat burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten. Dat beleid moet ook de rechten van vrouwen en kinderen, en die van minderheden en ontheemden bevorderen.

Het Europees financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten beschikt over een budget van 1,1 miljard euro voor de periode 2007-2013. Met dit budget steunt de EU ngo's die werken op het vlak van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat, en die strijden tegen de doodstraf, marteling en discriminatie.

De Raad van de EU heeft het Jaarverslag over mensenrechten en democratie goedgekeurd, waarin het externe optreden van de EU op het gebied van mensenrechten in 2012 behandeld wordt. Na de goedkeuring van het strategisch EU-kader voor mensenrechten en democratie op 25 juni 2012 is de structuur van het jaarverslag aangepast om de vooruitgang in de uitvoering van het actieplan aan te tonen. Een tweede gedeelte over EU-acties in derde landen wordt naar verwachting in september uitgebracht.

Pdf-bestanden:

csdadeeletfififrhuitlvlvmtnlplptskslsv

 

 

Speciale vertegenwoordiger van de EU (SVEU) voor de mensenrechten: de heer Stavros Lambrinidis

De heer Stavros LambrinidisDe heer Lambrinidis is geboren in Athene. Hij is procureur, voormalig Grieks minister van Buitenlandse Zaken en voormalig vicevoorzitter van het Europees Parlement. Tussen 2004 en 2009 was hij vicevoorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Parlement. Daarvoor was hij voorzitter van het comité voor mensenrechten van de Orde van advocaten in Washington, D.C.

Op 1 september 2012 werd hij speciaal vertegenwoordiger van de EU, waarvan het mandaat in eerste instantie tot 30 juni 2014 loopt. Het is zijn taak om de doeltreffendheid en de zichtbaarheid van het mensenrechtenbeleid van de EU te vergroten.

Twitter-account: @SJLambrinidis

Programma van de SVEU: februari 2013

Evenementen

 • 20/11/2013
  Joint Statement:10th AU-EU Human Rights Dialogue - 20 November 2013, Brusselspdf
 • 25/02/2013
  94 12015 1 EU Special Representative for Human Rights at 22nd session of the Human Rights Council EU Special Representative for Human Rights at 22nd session of the Human Rights Council 02/25/2013 00:00:00 02/25/2013 00:00:00 02/25/2013 00:00:00 nulldate 2013022500 0901262489706508 N 0901262489706c41 /delegations/un_geneva/press_corner/all_news/news/2013/20130228_eusrhrc22.htm 10675 xml Y /delegations/un_geneva/press_corner/all_news/news/2013/20130228_eusrhrc22.htm /delegations/un_geneva/press_corner/all_news/news/2013/20130228_eusrhrc22_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  EU Special Representative for Human Rights at 22nd session of the Human Rights Council
 • 21/06/2011
  202 12015 1 Civil Society Dialogue Network: Women, Peace and Security in EU Common Security and Defence Policy Missions Civil Society Dialogue Network: Women, Peace and Security in EU Common Security and Defence Policy Missions /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_en.pdf 06/21/2011 00:00:00 10/06/2011 09:31:00 06/21/2011 00:00:00 nulldate 2011062100 0901262486f38bf5 N 0901262486f38bf5 /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_en.pdf 307647 pdf N /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_nl.pdf 1 /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_en.pdf /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Civil Society Dialogue Network: Women, Peace and Security in EU Common Security and Defence Policy Missions pdf - 301 KB [301 KB] English (en)