EU a lidská práva

AktualityRSS

 • 24/07/2014
  499 65744 1 _blank Statement by the Spokesperson on the recent executions in Singapore Statement by the Spokesperson on the recent executions in Singapore /statements/docs/2014/140724_02_en.pdf 07/24/2014 19:10:00 07/24/2014 19:10:00 07/24/2014 19:10:00 nulldate 2014072419 090126248c5b03f8 N 090126248c5b03f8 /statements/docs/2014/140724_02_en.pdf 587282 pdf N /statements/docs/2014/140724_02_cs.pdf 1 /statements/docs/2014/140724_02_en.pdf /statements/docs/2014/140724_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Statement by the Spokesperson on the recent executions in Singapore pdf - 574 KB [574 KB] English (en)
 • 04/07/2014
  453 65744 1 _blank EU-Ukraine Human Rights Dialogue EU-Ukraine Human Rights Dialogue /statements/docs/2014/140704_02_en.pdf 07/04/2014 22:00:00 07/04/2014 22:00:00 07/04/2014 22:00:00 nulldate 2014070422 090126248c3c51d2 N 090126248c3c51d2 /statements/docs/2014/140704_02_en.pdf 316930 pdf N /statements/docs/2014/140704_02_cs.pdf 2 /statements/docs/2014/140704_02_en.pdf /statements/docs/2014/140704_02_fr.pdf /statements/docs/2014/140704_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  EU-Ukraine Human Rights Dialogue pdf - 310 KB [310 KB] English (en) français (fr)
 • 01/07/2014
  449 65744 1 _blank EU Special Representative for Human Rights Lambrinidis meets Belarusian human rights defender Ales Bialiatski EU Special Representative for Human Rights Lambrinidis meets Belarusian human rights defender Ales Bialiatski /statements/docs/2014/140701_03_en.pdf 07/01/2014 18:10:00 07/01/2014 18:10:00 07/01/2014 18:10:00 nulldate 2014070118 090126248c35d142 N 090126248c35d142 /statements/docs/2014/140701_03_en.pdf 357290 pdf N /statements/docs/2014/140701_03_cs.pdf 2 /statements/docs/2014/140701_03_en.pdf /statements/docs/2014/140701_03_fr.pdf /statements/docs/2014/140701_03_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  EU Special Representative for Human Rights Lambrinidis meets Belarusian human rights defender Ales Bialiatski pdf - 349 KB [349 KB] English (en) français (fr)

Další zprávy

EU a lidská práva © EUEU a lidská práva © EU

Evropská unie považuje lidská práva za všeobecně platná a nedělitelná. Aktivně je prosazuje a obhajuje jak na svém území, tak v rámci vztahů s ostatními zeměmi.

Lidská práva, demokracie a právní stát jsou základními hodnotami Evropské unie. Jsou zakotveny v zakládající smlouvě a jsou předmětem Listiny základních práv z roku 2000, která se stala navíc právně závaznou ve chvíli, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva v roce 2009.

Země, které mají zájem o vstup do EU, musí lidská práva dodržovat. Všechny dohody o obchodu a spolupráci se třetími zeměmi obsahují ustanovení o tom, že lidská práva jsou významným prvkem vztahů mezi oběma stranami.

Politika Evropské unie v oblasti lidských práv se vzathuje na občanská, politická, hospodářská, sociální i kulturní práva. Unie se zároveň snaží prosazovat práva žen, dětí, menšin a vysídlenců.

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, který v období 2007–2013 disponuje rozpočtem 1,1 miliardy EUR, podporuje činnost nevládních organizací v této oblasti. Zejména ty, které se zaměřují na dodržování lidských práv, demokracie a principů právního státu, zrušení trestu smrti, boj proti mučení vězňů a na boj proti rasismu a jiným formám diskriminace.

Rada EU přijala výroční zprávu o lidských právech a demokracii, která se zabývá vnější činností EU v oblasti lidských práv v roce 2012. Těsně po přijetí strategického rámce EU pro lidská práva a demokracii dne 25. června 2012 byla výroční zpráva upravena, aby odrážela pokrok v provádění akčního plánu. Druhá část týkající se činnosti EU ve třetích zemích má být zveřejněna v září.

Soubor ve formátu PDF:

csdadeeletfififrhuitlvlvmtnlplptskslsv

 

 

Zvláštní zástupce EU pro lidská práva: Stavros Lambrinidis

Stavros Lambrinidis Narozen v Aténách, povoláním advokát, bývalý ministr zahraničních věcí Řecka, který též zastával funkci místopředsedy Evropského parlamentu. V letech 2004 až 2009 působil jako místopředseda parlamentního výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Kromě jiného byl též v minulosti předsedou výboru pro lidská práva v advokátní komoře pro Washington, D.C.

Úřadu zástupce EU se ujal dne 1. září 2012, přičemž první jeho mandát běžel do 30. června 2014. Jeho úkolem je posilovat účinnost politiky EU v oblasti lidských práv a propagovat ji.

Stavros Lambrinidis na Twitteru: @SJLambrinidis

Program zástupce EU – února 2013