Nyheter - Den europeiske unions delegasjon til Norge

23/11/15 - Revidering av EUs naboskapspolitikk

18. november 2015 ble hovedlinjene for revideringen av EUs naboskapspolitikk lagt frem av høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Federica Mogherini og Europakommisjonen. Dette betyr en ny tilnærming til samarbeidet med EUs øst- og sørlige partnerland.

19/11/15 - Paris-terroren, et angrep mot oss alle

I en felles uttalelse fordømmer lederne for EUs institusjoner og EUs stats- og regjeringssjefer terrorangrepene i Paris og viser vilje til å styrke europeisk sikkerhet. "Dette er et angrep mot oss alle".

10/11/15 - Bygdeutvikling i EU

Visste du at ca. 20 % av EUs landbruksbudsjett går til bygdeutvikling i Europa? I samarbeid med Landbruksdirektoratet arrangerte i forrige uke delegasjonen et seminar om EUs bygdeutviklingspolitikk.

 • 21/10/15 - Ambassadør Helen Campbell på Bergensbesøk

  12. og 13 oktober besøkte EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell, Bergen. Der møtte hun representanter fra både byens næringsliv og utdanningsinstitusjoner, og lærte mer om hvordan man jobber med å opprettholde Bergensområdet som en konkurransedyktig og innovativ region.

 • 20/10/15 - EU og veien til Paris. Av Helen Campbell.

  Denne kronikken stod på trykk i Nationen tirsdag 20. oktober 2015.

 • 15/10/15 - Seminar om bygdeutvikling i EUs landbrukspolitikk 4/11

  Onsdag 4. november 2015 inviterer EUs delegasjon til Norge og Landbruksdirektoratet til åpent seminar i Oslo om EUs bygdeutviklingspolitikk.

 • 12/10/15 - EU og tusenårsmålene

  FNs generalforsamling vedtok 25. september d.å. en ny agenda med nye mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. De nye bærekraftsmålene, også kalt Agenda 2030, vil erstatte FNs tidligere tusenårsmål (Millennium Development Goals) fra 2000, som går ut i år. Bærekraftsmålene fokuserer på 17 prioriterte områder, blant annet bekjempelse av fattigdom, fremme av likestilling, minske ulikheter mellom land, og å motvirke klimaendringene.

 • 10/10/15 - Den europeiske og internasjonale dagen mot dødsstraff

  I dag 10. oktober markeres Den europeiske og internasjonale dagen mot dødsstraff. I den anledning stadfester EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Federica Mogherini, og Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, sin sterke mostand mot dødsstraff i en felleserklæring på vegne av Den europeiske union og Europarådet

 • 30/09/15 - Nordic Edge Expo i Stavanger

  Den 17. og 18. september var EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell, i Stavanger for å delta på Nordic Edge Expo 2015. Konferansen, som arrangeres av Stavanger kommune, samlet en rekke europeiske og amerikanske eksperter på innovasjon og teknologi for å fremme nytenkning om smarte byer.

 • 25/09/15 - EU-Kommissær Andriukaitis på Svalbard

  EUs kommissær for helse og mattrygghet, Vytenis Andriukaitis, besøkte Svalbard fra søndag 20. til tirsdag 22. september. Dette er første gang en EU-kommissær er på offisielt besøk til Svalbard. Helseminister Høie og landbruksminister Listhaug var vertskap under oppholdet, hvor matvaretrygghet og folkehelse stod øverst på programmet.

 • 21/09/15 - EU-kommissær Vella i Tromsø

  EUs kommisær for miljø, maritime saker og fiskerispørsmål, Karmenu Vella, besøkte Tromsø 16. og 17. september som del av kommisjonens offentlige høringsrunde om internasjonal havforvaltning. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker var vertskap under oppholdet som blant annet inkluderte besøk til Kystens hus, KV Sortland og universitetet i Tromsø.

 • 17/09/15 - Ekstraordinært møte i Rådet for justis- og innenrikssaker 14. september

  Mandag 14. september møttes justis- og innenriksministrene fra EU og Schengen-landene til et ekstraordinært møte i Rådet for justis- og innenrikssaker for å diskutere en felles tilnærming til dagens flykningssituasjon. Forhandlingene fortsetter ved det neste ekstraordinære møtet for justis- og innenrikssaker den 22. september.

 • 10/09/15 - Junckers første State of the union-tale

  Flyktningkrisen var hovedtema da Juncker holdt sin første State of the Union-tale til Europaparlamentet den 9. september. Kommisjonspresidenten fremhevet nødvendigheten av å handle som en union, og oppfordret medlemslandene til å vedta kommisjonens forslagspakke for omplassering av til sammen 160.000 flyktninger.

 • 10/09/15 - Space Expo i Oslo takker for seg

  I helgen pakket European Space Expo ned sin hvite kuppel etter 10 dager på Youngstorget i Oslo med nærmere 21. 000 besøkende. Vandreutstillingen om verdensrommet og satellittdatabruk i hverdagen drar nå videre til Milano, som er neste europeiske vertsby på rundreisen.

 • 02/09/15 - "Romfartsminister" Mæland åpnet Space Expo i Oslo

  Næringsminister Monica Mæland åpnet fredag 28. august den europeiske vandreutstillingen Space Expo på Youngstorget. I tillegg til 31 ambassadører, var 70 representanter fra både romfartsindustrien, flere forskningsinstitutter samt lokal- og statlig forvaltning på plass under åpningen. Romfartssamarbeidet mellom EU og Norge ble særlig løftet frem.

 • 25/08/15 - European Space Expo kommer til Oslo fra 28. august til 6. september

  European Space Expo, en europeisk vandreutstilling om verdensrommet og satellitter i hverdagen, åpnes av Næringsminister Mæland på Youngstorget i Oslo den 28. august. Utstillingen vil med sin store, hvite kuppel være godt synlig i bybildet frem til 6. september. Målgruppen er skoleklasser (fra 5. klasse), publikum og næringsliv. EUs delegasjon til Norge og Norsk Romsenter er lokalt vertskap.

 • 20/08/15 - Verdens humanitære dag 2015

  På Verdens humanitære dag den 19. august benyttes anledningen til å rette søkelyset mot viktigheten av humanitært arbeid, og gi anerkjennelse til de modige menn og kvinner som risikerer sine egne liv for å hjelpe andre.

 • 17/06/15 - Kulturkommissær Navracsics i Norge

  EUs kulturkommissær Tibor Navracsics besøkte Oslo 11. og 12. juni for å dele ut EUs kulturminnepris under kongressen til den europeiske kulturminneforeningen Europa Nostra. Prisseremonien foregikk i Oslo rådhus torsdag kveld.

 • 17/06/15 - EU og Norge

  EU og Norge har lenge hatt et tett samarbeid. Visste du for eksempel at 81,6 prosent av norsk eksport går til land i EU og 63,8 prosent av importen kommer fra EU-land? Eller at norske utdannings- og forskningsinstitusjoner i 2013 mottok 496 millioner kr i tilskudd fra EU? I denne artikkelen kan du lese små fakta om forholdet mellom Norge og EU.

 • 17/06/15 - Piknik for unge håndverkere

  I samarbeid med Folkemuseet, Fortidsminneforeningen og Europa Nostra arrangerte Delegasjonen en lunsj på Folkemuseet tirsdag 9. juni for deltakerne til en workshop for unge håndverkere som fant sted i Oslo denne uken.

 • 03/06/15 - Klima- og energikommissærens besøk til Norge

  Norge og EU samarbeider tett på energifronten. Mandag 1. og tirsdag 2. juni var EUs kommissær for klima og energi, Miguel Arias Cañete, på sitt første offisielle besøk til Norge. Hovedformålet med besøket var den halvårlige energidialogen mellom Norge og EU, men han benyttet også anledningen til flere andre nyttige møter, og fikk i tillegg besøkt gassplattformen Troll A.

 • 20/05/15 - EUs migrasjonspolitikk

  Den siste tiden har EUs migrasjons- og flyktningpolitikk vært øverst på den politiske dagsorden og gjenstand for stor offentlig debatt. Større tragedier, som den vi så høsten 2013 ved den italienske øyen Lampedusa og forliset utenfor kysten av Libya i april i år, hvor over 700 mennesker mistet livet, har bidratt sterkt til sakens høyaktualitet.Denne artikkelen tar for seg EUs migrasjonspolitikk frem til i dag og den nye agendaen som ble presentert den 13. mai 2015. I tillegg ser den på tall og andre fakta om migrasjonsstrømmene over Middelhavet.

 • 19/05/15 - Har du husket å bestille europeisk helsetrygdkort til ferien?

  Er du medlem av folketrygden i Norge, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits? Da bør du ha med deg europeisk helsetrygdkort. Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere.

 • 19/05/15 - Europa Nostra

  Mandag 18. juni inviterte Delegasjonen til en mottakelse i anledning Den europeiske kulturminneprisen som skal deles ut under årskongressen til den europeiske kulturminneforeningen Europa Nostra i Oslo 10.-14. juni. Generalsekretær for Europa Nostra Europa, Sneška Quaedvlieg-Mihailović, presenterte programmet for kongressen.

 • 13/05/15 - Europadagen

  Hvert år feires Europadagen den 9. mai over hele Europa. I år markerte delegasjonen dagen med et seminar, der tema var europeisk sikkerhetspolitikk.

 • 12/05/15 - Klimaquiz

  EUs delegasjon til Norge, sammen med Frankrikes, Storbritannias og Tysklands ambassader i Norge, inviterer deg til å bli med på vår store spørrekonkurranse om klima.

 • 09/05/15 - Uttalelse Europadagen

  9. mai 1950 holdt den franske utenriksministeren, Robert Schuman, en tale hvor han ba Europas stater om å forene seg for å gjøre krig på kontinentet utenkelig. I dag, 65 år senere, er hans budskap om fred og samling fortsatt høyaktuelt.

 • 07/05/15 - HarbourEx 2015

  Den sivile beredskapsøvelsen HarbourEx15 finner sted i Sydhavna-området i Oslo 28.-29. april. Øvelsen, som er en av de største sivile øvelsene som er gjennomført i Norge, er en del av EUs øvingsprogram for sivil beredskap. Et viktig mål ved øvelsen er å trene på samarbeid mellom ulike europeiske ressurser som vil bli tilkalt gjennom EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering.

 • 07/05/15 - Stor europeisk kriseøvelse i Oslo

  Oslo ble åstedet for flere dramatiske "ulykker" da den europeiske krise- og beredskapsøvelsen HarbourEx15 gikk av stabelen i hovedstaden 28. og 29. april. Øvelsen, som er en av de største sivile øvelsene som er gjennomført i Norge, er en del av EUs øvingsprogram for sivil beredskap. Et viktig mål ved øvelsen var å trene på samarbeid mellom ulike europeiske ressurser som vil bli tilkalt gjennom EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering.

 • 06/05/15 - 27/05/15 - EU Delegation to Norway (Political, Press and Information Section) seeks two Advisors
 • 15/04/15 - Helen Campbell besøkte Trondheim

  Ambassadør ved EU-delegasjonen, Helen Campbell, besøkte Trondheim blant annet for å delta på et frokostmøte med studentene på NTNU.

 • 15/04/15 - EUs samarbeid om krisehåndtering

  EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering ble opprettet i 2001. I dag samarbeider 31 land om å yte bistand i nødssituasjoner.

 • 06/03/15 - Kommisjonen fortsetter å fremme likestilling

  I anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars, bekrefter Kommisjonen igjen sin vilje til å takle utfordringene knyttet til likestilling i EU.

 • 26/02/15 - Trygg, konkurransedyktig og bærekraftig energi for Europa

  Kommisjonen har nå presentert sin strategi for å oppnå en sterk energiunion med en fremtidsrettet klimapolitikk. Energiunionen er en av hovedprioriteringene til Juncker-kommisjonen.

 • 18/02/15 - Besøk til Porsgrunn kommune

  Ambassadør ved EU-delegasjonen, Helen Campbell, besøkte Porsgrunn kommune og Herøya industripark.

 • 13/02/15 - EUs regjeringssjefer diskuterte Ukraina, terror og euro

  EUs regjeringssjefer møttes torsdag 12. februar til et uformelt toppmøte, under ledelse av Det europeiske råds president Donald Tusk. Tema for møtet var de tre største utfordringene Europa nå står overfor; gjenopprette fred i Ukraina, bekjempe terrorisme og forbedre den europeiske monetære union, med situasjonen i Hellas etter onsdagens eurogruppe-møte som bakteppe.

 • 05/02/15 - EU-støtte til norsk forskning på brystkreft

  Kommisjonen kunngjorde i dag 59 stipender til forskere i 15 land innenfor Det europeiske forskningsområdet. For første gang har en av vinnerne av stipend innenfor "Proof of concept"-programmet base i Norge. Professor Eiliv Lund fra Universitetet i Tromsø vil motta et stipend fra ERC for å utvikle en billig og enkel blodprøve som skal brukes til å diagnostisere brystkreft. 

 • 21/01/15 - Russland og kampen mot terror hovedtema under Rådet for utenrikssaker

  EUs utenriksministere møttes denne uken for første gang i 2015 i Rådet for utenrikssaker. Møtet var dominert av diskusjoner om bekjemping av terror i kjølvannet av angrepene i Paris og Boko Harams nylige ugjerninger i Nigeria, samt EUs forhold til Russland.

 • 21/01/15 - Rådspresident Tusk møtte statsminister Solberg i Brussel

  President for Det europeiske råd Donald Tusk møtte statsminister Erna Solberg i Brussel 21. januar. Senere samme dag hadde Solberg også møte med president for Kommisjonen Jean-Claude Juncker, og president for Europaparlamentet Martin Schulz. På møtene ble blant annet Norges forhold til EU, energi og klima, samt forholdet til Russland og Ukraina diskutert.

 • 14/01/15 - Fremtidens utdanning

  Seminar om Erasmus+ i Kristiansand: Det var godt oppmøte på seminaret om fremtidens utdanning og internasjonalisering i Kristiansand tirsdag 13. januar. På seminaret fikk deltakerne lære om prosjektmulighetene i EUs utdanningsprogram Erasmus+, og sammenhengen mellom internasjonalisering, innovasjon i utdanningen og yrkesnær læring.

 • 05/01/15 - Litauen har innført euro

  Litauen innførte som 19. land i rekken euroen 1. januar 2015. Det er nå omtrent 337 millioner europeere som benytter denne valutaen. Den gamle enheten, litas, vil nå fases ut i løpet av kort tid.

 • "Romfartsminister" Mæland åpnet Space Expo i Oslo

  Næringsminister Monica Mæland åpnet fredag 28. august den europeiske vandreutstillingen Space Expo på Youngstorget. I tillegg til 31 ambassadører, var 70 representanter fra både romfartsindustrien, flere forskningsinstitutter samt lokal- og statlig forvaltning på plass under åpningen. Romfartssamarbeidet mellom EU og Norge ble særlig løftet frem.