Delegasjonen i Norge

Day for the elimination of violence against women
 

Nyheter

23/11/2015 - Revidering av EUs naboskapspolitikk

18. november 2015 ble hovedlinjene for revideringen av EUs naboskapspolitikk lagt frem av høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Federica Mogherini og Europakommisjonen. Dette betyr en ny tilnærming til samarbeidet med EUs øst- og sørlige partnerland.

19/11/2015 - Paris-terroren, et angrep mot oss alle

I en felles uttalelse fordømmer lederne for EUs institusjoner og EUs stats- og regjeringssjefer terrorangrepene i Paris og viser vilje til å styrke europeisk sikkerhet. "Dette er et angrep mot oss alle".

10/11/2015 - Bygdeutvikling i EU

Visste du at ca. 20 % av EUs landbruksbudsjett går til bygdeutvikling i Europa? I samarbeid med Landbruksdirektoratet arrangerte i forrige uke delegasjonen et seminar om EUs bygdeutviklingspolitikk.

Alle nyheter
 
 

Tema

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA – TTIP

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA – TTIP

Det er en av Juncker-kommisjonens hovedprioriteringer for det neste året å få på plass en transatlantisk handelsavtale med USA, TTIP. Hovedformålet med TTIP er for EUs del å øke aktiviteten i Det indre marked, og skape mer økonomisk vekst og sysselsetting på en kostnadseffektiv måte.

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

EU tar de globale klimaproblemene på alvor og er opptatt av å redusere de negative innvirkningene menneskelig aktivitet kan ha på miljøet.  EU har derfor utviklet en energi- og miljøpolitikk med klare mål og tidsplaner for overgangen til en økonomi med lavt forbruk av fossilt brennstoff og energi.

EU og Arktis

EU og Arktis

EU er uløselig forbundet med den arktiske regionen gjennom en unik kombinasjon av historie, geografi, økonomi og vitenskapelig vinning. Tre medlemsland – Danmark (Grønland), Finland og Sverige – har territorier i Arktis. To andre arktiske stater – Island og Norge – er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Canada, Russland og USA er EUs strategiske partnere.

Mer...
 
 

Toppsaker fra EU

Alle nyheter