Delegasjonen i Norge

10th ASEM Summit. Milan - 16/17 October 2014
 

Nyheter

10/10/2014 - Dødsstraff

Felles deklarasjon av EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk og Europarådets generalsekretær på Den europeiske og internasjonale dagen mot dødsstraff, 10. oktober 2014.

01/10/2014 - Forsterket energipartnerskap mellom Norge og EU

For andre gang stod energisamarbeidet mellom EU og Norge i fokus under Europakommisjonens og Olje- og energidepartementets energikonferanse i Brussel 25/9. Energisamarbeidet var også hovedtema under dialogmøtet mellom Europakommisjonen og Norge.

22/09/2014 - Høring av kommissærkandidatene i Europaparlamentet

Formatet og tidsplanen er nå bestemt for de offentlige høringene av kommissærkandidatene. Høringene vil vare fra den 29. september til 7. oktober, og skal vurdere hver kandidats egnethet for stillingen.

Alle nyheter
 
 

Tema

Offentlig høring om EU-støttede arktis-prosjekter

Offentlig høring om EU-støttede arktis-prosjekter

I perioden 2/9 til 1/12 2014 har offentlige myndigheter, innbyggere, selskaper og organisasjoner som er involvert i EU-finansierte prosjketer i Arktis mulighet til å komme med innspill.

Nye regler for skattlegging fra 2015

Nye regler for skattlegging fra 2015

Den 1. januar 2015 trer nye regler for beskatning av telekommunikasjonstjenester, kringkastingstjenester og elektroniske tjenester i kraft.

Alt du trenger å vite om Erasmus+

Alt du trenger å vite om Erasmus+

Erasmus+ er EUs nye program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Norge deltar i alle deler av Erasmus+, noe som innebærer nye muligheter for norske barnehager, skoler, fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner, aktører innen voksenopplæring, idrettslag og ungdomsorganisasjoner.

Mer...