EL ja inimõigused

UudisedRSS

 • 15/12/2014
  FACT SHEET - The European Union and Syria FACT SHEET - The European Union and Syria <p><span lang="EN-GB" style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: FR; mso-bidi-language: AR-SA;">The European Union has responded decisively to the violent repression of anti-government protests in Syria, which began in March 2011. </span></p> 12/15/2014 11:14:05 12/15/2014 11:14:05 12/15/2014 11:14:05 12/03/2015 11:14:05 2014121511 090126248db6f61d N 090126248db6f61d /statements-eeas/2014/141215_01_en.htm 22918 xml N /statements-eeas/2014/141215_01_et.htm 1 /statements-eeas/2014/141215_01_en.htm /statements-eeas/2014/141215_01_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  FACT SHEET - The European Union and Syria English (en)
 • 12/12/2014
  Joint press release on EU-Armenia Human Rights Dialogue, 11 December 2014, Brussels Joint press release on EU-Armenia Human Rights Dialogue, 11 December 2014, Brussels <p>On 11 December 2014, the European Union and Armenia held the sixth round of human rights dialogue in Brussels.</p> 12/12/2014 19:59:27 12/12/2014 19:59:27 12/12/2014 19:59:27 12/12/2014 19:59:27 2014121219 090126248db15fb8 N 090126248db15fb8 /statements-eeas/2014/141212_02_en.htm 10180 xml N /statements-eeas/2014/141212_02_et.htm 1 /statements-eeas/2014/141212_02_en.htm /statements-eeas/2014/141212_02_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  Joint press release on EU-Armenia Human Rights Dialogue, 11 December 2014, Brussels English (en)
 • 10/12/2014
  Statement of the High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the award of the Nobel Peace Prize to Malala Yousafzai and Kailash Satyarthi Statement of the High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the award of the Nobel Peace Prize to Malala Yousafzai and Kailash Satyarthi <p>Today, on the anniversary of the Universal declaration on Human Rights, Malala Yousafzai from Pakistan and Kailash Satyarthi from India have been awarded the Nobel Peace Prize for promoting children's rights.</p> 12/10/2014 17:01:19 12/10/2014 17:01:19 12/10/2014 17:01:19 12/10/2014 17:01:19 2014121017 090126248da9e56d N 090126248da9e56d /statements-eeas/2014/141210_02_en.htm 9501 xml N /statements-eeas/2014/141210_02_et.htm 2 /statements-eeas/2014/141210_02_en.htm /statements-eeas/2014/141210_02_fr.htm /statements-eeas/2014/141210_02_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  Statement of the High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the award of the Nobel Peace Prize to Malala Yousafzai and Kailash Satyarthi English (en) français (fr)

Veel uudiseid

EL ja inimõigused © EUEL ja inimõigused © EU

Euroopa Liidu käsitluses on inimõigused üleüldised ja jagamatud. EL edendab ja kaitseb inimõigusi aktiivselt nii ELi piires kui ka suhete loomisel ELi mittekuuluvate riikidega.

Inimõigused, demokraatia ja õigusriik on Euroopa Liidu põhiväärtused. Inimõigustel oli koht juba asutamislepingus ning need said tugevama aluse, kui EL võttis 2000. aastal vastu põhiõiguste harta. Inimõiguste olulisus suurenes veelgi siis, kui see harta sai 2009. aastal Lissaboni lepingu jõustumisel õiguslikult siduvaks.

ELiga ühineda soovivad riigid peavad inimõigusi austama. Ka kõik kolmandate riikidega sõlmitud kaubandus- ja koostöölepingud sisaldavad klauslit, milles sätestatakse, et inimõigused on pooltevahelises suhtluses olulisel kohal.

Inimõiguste alane Euroopa Liidu poliitika tegeleb kodanikuõiguste ning poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õigustega. Samuti püütakse selle poliitika raames edendada naiste ja laste õigusi ning vähemuste ja ümberasustatud isikute õigusi.

Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi raames toetatakse ajavahemikus 2007–2013 valitsusväliseid organisatsioone 1,1 miljardi euroga. Konkreetselt toetatakse just selliseid organisatsioone, kes edendavad inimõigusi, demokraatiat ning õigusriiki; võitlevad surmanuhtluse, piinamise ning rassismi ja muude diskrimineerimisvormide vastu.

Euroopa Liidu Nõukogu võttis vastu oma iga-aastase aruande inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas, mis hõlmab ELi välismeetmeid inimõiguste valdkonnas 2012. aastal25. juunil 2012 toimunud ELi inimõiguste ja demokraatia strateegilise raamistiku vastuvõtmise järel restruktureeriti iga-aastast aruannet, et selles ilmneksid tegevuskava rakendamisel tehtud edusammud. Septembris avaldatakse teine osa, mis hõlmab ELi meetmeid kolmandates riikides.

pdf-vorming:

csdadeeletfififrhuitlvlvmtnlplptskslsv

 

 

Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja: Stavros Lambrinidis

Stavros Lambrinidis Ateenas sündinud Stavros Lambrinidis on volitatud esindaja, endine Kreeka välisminister ning Euroopa Parlamendi asepresident. Ajavahemikus 2004 kuni 2009 oli ta tegev parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni asepresidendina. Oma varasema karjääri jooksul on ta olnud ka Washington D.C advokatuuri inimõiguste komisjoni eesistuja.

Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajana asus ta ametisse 1. septembril 2012 ning tema esialgsed volitused lõpevad 30. juunil 2014. Tema ülesanne on tõhustada ELi inimõiguste poliitikat ning muuta seda nähtavamaks.

Twitteri konto: @SJLambrinidis

Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja programm – veebruar 2013

 • Prindi
 • Tavaline kirjasuurus
 • Kirjasuurus 150 %
 • Kirjasuurus 200 %

Countries concerned

 • Valige riik
 • 33rd EU-China Dialogue on Human Rights English (en) français (fr)
 • FACT SHEET - The European Union and Syria English (en)
 • Freedom of Expression online and offline: 16th EU-NGO Human Rights Forum English (en) français (fr)
 • Joint press conference following EU-China Human Rights Dialogue English (en)
 • Joint press release on EU-Armenia Human Rights Dialogue, 11 December 2014, Brussels English (en)
 • Press Release: EU-Kazakhstan Human Rights Dialogue English (en) français (fr)
 • Statement of the High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the award of the Nobel Peace Prize to Malala Yousafzai and Kailash Satyarthi English (en) français (fr)
 • Statement of the spokesperson on the court rulings in Egypt English (en) français (fr)