Делегација на Европската Унија во поранешна Југословенска Република Македонија

 

Заедно работиме во поранешна Југословенска Република Македонија

“Let me tell you a secret about the environment”

“Let me tell you a secret about the environment”

Teaching children about the environment is vital for the future. That is why the EU, together with the Ministry of Labour and Social Policy of the former Yugoslav Republic of Macedonia, organised a project around a play based on the brochure
"Let me tell you a secret about the environment".

Повеќе...
 
 

Најнови вести од Европската Унија

Сите вести