Delegasjonen i Norge

European Year for Development
 

Nyheter

19/05/2015 - Har du husket å bestille europeisk helsetrygdkort til ferien?

Er du medlem av folketrygden i Norge, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits? Da bør du ha med deg europeisk helsetrygdkort. Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere.

19/05/2015 - Europa Nostra

Mandag 18. juni inviterte Delegasjonen til en mottakelse i anledning Den europeiske kulturminneprisen som skal deles ut under årskongressen til den europeiske kulturminneforeningen Europa Nostra i Oslo 10.-14. juni. Generalsekretær for Europa Nostra Europa, Sneška Quaedvlieg-Mihailović, presenterte programmet for kongressen.

20/05/2015 - EUs migrasjonspolitikk

Den siste tiden har EUs migrasjons- og flyktningpolitikk vært øverst på den politiske dagsorden og gjenstand for stor offentlig debatt. Større tragedier, som den vi så høsten 2013 ved den italienske øyen Lampedusa og forliset utenfor kysten av Libya i april i år, hvor over 700 mennesker mistet livet, har bidratt sterkt til sakens høyaktualitet.

Denne artikkelen tar for seg EUs migrasjonspolitikk frem til i dag og den nye agendaen som ble presentert den 13. mai 2015. I tillegg ser den på tall og andre fakta om migrasjonsstrømmene over Middelhavet.

Alle nyheter
 
 

Tema

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA – TTIP

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA – TTIP

Det er en av Juncker-kommisjonens hovedprioriteringer for det neste året å få på plass en transatlantisk handelsavtale med USA, TTIP. Hovedformålet med TTIP er for EUs del å øke aktiviteten i Det indre marked, og skape mer økonomisk vekst og sysselsetting på en kostnadseffektiv måte.

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

EU tar de globale klimaproblemene på alvor og er opptatt av å redusere de negative innvirkningene menneskelig aktivitet kan ha på miljøet.  EU har derfor utviklet en energi- og miljøpolitikk med klare mål og tidsplaner for overgangen til en økonomi med lavt forbruk av fossilt brennstoff og energi.

EU og Arktis

EU og Arktis

EU er uløselig forbundet med den arktiske regionen gjennom en unik kombinasjon av historie, geografi, økonomi og vitenskapelig vinning. Tre medlemsland – Danmark (Grønland), Finland og Sverige – har territorier i Arktis. To andre arktiske stater – Island og Norge – er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Canada, Russland og USA er EUs strategiske partnere.

Mer...
 
 

Toppsaker fra EU

21/05/15 - Eastern Partnership a policy that delivers pdf - 609 KB [609 KB]

Eastern Partnership a policy that delivers

  • 21/05/15 - The Eastern Partnership – a policy that deliversEnglish (en)
  • 20/05/15 - Détention de Roberto Berardi - Guinée Equatoriale français (fr)

    Je vous remercie pour votre courrier du 11 avril 2015 adressé à la Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité / Vice-présidente de la Commission européenne qui m'a chargé de vous répondre.

  • 19/05/15 - EU proposes to scale up its partnership with ASEANEnglish (en)

    European Commission - Press release Brussels, 19 May 2015 Today, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission adopted the Joint Communication: "The EU and ASEAN: a partnership with a strategic purpose".

  • 19/05/15 - The EU - ASEAN relationship in facts and figures

    Today, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission adopted the Joint Communication: "The EU and ASEAN: a partnership with a strategic purpose". The Joint Communication puts forward concrete ideas for taking EU-ASEAN relations to the next level by providing a more coherent framework for sectoral cooperation and by ensuring a sharper political focus.

Alle nyheter