Ord og uttrykk i EU-jungelen

Savner du et begrep? Kontakt oss

Oversikt over Europakommisjonen:

Ansvarsområde

På norskPå engelskKommissær

Administrative saker og kontakt mellom institusjonene

Inter-Institutional Relations and AdministrationMaroš Šefčovič
Det indre marked og tjenesterInternal Market and ServicesMichel Barnier
Digital dagsordenDigital AgendaNeelie Kroes
EnergiEnergyGünther Oettinger
EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikkHigh Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security PolicyCathrine Ashton
Fiskeri og maritime sakerMartime Affairs and FisheriesMaria Damanaki
ForbrukerspørsmålConsumer PolicyNeven Mimica
Forskning, innovasjon og vitenskapResearch, Innovation and ScienceMáire Geoghegan-Quinn
HandelTradeKarel De Gucht
HelseHealthTonio Borg
InnenrikssakerHome AffairsCecilia Malmström
Internasjonalt samarbeid, bistand og krisehåndteringInternational Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis ResponseKristalina Georgieva
Justic, grunnleggende rettigheter og EU-borgerskapJustice, Fundamental Rights and CitizenshipViviane Reding
KlimaspørsmålClimate ActionConnie Hedegaard
KonkurranseCompetitionJoaquín Almunia
Landbruk og distriktsutviklingAgriculture and Rural DevelopmentDacian Cioloş
MiljøEnvironmentJanez Potočnik
Næringsliv og entreprenørskapIndustry and EntrepreneurshipAntonio Tajani
PresidentPresidentJosé Manuel Barroso
RegionalpolitikkRegional PolicyJohannes Hahn
SamferdselTransportSiim Kallas
Skatt, toll, revisjon og bekjempelse av svindelTaxation and Customs Union, Audit and Anti-FraudAlgirdas Šemeta
Sysselsetting, sosialpolitikk og inkluderingEmployment, Social Affairs and InclusionLászló Andor
Utdanning, kultur, språklig mangfold og ungdomEducation, Culture, Multilingualism and YouthAndroulla Vassiliou
Utvidelse og naboskapspolitikkEnlargement and European Neighbourhood PolicyŠtefan Füle
UtviklingDevelopmentAndris Piebalgs
Økonomisk planlegging og budsjettFinancial Programming and BudgetJanusz Lewandowski
Økonomiske spørsmål og pengepolitikkEconomic and Monetary Affairs and the EuroOlli Rehn


EU-institusjonene:

På norskForkortelsePå engelsk
Den europeiske investeringsbankenEIBEuropean Investment Bank
Den europeiske ombudsmannenOmbudsmannenEuropean Ombudsman
Den europeiske revisjonsrettenRevisjonsrettenEuropean Court of Auditors
Den europeiske sentralbankenESBEuropean Central Bank
Den økonomiske og sosiale komitéEESCEuropean Economic and Social Committee
Det europeiske investeringsfondEIFEuropean Investment Fund
Det europeiske rådEU-toppmøteneEuropean Council
Det europeiske system av sentralbankerESSBEuropean System of Central Banks
EU-domstolenDomstolenEuropean Court of Justice
EuropakommisjonenKommisjonenEuropean Commission
EuropaparlamentetParlamentetEuropean Parliament
Konventet for Europas fremtidKonventetConvention for the Future of Europe
RegionskomiteenCoRCommittee of the Regions
Rådet for den europeiske unionRådet/ministerådet Council of the European Union

 

Byråer og EUs desentraliserte organer:

På norskForkortelsePå engelsk
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghetEFSAEuropean Food Saftey Authority
Den europeiske stiftelse for forbedring av leve- og arbeidsvilkårEUROFOUNDEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Den europeiske tilsynsmyndighet for GNSSGSAEuropean GNSS Agency
Den europeiske unions byrå for grunnleggende rettigheterFRAEuropean Agency for Fundamental Rights
Det europeiske arbeidsmiljøorganetEU-OSHAEuropean Agency for Safety and Health at Work
Det europeiske byrå for forvaltning av det operative samarbeidet ved de ytre grenserFRONTEXEuropean Agency for the Management of Operational Cooperation at the Exernal Borders
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhetENISAEuropean Network and Information Security Agency
Det europeiske byrå for sjøfartsikkerhetEMSAEuropean Maritime Safety Agency
Det europeiske energiregulatorbyråACERAgency for the Cooperation of Energy Regulators
Det europeiske fiskerikontrollbyråCFCACommunity Fisheries Controle Agency
Det europeiske jernbanebyråERAEuropean Railway Agency
Det europeiske kjemikaliebyråECHAEuropean Chemicals Agency
Det europeiske legemiddelbyråEMAEuropean Medicines Agency
Det europeiske likestillingsinstituttEIGEEuropean Institute for Gender Equality
Det europeiske luftfartssikkerhetsbyråEASAEuropean Aviation Saftey Agency
Det europeiske miljøbyråEEAEuropean Environmental Agency
Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbrukEMCDDAEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
Det europeiske plantesortsbyråCPVOCommunity Plant Variety Office
Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommerECDCEuropean Centre for Disease Prevention and Control
Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæringCedefopEuropean Centre for the Development of Vocational Training
Det europeiske støttekontoret på asylfeltetEASOEuropean Asylum Support Office
Kontoret for harmonisering i det indre markedet (EUs varemerke- og designmyndighet iflg. Patentstyret)OHIMOffice for the Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Design)
Oversettelsessenteret for Den europeiske unions organerCdTTranslation Centre for the Bodies of the European Union
Sammenslutningen av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjonBERECBody of European Regulators for Electronic Communications

Felles sikkerhets- og forsvarsbyråer:

På norskForkortelsePå engelsk
Det europeiske forsvarsbyråEDAEuropean Defence Agency
Den europeiske unions institutt for sikkerhetsstudierEUISSEuropean Union Institute for Security Studies
Den europeiske unions satelittsenterEUSCEuropean Union Satellite Centre

Byråer for politi- og strafferettslig samarbeid:

På norskForkortelsePå engelsk
Det europeiske politiakademiCEPOLEuropean Police College
Den europeiske politienhetEUROPOLEuropean Police Office

EURATOMs byråer og organer:

På norskForkortelsePå engelsk
EURATOMs forsyningsbyråESAEURATOM Supply Agency
Det europeiske fellesforetak for ITER og fusjonsenergiutviklingEuropean Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy (Fusion for Energy)

Forvaltningsorganer:

På norskForkortelsePå engelsk
Forvaltningsbyrået for det europeiske forskningsrådetERCEuropean Research Council Executive Agency
Forvaltningsbyrået for det transeuropeiske transportnettverkTEN-T EATrans-European Transport Network Executive Agency
Forvaltningsbyrået for forskningREAReseach Executive Agency
Forvaltningsbyrået for helse of forbrukereEAHCExecutive Agency for Health and Consumers
Forvaltningsbyrået for konkurranseevne og innovasjonEACIExecutive Agency for Competitiveness and Innovation
Forvaltningsbyrået for utdanning, audiovisuelle hjelpemidler og kulturEACEAEducation, Audiovisual and Culture Executive Agency

Finanstilsynsorganer:

På norskForkortelsePå engelsk
Den europeiske banktilsynsmyndighetEBAEuropean Banking Authority
Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjonEIOPAEuropean Insurance and Iccupational Pensions Authority
Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighetESMAEuropean Securities and Markets Authority
Det europeiske råd for systemrisikoESRBEuropean Systemic Risk Board

Andre organer:

På norskForkortelsePå engelsk
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologiEITEuropean Institute of Innovation and Technology
Det europeiske kontor for bedrageribekjempelseOLAFEuropean Anti-Fraud Office
EFTAs overvåkningsorganESAEFTA Surveillance Authority
EurostatESTATEurostat
Juridisk tjenesteSJLegal Service
Kommisjonens generalsekretariatSGSecretariat General of the Commission
Kommisjonens interne revisjonstjenesteIASInternal Audit Service
Politisk konsulentgruppeGOPAGroup of Policy Advisers
PublikasjonskontoretOPOCEPublications Office

Juridiske begreper:

På norskPå engelsk
Alminnelig lovgivningsprosedyreOrdinary legislative procedure
Demokratisk underskuddDemocratic deficit
DirektivDirective
Dobbelt flertallDouble majority
EnstemmighetUnanimity
ErklæringDeclaration
EU-regelverketAcquis Communautaire (Aquis)
ForordningRegulation
ForsiktighetsprinsippetPre-cautionary principle
FortalePreamble
GjennomsiktighetTransparency
GodkjenningsprosedyreAssent procedure
HøringsnotatConsultation paper
HøringsprosedyreConsultation procedure
InitativrettRight of initiative
Juridisk personLegal personality
KompetanseCompetence
KonsolideringConsolidation
KonvergenskriterierConvergence criteria
Kvalifisert flertallQualified majority
LovgivningLegislation
MeddelelseCommunication
Nærhetsprinsippet/subsidiaritetsprinsippetPrinciple of subsidiarity

Prinsippet om likebehandling/ikke-diskrimineringsprinsippet

Non-discrimination principle
ProporsjonalitetProportionality
Sosial dumpingSocial dumping
StyringGovernance
SøkerlandApplicant countries
SøylestrukturPillar structure
TiltredelseAccession
TraktatTreaty
VedtakDecision
Åpen koordineringsmetodeOpen Method of Coordination (OMC)

Andre begreper:

På norskPå engelsk
Den europeiske naboskapspolitikkenEuropean Neighbourhood Policy (ENP)
Den felles jordbrukspolitikkenCommon Agricultural Policy (CAP)
Den økonomiske og monetære union (ØMU)Economic and Monetary Union (EMU)
Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)European Economic Area (EEA)
EUs felles utenrikstjenesteEuropean External Action Service (EEAS)
GrønnbokGreen Paper
HvitbokWhite Paper
HøyrepresentantHigh Representative
Kommissær (Europakommisjonen)European Commissioner
Politi- og strafferettslig samarbeidPolice and Judicial Co-operation in Criminal Matters
SakslisteAgenda
SamhørighetspolitikkCohesion Policy
ToppmøteSummit