Nyheter - Den europeiske unions delegasjon til Norge

10/09/14 - Forslag til ny Europakommisjon

Den nye presidenten for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, presenterte onsdag 10. september sammensetningen av det nye kommissærkollegiet samt organisasjonsstrukturen for Europakommisjonen for den neste femårsperioden. Juncker presenterte den nye Kommisjonen som "et sterkt, erfarent og endringsfokusert lag."

03/09/14 - Lederskifte i EU-institusjonene

Donald Tusk blir president i Det europeiske råd og  Federica Mogherini blir høyrepresentant for utenrikssaker.Under møtet i Det europeiske råd 30. august, utnevnte EUs stats- og regjeringssjefer Polens statsminister Donald Tusk som ny president i Det europeiske Råd. Italias utenriksminister Federica Mogherini ble utnevnt som EUs nye høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk. 

08/08/14 - Den internasjonale dagen for verdens urfolk 9/8

I anledning Den internasjonale dagen for verdens urfolk 9. august har EUs utenrikstjeneste (EEAS) publisert følgende uttalelse