Unijne misje obserwacji wyborów

Obserwacja wyborów należy do podstawowych działań UE służących upowszechnianiu demokracji, praw człowieka i praworządności. Działanie to przyczynia się do wzmocnienia instytucji demokratycznych, budowania zaufania do procesu wyborczego, pomaga zapobiegać oszustwom, przypadkom zastraszania i przemocy. Przyczynia się także do osiągnięcia innych głównych celów unijnej polityki zagranicznej, w szczególności do budowania pokoju.

Obserwacja wyborów umożliwia ocenę procesu wyborczego zgodnie z normami międzynarodowymi. UE nie tylko prowadzi misje obserwacji wyborów — jest też światowym liderem w udzielaniu i finansowaniu pomocy przy ich organizacji. Te dwie formy wsparcia ze strony UE znacząco przyczyniają się do realizacji celów dotyczących dobrych rządów i rozwoju.

Ongoing missions

Become an observer