Delegasjonen i Norge

 

Nyheter

09/02/2016 - ABC-seminar om EUs institusjoner og databaser

Den europeiske unions delegasjon til Norge inviterer til et ABC-seminar der vi gir en innføring i hvordan EU-systemet fungerer og praktiske råd til hvordan du kan finne den informasjonen du er på jakt etter. Seminaret er rettet mot alle som har behov for å finne frem til oppdatert informasjon om EU, og egner seg best for de som ikke kan så mye om EU fra før.

03/02/2016 - Vellykket lærerseminar i Trondheim

Torsdag 28. februar møttes representanter fra en rekke Trøndelagsskoler i Trondheim for å lære mer om Erasmus+, og hvordan skrive gode prosjektsøknader. Seminaret ble arrangert av EUs delegasjon til Norge, i samarbeid med Trøndelags Europakontor og Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU).

01/02/2016 - Visepresident Šefčovič og energiminister Lien diskuterer energiunionen

Fredag 12. februar inviterer EUs delegasjon til Norge og Olje- og energidepartementet til seminar om "Den europeiske energiunionen – overgang til et nytt energisystem. Hva betyr dette for Norge?" på Litteraturhuset i Oslo. Maroš Šefčovič, Europakommisjonens visepresident for energiunionen vil presentere EUs prioriteringer, og olje- og energiminister Tord Lien vil diskutere energiunionens betydning for Norge.

Alle nyheter
 
 

Tema

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA – TTIP

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA – TTIP

Det er en av Juncker-kommisjonens hovedprioriteringer for det neste året å få på plass en transatlantisk handelsavtale med USA, TTIP. Hovedformålet med TTIP er for EUs del å øke aktiviteten i Det indre marked, og skape mer økonomisk vekst og sysselsetting på en kostnadseffektiv måte.

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

EU tar de globale klimaproblemene på alvor og er opptatt av å redusere de negative innvirkningene menneskelig aktivitet kan ha på miljøet.  EU har derfor utviklet en energi- og miljøpolitikk med klare mål og tidsplaner for overgangen til en økonomi med lavt forbruk av fossilt brennstoff og energi.

EU og Arktis

EU og Arktis

EU er uløselig forbundet med den arktiske regionen gjennom en unik kombinasjon av historie, geografi, økonomi og vitenskapelig vinning. Tre medlemsland – Danmark (Grønland), Finland og Sverige – har territorier i Arktis. To andre arktiske stater – Island og Norge – er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Canada, Russland og USA er EUs strategiske partnere.

Mer...
 
 

Toppsaker fra EU

Alle nyheter