Delegasjonen i Norge

 

Nyheter

19/12/2014 - Konklusjoner fra EU-toppmøtet 18/12

Årets siste EU-toppmøte ble avsluttet torsdag 18. desember. Øverst på agendaen stod Europakommisjonens forslag til en investeringsplan på 315 milliarder euro som skal få folk tilbake i arbeid og sparke i gang veksten i Europa. Konklusjonene kan du lese her...

12/12/2014 - EU-støtte til innovative norske bedrifter

Torsdag 11. desember gikk konferansen "Muligheter i InnovFin – EUs finansielle instrumenter" av stabelen i Oslo. Til stede var både banker, finansielle rådgivere og større bedrifter fra Norge, Island og Færøyene for å lære mer om hvordan man kan få tilgang til lån og garantier gjennom EUs finansielle instrumenter i Horisont 2020.

10/12/2014 - Menneskerettighetsdagen 10. desember 2014

Erklæring fra høyrepresentant, Federica Mogherini, på vegne av EU, på Menneskerettighetsdagen 10. desember 2014

Alle nyheter
 
 

Tema

Nye regler for skattlegging fra 2015

Nye regler for skattlegging fra 2015

Den 1. januar 2015 trer nye regler for beskatning av telekommunikasjonstjenester, kringkastingstjenester og elektroniske tjenester i kraft.

Alt du trenger å vite om Erasmus+

Alt du trenger å vite om Erasmus+

Erasmus+ er EUs nye program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Norge deltar i alle deler av Erasmus+, noe som innebærer nye muligheter for norske barnehager, skoler, fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner, aktører innen voksenopplæring, idrettslag og ungdomsorganisasjoner.

EU og Arktis

EU og Arktis

EU er uløselig forbundet med den arktiske regionen gjennom en unik kombinasjon av historie, geografi, økonomi og vitenskapelig vinning. Tre medlemsland – Danmark (Grønland), Finland og Sverige – har territorier i Arktis. To andre arktiske stater – Island og Norge – er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Canada, Russland og USA er EUs strategiske partnere.

Mer...
 
 

Toppsaker fra EU

23/12/14 - JOINT STATEMENT BY CANADA AND THE EUROPEAN UNION ON ACCESS TO THE EUROPEAN UNION OF SEAL PRODUCTS FROM INDIGENOUS COMMUNITIES OF CANADA pdf - 45 KB [45 KB]

Having regard to the values, interests, culture, and traditions of indigenous communities; Recognising that the hunting of seals by indigenous communities of Canada has been an integral part of their tradition, culture, and identity since time immemorial and that they rely on the seal hunt for the direct necessities of life and to sustain their communities economically through the income it generates; Recalling that the European Union's regulations on trade in seal products seek to ensure that the fundamental economic and social interests of indigenous communities which hunt seals for their subsistence will not be adversely affected;

Alle nyheter