EL ja inimõigused

UudisedRSS

 • 31/07/2014
  512 65744 1 _blank Statement by the Spokespersons on criminal charges being filed against former President of Georgia Mikheil Saakashvili Statement by the Spokespersons on criminal charges being filed against former President of Georgia Mikheil Saakashvili /statements/docs/2014/140731_01_en.pdf 07/31/2014 10:42:00 07/31/2014 10:42:00 07/31/2014 10:42:00 nulldate 2014073110 090126248c62b5e1 N 090126248c62b5e1 /statements/docs/2014/140731_01_en.pdf 437405 pdf N /statements/docs/2014/140731_01_et.pdf 1 /statements/docs/2014/140731_01_en.pdf /statements/docs/2014/140731_01_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement by the Spokespersons on criminal charges being filed against former President of Georgia Mikheil Saakashvili pdf - 428 KB [428 KB] English (en)
 • 30/07/2014
  510 65744 1 _blank Statement by the Spokesperson on the sentencing of the Nation Magazine Editor Bheki Makhubu and Human Rights Lawyer Thulani Maseko Statement by the Spokesperson on the sentencing of the Nation Magazine Editor Bheki Makhubu and Human Rights Lawyer Thulani Maseko /statements/docs/2014/140730_02_en.pdf 07/30/2014 11:47:00 07/30/2014 11:47:00 07/30/2014 11:47:00 nulldate 2014073011 090126248c619a3e N 090126248c619a3e /statements/docs/2014/140730_02_en.pdf 441575 pdf N /statements/docs/2014/140730_02_et.pdf 1 /statements/docs/2014/140730_02_en.pdf /statements/docs/2014/140730_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement by the Spokesperson on the sentencing of the Nation Magazine Editor Bheki Makhubu and Human Rights Lawyer Thulani Maseko pdf - 432 KB [432 KB] English (en)
 • 24/07/2014
  499 65744 1 _blank Statement by the Spokesperson on the recent executions in Singapore Statement by the Spokesperson on the recent executions in Singapore /statements/docs/2014/140724_02_en.pdf 07/24/2014 19:10:00 07/24/2014 19:10:00 07/24/2014 19:10:00 nulldate 2014072419 090126248c5b03f8 N 090126248c5b03f8 /statements/docs/2014/140724_02_en.pdf 587282 pdf N /statements/docs/2014/140724_02_et.pdf 1 /statements/docs/2014/140724_02_en.pdf /statements/docs/2014/140724_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement by the Spokesperson on the recent executions in Singapore pdf - 574 KB [574 KB] English (en)

Veel uudiseid

EL ja inimõigused © EUEL ja inimõigused © EU

Euroopa Liidu käsitluses on inimõigused üleüldised ja jagamatud. EL edendab ja kaitseb inimõigusi aktiivselt nii ELi piires kui ka suhete loomisel ELi mittekuuluvate riikidega.

Inimõigused, demokraatia ja õigusriik on Euroopa Liidu põhiväärtused. Inimõigustel oli koht juba asutamislepingus ning need said tugevama aluse, kui EL võttis 2000. aastal vastu põhiõiguste harta. Inimõiguste olulisus suurenes veelgi siis, kui see harta sai 2009. aastal Lissaboni lepingu jõustumisel õiguslikult siduvaks.

ELiga ühineda soovivad riigid peavad inimõigusi austama. Ka kõik kolmandate riikidega sõlmitud kaubandus- ja koostöölepingud sisaldavad klauslit, milles sätestatakse, et inimõigused on pooltevahelises suhtluses olulisel kohal.

Inimõiguste alane Euroopa Liidu poliitika tegeleb kodanikuõiguste ning poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õigustega. Samuti püütakse selle poliitika raames edendada naiste ja laste õigusi ning vähemuste ja ümberasustatud isikute õigusi.

Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi raames toetatakse ajavahemikus 2007–2013 valitsusväliseid organisatsioone 1,1 miljardi euroga. Konkreetselt toetatakse just selliseid organisatsioone, kes edendavad inimõigusi, demokraatiat ning õigusriiki; võitlevad surmanuhtluse, piinamise ning rassismi ja muude diskrimineerimisvormide vastu.

Euroopa Liidu Nõukogu võttis vastu oma iga-aastase aruande inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas, mis hõlmab ELi välismeetmeid inimõiguste valdkonnas 2012. aastal25. juunil 2012 toimunud ELi inimõiguste ja demokraatia strateegilise raamistiku vastuvõtmise järel restruktureeriti iga-aastast aruannet, et selles ilmneksid tegevuskava rakendamisel tehtud edusammud. Septembris avaldatakse teine osa, mis hõlmab ELi meetmeid kolmandates riikides.

pdf-vorming:

csdadeeletfififrhuitlvlvmtnlplptskslsv

 

 

Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja: Stavros Lambrinidis

Stavros Lambrinidis Ateenas sündinud Stavros Lambrinidis on volitatud esindaja, endine Kreeka välisminister ning Euroopa Parlamendi asepresident. Ajavahemikus 2004 kuni 2009 oli ta tegev parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni asepresidendina. Oma varasema karjääri jooksul on ta olnud ka Washington D.C advokatuuri inimõiguste komisjoni eesistuja.

Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajana asus ta ametisse 1. septembril 2012 ning tema esialgsed volitused lõpevad 30. juunil 2014. Tema ülesanne on tõhustada ELi inimõiguste poliitikat ning muuta seda nähtavamaks.

Twitteri konto: @SJLambrinidis

Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja programm – veebruar 2013