Nyheter - Den europeiske unions delegasjon til Norge

10/10/14 - Dødsstraff

Felles deklarasjon av EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk og Europarådets generalsekretær på Den europeiske og internasjonale dagen mot dødsstraff, 10. oktober 2014.

01/10/14 - Forsterket energipartnerskap mellom Norge og EU

For andre gang stod energisamarbeidet mellom EU og Norge i fokus under Europakommisjonens og Olje- og energidepartementets energikonferanse i Brussel 25/9. Energisamarbeidet var også hovedtema under dialogmøtet mellom Europakommisjonen og Norge.

22/09/14 - Høring av kommissærkandidatene i Europaparlamentet

Formatet og tidsplanen er nå bestemt for de offentlige høringene av kommissærkandidatene. Høringene vil vare fra den 29. september til 7. oktober, og skal vurdere hver kandidats egnethet for stillingen.