ติดต่อเรา

ที่อยู่:

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
แอทธินี ทาวเวอร์
ชั้น 10 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2305 2600 / 2700
โทรสาร +66 (0) 2255 9113
อีเมล์: delegation-thailand@eeas.europa.eu

เวลาทำการ:

วันจันทร์ – วันศุกร์ 09:00 - 17.00 น.

คำถามทั่วไปและจากสื่อมวลชน:

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปมีความยินดีที่จะตอบคำถามจากสื่อมวลชนและสาธารณชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรปและความสัมพันธ์กับประเทศไทยและภูมิภาค

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวสารและข้อมูล:
Tel +66 (0) 2305 2600
E-mail: delegation-thailand-pi@eeas.europa.eu

 

ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน
คุณคัคนางค์ เกตุทะเล หรือ คุณแจร์รอด เวียร์
โทรศัพท์ +66 (0) 2305 2641 (เลขา)
E-mail: DELEGATION-THAILAND-HUMAN-RIGHTS-FP@eeas.europa.eu