Международно сътрудничество в областта на образованието

НовиниRSS

Още новини

Софийският университет © ЕССофийският университет © ЕС

За ЕС международното сътрудничество в областта на образованието и обучението има четири основни цели: подкрепа за модернизацията в страните извън ЕС; популяризиране на общи ценности между различни народи и култури; развитие на ЕС като център за високи научни постижения; подобряване на човешките ресурси в ЕС чрез взаимно учене и обмен на добри практики.

Тези цели се подкрепят от редица програми, насърчаващи обмена и сътрудничеството. Вероятно най-известната сред тях е „Еразмус Мундус“, която дава възможност на студенти от цял свят да се подготвят за магистърска или докторска степен в университет в ЕС.

„Темпус“ подкрепя модернизацията на институциите и системите за висше образование в съседните на ЕС страни. Програмата финансира както партньорства между институции в страни от ЕС и извън ЕС, което им позволява да обменят добри практики, така и структурни мерки.

Чрез международни програми като Процеса от Болоня ЕС успява също така да повиши мобилността на учителите, да стимулира взаимното признаване на квалификации и да споделя опит в области като бенчмаркинг и учене през целия живот.