EU a lidská práva

AktualityRSS

 • 12/11/2014
  Press Release: EU-Kazakhstan Human Rights Dialogue Press Release: EU-Kazakhstan Human Rights Dialogue <p>Brussels, 12 November 2014 - The European Union and Kazakhstan held the sixth round of their annual Human Rights Dialogue in Brussels today. The Kazakh delegation was led by Mr Yogan Merkel, First Deputy Prosecutor General, who was accompanied by Mr Vyacheslav Kalyuzhnyy, Director of the National Centre for Human Rights, and other senior officials. The EU delegation was led by Mr Silvio Gonzato, Director for Human Rights and Democracy at the European External Action Service</p> 11/12/2014 20:06:32 11/12/2014 20:06:32 11/12/2014 20:06:32 11/12/2014 20:06:32 2014111220 090126248d3919fa N 090126248d3919fa /statements-eeas/2014/141112_03_en.htm 11773 xml N /statements-eeas/2014/141112_03_cs.htm 2 /statements-eeas/2014/141112_03_en.htm /statements-eeas/2014/141112_03_fr.htm /statements-eeas/2014/141112_03_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  Press Release: EU-Kazakhstan Human Rights Dialogue English (en) français (fr)
 • 28/10/2014
  Declaration by the High Representative on behalf of the EU following the execution of Ms. Reyhane Jabbari in Iranpdf
 • 16/10/2014
  World Food Day: Joint statement by Commissioners Andris Piebalgs (Development aid) and Kristalina Georgieva (Humanitarian aid)

Další zprávy

EU a lidská práva © EUEU a lidská práva © EU

Evropská unie považuje lidská práva za všeobecně platná a nedělitelná. Aktivně je prosazuje a obhajuje jak na svém území, tak v rámci vztahů s ostatními zeměmi.

Lidská práva, demokracie a právní stát jsou základními hodnotami Evropské unie. Jsou zakotveny v zakládající smlouvě a jsou předmětem Listiny základních práv z roku 2000, která se stala navíc právně závaznou ve chvíli, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva v roce 2009.

Země, které mají zájem o vstup do EU, musí lidská práva dodržovat. Všechny dohody o obchodu a spolupráci se třetími zeměmi obsahují ustanovení o tom, že lidská práva jsou významným prvkem vztahů mezi oběma stranami.

Politika Evropské unie v oblasti lidských práv se vzathuje na občanská, politická, hospodářská, sociální i kulturní práva. Unie se zároveň snaží prosazovat práva žen, dětí, menšin a vysídlenců.

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, který v období 2007–2013 disponuje rozpočtem 1,1 miliardy EUR, podporuje činnost nevládních organizací v této oblasti. Zejména ty, které se zaměřují na dodržování lidských práv, demokracie a principů právního státu, zrušení trestu smrti, boj proti mučení vězňů a na boj proti rasismu a jiným formám diskriminace.

Rada EU přijala výroční zprávu o lidských právech a demokracii, která se zabývá vnější činností EU v oblasti lidských práv v roce 2012. Těsně po přijetí strategického rámce EU pro lidská práva a demokracii dne 25. června 2012 byla výroční zpráva upravena, aby odrážela pokrok v provádění akčního plánu. Druhá část týkající se činnosti EU ve třetích zemích má být zveřejněna v září.

Soubor ve formátu PDF:

csdadeeletfififrhuitlvlvmtnlplptskslsv

 

 

Zvláštní zástupce EU pro lidská práva: Stavros Lambrinidis

Stavros Lambrinidis Narozen v Aténách, povoláním advokát, bývalý ministr zahraničních věcí Řecka, který též zastával funkci místopředsedy Evropského parlamentu. V letech 2004 až 2009 působil jako místopředseda parlamentního výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Kromě jiného byl též v minulosti předsedou výboru pro lidská práva v advokátní komoře pro Washington, D.C.

Úřadu zástupce EU se ujal dne 1. září 2012, přičemž první jeho mandát běžel do 30. června 2014. Jeho úkolem je posilovat účinnost politiky EU v oblasti lidských práv a propagovat ji.

Stavros Lambrinidis na Twitteru: @SJLambrinidis

Program zástupce EU – února 2013