Delegasjonen i Norge

European Year for Development
 

Nyheter

06/03/2015 - Kommisjonen fortsetter å fremme likestilling

I anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars, bekrefter Kommisjonen igjen sin vilje til å takle utfordringene knyttet til likestilling i EU.

26/02/2015 - Trygg, konkurransedyktig og bærekraftig energi for Europa

Kommisjonen har nå presentert sin strategi for å oppnå en sterk energiunion med en fremtidsrettet klimapolitikk. Energiunionen er en av hovedprioriteringene til Juncker-kommisjonen.

18/02/2015 - Besøk til Porsgrunn kommune

Ambassadør ved EU-delegasjonen, Helen Campbell, besøkte Porsgrunn kommune og Herøya industripark.

Alle nyheter
 
 

Tema

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA – TTIP

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA – TTIP

Det er en av Juncker-kommisjonens hovedprioriteringer for det neste året å få på plass en transatlantisk handelsavtale med USA, TTIP. Hovedformålet med TTIP er for EUs del å øke aktiviteten i Det indre marked, og skape mer økonomisk vekst og sysselsetting på en kostnadseffektiv måte.

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

EU tar de globale klimaproblemene på alvor og er opptatt av å redusere de negative innvirkningene menneskelig aktivitet kan ha på miljøet.  EU har derfor utviklet en energi- og miljøpolitikk med klare mål og tidsplaner for overgangen til en økonomi med lavt forbruk av fossilt brennstoff og energi.

EU og Arktis

EU og Arktis

EU er uløselig forbundet med den arktiske regionen gjennom en unik kombinasjon av historie, geografi, økonomi og vitenskapelig vinning. Tre medlemsland – Danmark (Grønland), Finland og Sverige – har territorier i Arktis. To andre arktiske stater – Island og Norge – er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Canada, Russland og USA er EUs strategiske partnere.

Mer...
 
 

Toppsaker fra EU

26/03/15 - Local EU Statement on the signing of the tripartite agreement jpeg - 141 KB [141 KB]

The European Union Delegation for the Pacific issues the following statement in agreement with the EU Heads of Mission in Fiji

 • 25/03/15 - A fresh start for Guinea-Bissau: EU to resume cooperation and provide new supportEnglish (en)

  European Commission - Press release Brussels, 25 March 2015 Today the European Union pledged €160 million for Guinea-Bissau to consolidate democracy, strengthen the rule of law, accelerate economic recovery and improve people's lives.

 • 25/03/15 - ENP Country Progress Report 2014 – EgyptEnglish (en)

  European Commission - Fact Sheet Brussels, 25 March 2015 The 2015 ENP package "Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014" consists of a joint Communication and a set of country specific and regional reports.

 • 25/03/15 - ENP Country Progress Report 2014 – IsraelEnglish (en)

  European Commission - Fact Sheet Brussels, 25 March 2015 The 2015 ENP package "Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014" consists of a joint Communication and a set of country specific and regional reports.

 • 25/03/15 - ENP Country Progress Report 2014 – JordanEnglish (en)

  European Commission - Fact Sheet Brussels, 25 March 2015 The 2015 ENP package "Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014" consists of a joint Communication and a set of country specific and regional reports.

Alle nyheter