Nyheter - Den europeiske unions delegasjon til Norge

03/02/16 - Vellykket lærerseminar i Trondheim

Torsdag 28. februar møttes representanter fra en rekke Trøndelagsskoler i Trondheim for å lære mer om Erasmus+, og hvordan skrive gode prosjektsøknader. Seminaret ble arrangert av EUs delegasjon til Norge, i samarbeid med Trøndelags Europakontor og Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU).

01/02/16 - Visepresident Šefčovič og energiminister Lien diskuterer energiunionen

Fredag 12. februar inviterer EUs delegasjon til Norge og Olje- og energidepartementet til seminar om "Den europeiske energiunionen – overgang til et nytt energisystem. Hva betyr dette for Norge?" på Litteraturhuset i Oslo. Maroš Šefčovič, Europakommisjonens visepresident for energiunionen vil presentere EUs prioriteringer, og olje- og energiminister Tord Lien vil diskutere energiunionens betydning for Norge.

28/01/16 - Ambassadør Helen Campell på Arctic Frontiers 2016

24.-26. januar deltok ambassadør Helen Campbell på den tiende Arctic Frontiers-konferansen med temaet "industri og miljø". Norge og EU deler en rekke felles interesser i Arktis.

 • 26/01/16 - Det første året med Erasmus+

  26. januar publiserte Europakommisjonen en rapport om det første året med Erasmus+, EUs nye program for utdanning, opplæring, ungdom og sport. Med et budsjett på 2 milliarder euro i sitt første år har Erasmus+ allerede gitt over én million mennesker muligheten til å delta i 18 000 finansierte prosjekter.

 • 20/01/16 - EU-Ambassadør Campbell på seminar om EU og migrasjon

  20. januar deltok ambassadør Helen Campbell på Norges Rederiforbunds frokostseminar "EU i krise? Konsekvenser for næringslivet," sammen med EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker, Tysklands ambassadør Axel Berg, og administrerende direktør i rederiforbundet, Sturla Henriksen. Ambassadøren orienterte om utfordringene med flyktningkrisen, EUs respons, og planene for 2016.

 • 12/01/16 - Handelsdelen av assosieringsavtalen med Ukraina trer i kraft

  1. januar 2016 trådte frihandelsavtalen (DCFTA) mellom EU og Ukraina i kraft, som en del av assosieringsavtalen fra juni 2014. DCFTA skaper et gjensidig åpent marked for varer og tjenester, og sikrer forutsigbare rammevilkår for næringslivet i Ukraina og EU.

 • 04/01/16 - Lærerseminar i Trondheim

  Torsdag 28. januar inviterer EUs delegasjon til Norge, i samarbeid med Trøndelags Europakontor, SiU og fylkeskommunene i Nord-
  og Sør-Trøndelag, til lærerseminar om EUs utdanningsprogram Erasmus+ og gjennomføring av utdanning. Seminaret holdes ved Thora Storm videregående skole i Trondheim, og er åpent for alle interesserte.