Formular electronic

Vă rugăm să completaţi următoarele informaţii :

(*) = date obligatorii

Solicitantul

 

Documentul solicitat - Vă rugăm să folosiţi câte un formular separat pentru fiecare document solicitat.
Atenţie! Dacă cererea dumneavoastră nu este suficient de clară şi nu putem identifica documentul pe care îl solicitaţi, va trebui să vă contactăm pentru mai multe informaţii.Declaraţie de confidenţialitate

Toate informaţiile furnizate în formularul electronic vor fi gestionate de Serviciul SG1 – „Secretariatul Consiliului de Administraţie” al SEAE, care răspunde de prelucrarea cererilor privind accesul publicului la documente. Datele vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate doar în scopul prelucrării cererii, exclusiv de către Serviciul SG1 – „Secretariatul Consiliului de Administraţie”. Acesta le va păstra în arhivele sale timp de maxim 5 ani, astfel încât să se poată asigura o prelucrare coerentă a cererilor şi o monitorizare corectă a solicitărilor de confirmare, a reclamaţiilor şi procedurilor judiciare.

Potrivit dispoziţiilor articolului 4(4) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, cererea dumneavoastră nu va fi transferată niciunui terţ.

Sunt de acord cu declaraţia de confidenţialitate de mai sus.*Visual confirmation:Security Image

Type visual confirmation: