Rahvusvaheline haridusalane koostöö

UudisedRSS

Veel uudiseid

Sofia Ülikool © EUSofia Ülikool © EU

Rahvusvahelisel haridus- ja koolitusalasel koostööl on ELi jaoks neli peamist eesmärki: moderniseerimise toetamine kolmandates riikides, ühiste väärtuste edendamine erinevate rahvuste ja kultuuride vahel, ELi kui tippkeskuse arendamine ning ELi inimressursside täiustamine vastastikuse õppimise ja heade tavade vahetamise kaudu.

Asjaomaste eesmärkide saavutamiseks on loodud mitmeid programme, mille kaudu edendatakse vahetusi ja koostööd. Enimtuntud on võib-olla Erasmus Mundus, mis pakub üliõpilastele kõikjalt maailmast võimalust omandada magistri- või doktorikraad mõnes ELi ülikoolis.

Programm Tempus toetab kõrgharidusasutuste ja -süsteemide moderniseerimist ELi naaberriikides. Programmi raames rahastatakse nii partnerlusi ELi ja kolmandate riikide institutsioonide vahel (võimaldades neil õppida parimatest tavadest) kui ka struktuurimeetmeid.

Selliste rahvusvaheliste programmide vahendusel nagu Bologna protsess, on ELil võimalus ka suurendada õppejõudude liikuvust, edendada kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist ning jagada eksperdiarvamusi valdkondades, nagu võrdlusuuringud ja elukestev õpe.