Volebné pozorovateľské misie EÚ

Pozorovanie volieb je významnou činnosťou EÚ, ktorej cieľom je podpora demokracie, ľudských práv a právneho štátu na celom svete. Prispieva k posilneniu demokratických inštitúcií, vybudovaniu dôvery verejnosti vo voľby a napomáha pri prevencii podvodov, zastrašovania a násilia. Takisto posilňuje iné kľúčové ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky, najmä budovanie mieru.

Pozorovanie volieb poskytuje príležitosť posúdiť volebný proces z hľadiska medzinárodných štandardov. EÚ je lídrom v poskytovaní a financovaní volebnej pomoci, ktorá dopĺňa činnosti pozorovania volieb. Táto dvojitá forma volebnej podpory zo strany EÚ významne prispieva k podpore cieľov správy vecí verejných a rozvoja.

Ongoing missions

Become an observer