Internationellt utbildningssamarbete

NyheterRSS

Fler nyheter

Universitetet i Sofia © EUUniversitetet i Sofia © EU

EU har fyra mål med sitt internationella utbildningssamarbete: att stödja moderniseringen i länder utanför EU, att främja gemensamma värderingar bland olika folk och kulturer, att flytta fram EU:s position som kunskapscentrum och att utveckla EU:s humankapital genom ömsesidigt lärande och utbyte av god praxis.

För att uppnå målen har EU infört en rad utbytes- och samarbetsprogram. Det mest kända är antagligen Erasmus Mundus som ger studenter från hela världen möjlighet att avlägga masters- eller doktorsexamen vid ett europeiskt universitet.

Tempus hjälper till att modernisera inrättningar och system för högre utbildning i EU:s grannländer. Programmet finansierar både strukturåtgärder och partnerskap mellan institutioner i och utanför EU genom utbyte av bra lösningar.

Med hjälp av internationella program och strategier som Bolognaprocessen kan EU öka rörligheten hos lärare, främja det ömsesidiga erkännandet av kvalifikationer och utbyta expertis på områden som benchmarking och livslångt lärande.