Elektronikus kérvény

Kérjük, adja meg az alábbi adatokat :

(*) = kötelező adat

Elektronikus kérvény

 

A kért dokumentum adatai (kérjük, minden dokumentumhoz külön űrlapot töltsön ki)
Felhívjuk figyelmét, hogy ha a kérelme nem elég konkrét, előfordulhat, hogy nem tudjuk megállapítani, melyik dokumentumról van szó, és további információkat kell kérnünk Öntől.Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbi elektronikus formanyomtatványon közölt adatokat az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) Vezetőtestületi Titkárság nevű csoportja (SG1) kezeli, amely a dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló kérések feldolgozásáért felelős. Az adatok kezelése a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 45/2001/EK rendelet (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.) rendelkezéseivel összhangban történik.

Az Ön személyes adatait egyedül kérésének feldolgozása céljából és kizárólag az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) Vezetőtestületi Titkársága (SG1) használja fel. A titkárság az adatokat legfeljebb 5 évig őrzi meg archívumában, a kérelmek következetes kezelése és a megerősítő kérelmek, panaszok és bírósági eljárások megfelelő utólagos rendezése érdekében.

Az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdése értelmében az Ön kérelme nem kerül harmadik felek birtokába.

Egyetértek a fenti adatvédelmi nyilatkozattal.*Visual confirmation:Security Image

Type visual confirmation: