Delegasjonen i Norge

European Year for Development
 

Nyheter

26/02/2015 - Trygg, konkurransedyktig og bærekraftig energi for Europa

Kommisjonen har nå presentert sin strategi for å oppnå en sterk energiunion med en fremtidsrettet klimapolitikk. Energiunionen er en av hovedprioriteringene til Juncker-kommisjonen.

18/02/2015 - Besøk til Porsgrunn kommune

Ambassadør ved EU-delegasjonen, Helen Campbell, besøkte Porsgrunn kommune og Herøya industripark.

13/02/2015 - EUs regjeringssjefer diskuterte Ukraina, terror og euro

EUs regjeringssjefer møttes torsdag 12. februar til et uformelt toppmøte, under ledelse av Det europeiske råds president Donald Tusk. Tema for møtet var de tre største utfordringene Europa nå står overfor; gjenopprette fred i Ukraina, bekjempe terrorisme og forbedre den europeiske monetære union, med situasjonen i Hellas etter onsdagens eurogruppe-møte som bakteppe.

Alle nyheter
 
 

Tema

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

EU tar de globale klimaproblemene på alvor og er opptatt av å redusere de negative innvirkningene menneskelig aktivitet kan ha på miljøet.  EU har derfor utviklet en energi- og miljøpolitikk med klare mål og tidsplaner for overgangen til en økonomi med lavt forbruk av fossilt brennstoff og energi.

EU og Arktis

EU og Arktis

EU er uløselig forbundet med den arktiske regionen gjennom en unik kombinasjon av historie, geografi, økonomi og vitenskapelig vinning. Tre medlemsland – Danmark (Grønland), Finland og Sverige – har territorier i Arktis. To andre arktiske stater – Island og Norge – er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Canada, Russland og USA er EUs strategiske partnere.

Lisboa-traktaten

Lisboa-traktaten

Et utvidet EU har måttet tilpasses en ny virkelighet. Formålet med Lisboa-traktaten er å gjøre EU mer demokratisk, effektiv og åpen, for å bedre kunne møte nye globale utfordringer.

Mer...
 
 

Toppsaker fra EU

Alle nyheter