Η ΕΕ και τα ανθρώπινα δικαιώματα

ΕιδήσειςRSS

 • 15/04/2014
  11 65744 1 _blank Statement Catherine Ashton on violent attacks in Nigeria Statement Catherine Ashton on violent attacks in Nigeria /statements/docs/2014/140415_02_en.pdf 04/15/2014 20:51:00 04/15/2014 20:51:00 04/15/2014 20:51:00 nulldate 2014041520 090126248bb75f03 N 090126248bb75f03 /statements/docs/2014/140415_02_en.pdf 587432 pdf N /statements/docs/2014/140415_02_el.pdf 1 /statements/docs/2014/140415_02_en.pdf /statements/docs/2014/140415_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement Catherine Ashton on violent attacks in Nigeria pdf - 574 KB [574 KB] English (en)
 • 11/04/2014
  26 65744 1 _blank Catherine Ashton on the sentencing of Dr Xu Zhiyong and the trials of other human rights activists in China Catherine Ashton on the sentencing of Dr Xu Zhiyong and the trials of other human rights activists in China /statements/docs/2014/140411_02_en.pdf 04/11/2014 16:34:00 04/11/2014 16:34:00 04/11/2014 16:34:00 nulldate 2014041116 090126248bb0e3e4 N 090126248bb0fa01 /statements/docs/2014/140411_02_en.pdf 191271 pdf N /statements/docs/2014/140411_02_el.pdf 2 /statements/docs/2014/140411_02_en.pdf /statements/docs/2014/140411_02_fr.pdf /statements/docs/2014/140411_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Catherine Ashton on the sentencing of Dr Xu Zhiyong and the trials of other human rights activists in China pdf - 187 KB [187 KB] English (en) français (fr)
 • 10/04/2014
  31 65744 1 _blank Catherine Ashton on the execution of Ramiro Hernández Llanas Catherine Ashton on the execution of Ramiro Hernández Llanas /statements/docs/2014/140410_01_en.pdf 04/10/2014 11:42:00 04/10/2014 11:42:00 04/10/2014 11:42:00 nulldate 2014041011 090126248baeb37e N 090126248baeb37e /statements/docs/2014/140410_01_en.pdf 441247 pdf N /statements/docs/2014/140410_01_el.pdf 2 /statements/docs/2014/140410_01_en.pdf /statements/docs/2014/140410_01_fr.pdf /statements/docs/2014/140410_01_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Catherine Ashton on the execution of Ramiro Hernández Llanas pdf - 431 KB [431 KB] English (en) français (fr)

Άλλες ειδήσεις

Η ΕΕ και τα ανθρώπινα δικαιώματα © EUΗ ΕΕ και τα ανθρώπινα δικαιώματα © EU

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και αδιαίρετα και τα προασπίζει σθεναρά τόσο στο εσωτερικό της όσο και στις σχέσεις που αναπτύσσει με χώρες εκτός ΕΕ.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου συνιστούν θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αξίες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ιδρυτικών συνθηκών της Ένωσης. Ενισχύθηκαν όταν η ΕΕ εξέδωσε τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων το 2000 και ακόμη περισσότερο όταν ο Χάρτης έγινε νομικά δεσμευτικός με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009.

Οι χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ οφείλουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλες οι εμπορικές συμφωνίες και οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες περιλαμβάνουν ρήτρα που ορίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ουσιώδες στοιχείο στις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Η πολιτική της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνει τα αστικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Προσβλέπει επίσης στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών, των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και των εκτοπισθέντων ατόμων.

Με προϋπολογισμό ύψους 1,1 δισ. ευρώ για το διάστημα 2007-2013, το Eυρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στηρίζει μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδίως εκείνες που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, καθώς και την κατάργηση της θανατικής ποινής, την καταπολέμηση των βασανιστηρίων, του ρατσισμού και άλλων μορφών διακρίσεων.

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε την ετήσια έκθεσή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η οποία καλύπτει τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ το 2012 στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε συνέχεια της έγκρισης του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις 25 Ιουνίου 2012 , η ετήσια έκθεση αναμορφώθηκε για να προβάλει την πρόοδο που σημειώθηκε στην υλοποίηση του προγράμματος δράσης. Ένα δεύτερο μέρος της, που καλύπτει τις δράσεις της ΕΕ σε τρίτες χώρες, αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

αρχείο PDF:

csdadeeletfififrhuitlvlvmtnlplptskslsv

 

 

Ο ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (EUSR): κ. Σταύρος Λαμπρινίδης

Σταύρος ΛαμπρινίδηςΟ κ. Λαμπρινίδης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι δικηγόρος και διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Ελλάδας και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το διάστημα 2004 - 2009 υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του, διετέλεσε πρόεδρος της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου της Ουάσιγκτον, D.C.

Ανέλαβε τα καθήκοντα του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα την 1η Σεπτεμβρίου 2012, και η θητεία του λήγει στις 30 Ιουνίου 2014. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και η προβολή της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Λογαριασμός Twitter: @SJLambrinidis

Πρόγραμμα EUSR— Φεβρουάριος 2013

Εκδηλώσεις

 • 20/11/2013
  Joint Statement:10th AU-EU Human Rights Dialogue - 20 November 2013, Brusselspdf
 • 25/02/2013
  94 12015 1 EU Special Representative for Human Rights at 22nd session of the Human Rights Council EU Special Representative for Human Rights at 22nd session of the Human Rights Council 02/25/2013 00:00:00 02/25/2013 00:00:00 02/25/2013 00:00:00 nulldate 2013022500 0901262489706508 N 0901262489706c41 /delegations/un_geneva/press_corner/all_news/news/2013/20130228_eusrhrc22.htm 10675 xml Y /delegations/un_geneva/press_corner/all_news/news/2013/20130228_eusrhrc22.htm /delegations/un_geneva/press_corner/all_news/news/2013/20130228_eusrhrc22_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  EU Special Representative for Human Rights at 22nd session of the Human Rights Council
 • 21/06/2011
  202 12015 1 Civil Society Dialogue Network: Women, Peace and Security in EU Common Security and Defence Policy Missions Civil Society Dialogue Network: Women, Peace and Security in EU Common Security and Defence Policy Missions /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_en.pdf 06/21/2011 00:00:00 10/06/2011 09:31:00 06/21/2011 00:00:00 nulldate 2011062100 0901262486f38bf5 N 0901262486f38bf5 /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_en.pdf 307647 pdf N /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_el.pdf 1 /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_en.pdf /human_rights/women/docs/2011_0621_csdn_wps_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Civil Society Dialogue Network: Women, Peace and Security in EU Common Security and Defence Policy Missions pdf - 301 KB [301 KB] English (en)