Kommisjonspresident Barroso i New York (17/04/2013)

Kommisjonspresident José Manuel Barroso besøkte denne helgen New York hvor han diskuterte de forestående frihandelsforhandlingene mellom EU og USA. Han deltok også i en debatt om global økonomisk styring.

Kommisjonspresident Barroso holdt fredag en tale i det europeisk-amerikanske handelskammeret (EACC). Han understreket at forholdet mellom EU og USA er det sterkeste og mest dynamiske verden har sett, og at de til sammen står for nesten halve verdens BNP og en tredjedel av verdens handel. En frihandelsavtale vil derfor kunne medføre store økonomiske gevinster og være en fremtidsrettet avtale.

- Vi sikter mot å fremforhandle en "levende avtale" som ikke bare fjerner fortidens handelshindringer, men som bidrar til enda tettere transatlantisk økonomisk integrasjon, sa Barroso.

Mandag deltok presidenten i en debatt om global økonomisk styring hvor han pekte på at større økonomisk gjensidig avhengighet krever mer samarbeid, og viste særlig til utfordringene verdenssamfunnet står overfor angående skatteunndragelser.

- Hvert år taper EU en trillion euro på grunn av skatteunndragelse, og dette er penger som heller burde ha gått til å utdanning, helsevesenet og investeringer i infrastruktur, sa Barroso.

I løpet av oppholdet i New York møtte Barroso også FNs generalsekretær Ban Ki-Moon. De diskuterte verdens klimautfordringer og kampen mot fattigdom, og Barroso forsikret generalsekretæren om at EU fortsatt vil jobbe målrettet for å nå tusenårsmålene. Sikkerhetsspørsmål relatert til Syria, Mali og fred i Midtøsten var også på agendaen.

Les mer om Barrosos besøk i New York her.