Delegasjonen i Norge

UN Climate Summit 2014
 

Nyheter

22/09/2014 - Høring av kommissærkandidatene i Europaparlamentet

Formatet og tidsplanen er nå bestemt for de offentlige høringene av kommissærkandidatene. Høringene vil vare fra den 29. september til 7. oktober, og skal vurdere hver kandidats egnethet for stillingen.

17/09/2014 - Ukraina: Assosieringsavtale og forsterkede Russland-sanksjoner

EU forsterker sanksjonene mot Russland i lys av Ukraina-krisen, mens en assosieringsavtale mellom EU og Ukraina bringer sistnevnte nærmere Europa

10/09/2014 - Forslag til ny Europakommisjon

Den nye presidenten for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, presenterte onsdag 10. september sammensetningen av det nye kommissærkollegiet samt organisasjonsstrukturen for Europakommisjonen for den neste femårsperioden. Juncker presenterte den nye Kommisjonen som "et sterkt, erfarent og endringsfokusert lag."

Alle nyheter
 
 

Tema

Offentlig høring om EU-støttede arktis-prosjekter

Offentlig høring om EU-støttede arktis-prosjekter

I perioden 2/9 til 1/12 2014 har offentlige myndigheter, innbyggere, selskaper og organisasjoner som er involvert i EU-finansierte prosjketer i Arktis mulighet til å komme med innspill.

Nye regler for skattlegging fra 2015

Nye regler for skattlegging fra 2015

Den 1. januar 2015 trer nye regler for beskatning av telekommunikasjonstjenester, kringkastingstjenester og elektroniske tjenester i kraft.

Alt du trenger å vite om Erasmus+

Alt du trenger å vite om Erasmus+

Erasmus+ er EUs nye program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Norge deltar i alle deler av Erasmus+, noe som innebærer nye muligheter for norske barnehager, skoler, fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner, aktører innen voksenopplæring, idrettslag og ungdomsorganisasjoner.

Mer...