EU-delegasjonens journalistpris (03/07/2012)

EU-delegasjonens journalistpris var en årlig pris som deltes ut til unge, talentfulle journalister i 2012 og 2013.

Journalistprisen søkte å skape oppmerksomhet om og fokus på Europa og europeisk samarbeid, gikk til en journalist som har skrevet en artikkel som fremmer europeisk samarbeid og forståelse. Prisen søkte å skape engasjement og interesse for EU og europeisk samarbeid hos unge mennesker og å gi en anerkjennelse til unge, talentfulle journalister i Norge.

Vurdering

Artiklene måtte omhandle Europa og europeiske forhold. Artiklene belyste et tema og var skrevet på en slik måte at de bidro til å fremme europeisk samarbeid og forståelse.  

Artiklene ble vurdert av en uavhengig jury bestående av en representant fra EUs delegasjon til Norge, en ekspert i europeiske forhold (akademiker) og en profesjonell journalist. Artiklene ble vurdert ut fra innhold samt journalist-faglige kriterier (språk, journalistisk kvalitet osv.).