Delegasjonen i Norge

European Year for Development
 

Nyheter

25/08/2015 - European Space Expo kommer til Oslo fra 28. august til 6. september

European Space Expo, en europeisk vandreutstilling om verdensrommet og satellitter i hverdagen, åpnes av Næringsminister Mæland på Youngstorget i Oslo den 28. august. Utstillingen vil med sin store, hvite kuppel være godt synlig i bybildet frem til 6. september. Målgruppen er skoleklasser (fra 5. klasse), publikum og næringsliv. EUs delegasjon til Norge og Norsk Romsenter er lokalt vertskap.

20/08/2015 - Verdens humanitære dag 2015

På Verdens humanitære dag den 19. august benyttes anledningen til å rette søkelyset mot viktigheten av humanitært arbeid, og gi anerkjennelse til de modige menn og kvinner som risikerer sine egne liv for å hjelpe andre.

17/06/2015 - Kulturkommissær Navracsics i Norge

EUs kulturkommissær Tibor Navracsics besøkte Oslo 11. og 12. juni for å dele ut EUs kulturminnepris under kongressen til den europeiske kulturminneforeningen Europa Nostra. Prisseremonien foregikk i Oslo rådhus torsdag kveld.

Alle nyheter
 
 

Tema

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA – TTIP

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA – TTIP

Det er en av Juncker-kommisjonens hovedprioriteringer for det neste året å få på plass en transatlantisk handelsavtale med USA, TTIP. Hovedformålet med TTIP er for EUs del å øke aktiviteten i Det indre marked, og skape mer økonomisk vekst og sysselsetting på en kostnadseffektiv måte.

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

EU tar de globale klimaproblemene på alvor og er opptatt av å redusere de negative innvirkningene menneskelig aktivitet kan ha på miljøet.  EU har derfor utviklet en energi- og miljøpolitikk med klare mål og tidsplaner for overgangen til en økonomi med lavt forbruk av fossilt brennstoff og energi.

EU og Arktis

EU og Arktis

EU er uløselig forbundet med den arktiske regionen gjennom en unik kombinasjon av historie, geografi, økonomi og vitenskapelig vinning. Tre medlemsland – Danmark (Grønland), Finland og Sverige – har territorier i Arktis. To andre arktiske stater – Island og Norge – er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Canada, Russland og USA er EUs strategiske partnere.

Mer...
 
 

Toppsaker fra EU

27/08/15 - Funding to main migration-related activities in the Western Balkans and TurkeyEnglish (en)

For candidate countries (Albania, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey) and potential candidates (Bosnia and Herzegovina and Kosovo), the EU provides both financial and technical support.

Alle nyheter