Delegasjonen i Norge

European Year for Development
 

Nyheter

17/06/2015 - Kulturkommissær Navracsics i Norge

EUs kulturkommissær Tibor Navracsics besøkte Oslo 11. og 12. juni for å dele ut EUs kulturminnepris under kongressen til den europeiske kulturminneforeningen Europa Nostra. Prisseremonien foregikk i Oslo rådhus torsdag kveld.

17/06/2015 - EU og Norge

EU og Norge har lenge hatt et tett samarbeid. Visste du for eksempel at 81,6 prosent av norsk eksport går til land i EU og 63,8 prosent av importen kommer fra EU-land? Eller at norske utdannings- og forskningsinstitusjoner i 2013 mottok 496 millioner kr i tilskudd fra EU? I denne artikkelen kan du lese små fakta om forholdet mellom Norge og EU.

17/06/2015 - Piknik for unge håndverkere

I samarbeid med Folkemuseet, Fortidsminneforeningen og Europa Nostra arrangerte Delegasjonen en lunsj på Folkemuseet tirsdag 9. juni for deltakerne til en workshop for unge håndverkere som fant sted i Oslo denne uken.

Alle nyheter
 
 

Tema

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA – TTIP

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA – TTIP

Det er en av Juncker-kommisjonens hovedprioriteringer for det neste året å få på plass en transatlantisk handelsavtale med USA, TTIP. Hovedformålet med TTIP er for EUs del å øke aktiviteten i Det indre marked, og skape mer økonomisk vekst og sysselsetting på en kostnadseffektiv måte.

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

EU tar de globale klimaproblemene på alvor og er opptatt av å redusere de negative innvirkningene menneskelig aktivitet kan ha på miljøet.  EU har derfor utviklet en energi- og miljøpolitikk med klare mål og tidsplaner for overgangen til en økonomi med lavt forbruk av fossilt brennstoff og energi.

EU og Arktis

EU og Arktis

EU er uløselig forbundet med den arktiske regionen gjennom en unik kombinasjon av historie, geografi, økonomi og vitenskapelig vinning. Tre medlemsland – Danmark (Grønland), Finland og Sverige – har territorier i Arktis. To andre arktiske stater – Island og Norge – er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Canada, Russland og USA er EUs strategiske partnere.

Mer...