De EU en de mensenrechten

NieuwsRSS

 • 21/03/2015
  Declaration by the High Representative Federica Mogherini on behalf of the European Union on the International Day for the Elimination of Racial Discrimination
 • 17/03/2015
  42 25362 1 Interactive Dialogue with the Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic - EU Intervention at UN Human Rights Council Interactive Dialogue with the Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic - EU Intervention at UN Human Rights Council 03/17/2015 14:34:00 03/17/2015 14:34:00 03/17/2015 14:34:00 nulldate 2015031714 090126248ec49c89 N 090126248ec49c89 /delegations/un_geneva/documents/eu_statments/human_right/20150317_id_with_coi_syria.pdf 20498 pdf Y /delegations/un_geneva/documents/eu_statments/human_right/20150317_id_with_coi_syria.pdf /delegations/un_geneva/documents/eu_statments/human_right/20150317_id_with_coi_syria_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Interactive Dialogue with the Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic - EU Intervention at UN Human Rights Council pdf - 21 KB [21 KB]
 • 10/03/2015
  35 25362 1 The spirit of dialogue: effectively addressing acts of intolerance, discrimination and incitement to hatred The spirit of dialogue: effectively addressing acts of intolerance, discrimination and incitement to hatred /delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2015/20150310_forb_en.htm 03/10/2015 18:25:00 03/10/2015 18:25:00 03/10/2015 18:25:00 nulldate 2015031018 090126248eb25b07 N 090126248eb451da /delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2015/20150310_forb_en.htm 9939 xml N /delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2015/20150310_forb_nl.htm 1 /delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2015/20150310_forb_en.htm /delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2015/20150310_forb_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  The spirit of dialogue: effectively addressing acts of intolerance, discrimination and incitement to hatred English (en)

Meer nieuws

De EU en de mensenrechten © EUDe EU en de mensenrechten © EU

De Europese Unie beschouwt de mensenrechten als universeel en ondeelbaar. De EU bevordert en verdedigt ze actief zowel binnen haar grenzen als in betrekkingen met landen buiten de EU.

Mensenrechten, democratie en de rechtsstaat zijn fundamentele waarden van de Europese Unie. De EU heeft in 2000 het Handvest van de grondrechten opgenomen in het EU-Verdrag. Dat Handvest werd juridisch bindend met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009.

Landen die lid willen worden van de EU moeten de mensenrechten respecteren. En alle handels- of samenwerkingsovereenkomsten met niet-EU-landen bevatten een clausule waarin wordt bepaald dat mensenrechten van essentieel belang zijn in de onderlinge betrekkingen.

Het mensenrechtenbeleid van de Unie omvat burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten. Dat beleid moet ook de rechten van vrouwen en kinderen, en die van minderheden en ontheemden bevorderen.

Het Europees financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten beschikt over een budget van 1,1 miljard euro voor de periode 2007-2013. Met dit budget steunt de EU ngo's die werken op het vlak van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat, en die strijden tegen de doodstraf, marteling en discriminatie.

De Raad van de EU heeft het Jaarverslag over mensenrechten en democratie goedgekeurd, waarin het externe optreden van de EU op het gebied van mensenrechten in 2012 behandeld wordt. Na de goedkeuring van het strategisch EU-kader voor mensenrechten en democratie op 25 juni 2012 is de structuur van het jaarverslag aangepast om de vooruitgang in de uitvoering van het actieplan aan te tonen. Een tweede gedeelte over EU-acties in derde landen wordt naar verwachting in september uitgebracht.

Pdf-bestanden:

csdadeeletfififrhuitlvlvmtnlplptskslsv

 

 

Speciale vertegenwoordiger van de EU (SVEU) voor de mensenrechten: de heer Stavros Lambrinidis

De heer Stavros LambrinidisDe heer Lambrinidis is geboren in Athene. Hij is procureur, voormalig Grieks minister van Buitenlandse Zaken en voormalig vicevoorzitter van het Europees Parlement. Tussen 2004 en 2009 was hij vicevoorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Parlement. Daarvoor was hij voorzitter van het comité voor mensenrechten van de Orde van advocaten in Washington, D.C.

Op 1 september 2012 werd hij speciaal vertegenwoordiger van de EU, waarvan het mandaat in eerste instantie tot 30 juni 2014 loopt. Het is zijn taak om de doeltreffendheid en de zichtbaarheid van het mensenrechtenbeleid van de EU te vergroten.

Twitter-account: @SJLambrinidis

Programma van de SVEU: februari 2013