Nyheter - Den europeiske unions delegasjon til Norge

22/09/14 - Høring av kommissærkandidatene i Europaparlamentet

Formatet og tidsplanen er nå bestemt for de offentlige høringene av kommissærkandidatene. Høringene vil vare fra den 29. september til 7. oktober, og skal vurdere hver kandidats egnethet for stillingen.

17/09/14 - Ukraina: Assosieringsavtale og forsterkede Russland-sanksjoner

EU forsterker sanksjonene mot Russland i lys av Ukraina-krisen, mens en assosieringsavtale mellom EU og Ukraina bringer sistnevnte nærmere Europa

10/09/14 - Forslag til ny Europakommisjon

Den nye presidenten for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, presenterte onsdag 10. september sammensetningen av det nye kommissærkollegiet samt organisasjonsstrukturen for Europakommisjonen for den neste femårsperioden. Juncker presenterte den nye Kommisjonen som "et sterkt, erfarent og endringsfokusert lag."