Delegasjonen i Norge

World/Europe Day against the Death Penalty
 

Nyheter

30/09/2015 - Nordic Edge Expo i Stavanger

Den 17. og 18. september var EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell, i Stavanger for å delta på Nordic Edge Expo 2015. Konferansen, som arrangeres av Stavanger kommune, samlet en rekke europeiske og amerikanske eksperter på innovasjon og teknologi for å fremme nytenkning om smarte byer.

25/09/2015 - EU-Kommissær Andriukaitis på Svalbard

EUs kommissær for helse og mattrygghet, Vytenis Andriukaitis, besøkte Svalbard fra søndag 20. til tirsdag 22. september. Dette er første gang en EU-kommissær er på offisielt besøk til Svalbard. Helseminister Høie og landbruksminister Listhaug var vertskap under oppholdet, hvor matvaretrygghet og folkehelse stod øverst på programmet.

21/09/2015 - EU-kommissær Vella i Tromsø

EUs kommisær for miljø, maritime saker og fiskerispørsmål, Karmenu Vella, besøkte Tromsø 16. og 17. september som del av kommisjonens offentlige høringsrunde om internasjonal havforvaltning. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker var vertskap under oppholdet som blant annet inkluderte besøk til Kystens hus, KV Sortland og universitetet i Tromsø.

Alle nyheter
 
 

Tema

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA – TTIP

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA – TTIP

Det er en av Juncker-kommisjonens hovedprioriteringer for det neste året å få på plass en transatlantisk handelsavtale med USA, TTIP. Hovedformålet med TTIP er for EUs del å øke aktiviteten i Det indre marked, og skape mer økonomisk vekst og sysselsetting på en kostnadseffektiv måte.

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

EU tar de globale klimaproblemene på alvor og er opptatt av å redusere de negative innvirkningene menneskelig aktivitet kan ha på miljøet.  EU har derfor utviklet en energi- og miljøpolitikk med klare mål og tidsplaner for overgangen til en økonomi med lavt forbruk av fossilt brennstoff og energi.

EU og Arktis

EU og Arktis

EU er uløselig forbundet med den arktiske regionen gjennom en unik kombinasjon av historie, geografi, økonomi og vitenskapelig vinning. Tre medlemsland – Danmark (Grønland), Finland og Sverige – har territorier i Arktis. To andre arktiske stater – Island og Norge – er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Canada, Russland og USA er EUs strategiske partnere.

Mer...