Comerţ

Zona de liber schimb aprofundat și comprehensiv EU-Republic Moldova

Argumente

I. Ce este DCFTA ?

Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv (DCFTA) este un acord între UE și Republica Moldova care prevede relații comerciale preferențiale, bazate pe tratament mutual avantajos, ce oferă ambelor părți un acces mai bun pe cele două piețe, comparativ cu accesul altor parteneri comerciali. Acordul de Liber Schimb (FTA) prevede îndepărtarea taxelor de import (și unde este relevant și de export) pentru comerțul cu bunuri între cele două părți. Mai propune și îndepărtarea obstacolelor pentru comerțul cu servicii și un acces mai bun pentru companii de a se stabili pe piețe respective.

Spațiile de Liber Schimb pe care UE le-a creat cu partenerii săi comerciali includ în mod obișnuit un număr de sectoare care depășesc definiția comerțului simplu. Aceasta definește o abordare ‘comprehensivă’ a comerțului, comerțul nu mai este astfel decuplat de la politicile domestice privind achizițiile, competiția, proprietatea intelectuală sau dezvoltarea durabilă. Aceste aspecte sunt incluse în Acordul DCFTA cu Moldova.

O dimensiune de politici specifică ține de aspectul aprofundatal acestui acord de liber schimb cu Republica Moldova. Fiind membru al Parteneriatului Estic, Republicii Moldova i s-a oferit un statut avansat de partener asociat cu UE, care are scopul de a consolida relații politice și economice apropiate cu UE. Astfel, DCFTA include mai multe prevederi care au scopul de a reforma politicile comerțului și care țin de comerț ale Republicii Moldova, în conformitate cu acquis-ul comunitar al UE. Acestea vor asigura modernizarea economiei, atragerea investițiilor din UE în țară, și un mediu de politici mai bun și mai previzibil.

II. De ce acum?

Inițiativa Parteneriatului Estic a fost lansată în 2009 cu scopul de a susține Politica Europeană de Vecinătate cu Partenerii Estici ai UE. Unul dintre elementele prevăzute a fost stabilirea Acordului de Asociere  împreună cu o zonă de liber schimb aprofundat și comprehensiv imediat ce condițiile creării acesteia sunt îndeplinite. Prin stabilirea acestor obiective, UE și Republica Moldova au recunoscut că Acordul de Parteneriat și Cooperare, care este în vigoare din iulie 1998 și care a reprezentat un nivel de cooperare de bază, nu mai îndeplinește așteptările și necesitățile ambelor părți. Pe de altă parte, Preferințele Autonome Comerciale pe care UE le-a oferit Republicii Moldova începând cu 2008, nu pot îndeplini obiectivul de a susține modernizarea și realizarea reformelor în Republica Moldova.
Pentru a crea o astfel de zonă, Republica Moldova a trebuit să devină membru al Organizației Mondiale a Comerțului (obiectiv realizat în 2001). Apoi, Republica Moldova a trebuit să demonstreze că a inițiat realizarea reformelor necesare, pentru a asigura viitoarea implementare a DCFTA. Ca urmare a procesului de pregătire, negocierile pentru DCFTA au fost lansate în februarie 2012 și s-au încheiat în iunie 2013. Acordul de Asociere, inclusiv componenta DCFTA, a fost semnat în data de 27 iunie 2014 la Bruxelles. Implementarea provizorie a acestuia - toate țările membre UE și Parlamentul European urmează să îl ratifice - a început în data de 14 septembrie 2014.

III. Ce oferă DCFTA ?

Regulile ce țin doar de comerț

  1. 1. Tarifele vamale

Eliminarea completă a tuturor taxelor de import și interzicerea taxelor de export la toate bunurile din UE. Doar unele produse agricole (majoritatea produse de origine animală, zaharoase și produse cerealiere), care sunt considerate sensibile în UE, vor fi supuse monitorizării fluxului comercial. Această monitorizare are scopul de a asigura ca importul produselor ce provin din Moldova să corespundă capacității de producere a țării și că nu va avea lor eludarea taxelor vamale pentru produsele care nu provin din Moldova. Adițional, un număr limitat de fructe și legume, care sunt supuse prețurilor de intrare în UE, va fi liberalizat (ad valorem liber) în cadrul contingenței tarifare (TRQ), acoperind fluxul tradițional de comerț.

În ceea ce privește Republica Moldova, o eliminare imediată a tuturor taxelor de import este prevăzută pentru majoritatea produselor. Un proces de liberalizare treptată (între 3 și 10 ani, în dependență de produs) este prevăzut pentru anumite produse sensibile pentru țară (în special din agricultură, spre exemplu vinul, anumite produse agricole procesate, anumite produse din carne și fructe/legume, precum și textile/haine dintre bunurile industriale). Anumite produse vor rămâne ne-liberalizate (carne de pasăre și porc, anumite produse lactate, produsele procesare din carne sau zahăr și altele similare) - acestora li se va aplica contingența tarifară . Contingențele tarifare acoperă fluxul comercial tradițional dintre UE și Moldova.

În general, liberalizarea comerțului cu bunuri agricole poate fi revăzută de către cele două părți în vederea accelerării acesteia în al treilea an după intrarea în vigoare a Acordului. Moldova a cerut posibilitatea de a aplica o măsură generală de protecție a tuturor produselor (agricole și industriale) pentru o perioadă de 10 ani.  Mecanismele existente permit o liberalizare treptată a comerțului în Republica Moldova, cu perioade de tranziție necesare ce țin de procesul domestic de reformă și consolidare a competitivității industriei naționale, înainte de a permite deschiderea pieței pentru produsele UE.

  1. 2. Normele privind originea

Republica Moldova va aplica normele privind originea care fac posibilă alăturarea la Convenția Pan-Euro-Med (PEM), ca o zonă de acumulare a proceselor de producție cu UE și cu alți membri PEM și care întreține în mod pozitiv integrarea economică regională pentru bunuri și comerț. Cu toate acestea, pentru a nu grăbi procesul de tranziție de la regimul comerțului autonom la DCFTA, până la finele anului 2015, vor fi aplicate Preferințele Autonome Comerciale pentru Republica Moldova în baza normele de origine aplicabile (cu scopul de a beneficia de pe urma preferințelor și nu a DCFTA).

  1. 3. Servicii și stabilire

UE și Republica Moldova oferă în mod mutual acces pe piață pentru serviciile transfrontaliere din mai multe domenii, dincolo de angajamentele din GATS. Mai mult decât atâ, părțile au căzut de acord asupra accesului cumprinzător pentru stabilire în diferite sectoare, care sunt însoțite de așa-numitele prevederi ‘modul 4’, care împuternicesc personalul calificat să lucreze temporar în UE sau în Republica Moldova, în sectoarele care cad sub incidența prevederilor de stabilire.

B. Aspectul ‘comprehensiv’

1. Politicile de competiție

Regulile sunt mai mult bazate pe domenii relevante pentru UE pentru a asigura implementarea corectă a legilor naționale ale competiției și prevenirii practicilor monopoliste sau a abuzului de putere. UE și Republica Moldova au scopul de a asigura cooperarea cu privire la schimbul de informații și implementarea normelor competiției. Cu privire la evaluarea subsidiilor/susținerii de la stat, aceste norme sunt bazate mai mult pe legislația UE și vor fi aplicate până la cinci ani de la intratrea în vigoare a acestui Acord. Moldova s-a mai angajat să creeze instituțiile necesare pentru implementarea ajutorului din partea statului, care urmează să fie operaționale după 2 ani de la data de intrare în vigoare a Acordului. De asemenea, se va determina o perioadă de tranziție pentru ajustarea susținerii acordate de stat entităților din Republica Moldova.

2. Proprietatea Intelectuală

Părțile își confirmă angajamentul de a proteja proprietatea intelectuală dincolo de prevederile Acordului OMC privind Aspectele Comerciale ale Drepturilor Proprietății Intelectuale (TRIPS). Acestea se referă la protecția extinsă a diferitelor drepturi ale proprietății intelectuale (ex. Patente, mărci înregistrate, design, varietate de plante) și la o cooperare mai bună și o aplicare mai strictă a PI, inclusiv la frontiere. De asemenea, Acordul Indicatorilor Geografici este integrat complet în DCFTA.

3. Dezvoltarea durabilă și transparența

Aceste două capitole prevăd ca dezvoltarea economică în Republica Moldova ar trebui să fie realizată în concordanță cu legislația de mediu, socială și a muncii, în special cu acordurile internaționale relevante la care Moldova a aderat, și implicând transparența necesară în elaborarea politicilor. Ultimele domenii țin de implicarea asiduă a societății civile, de experții și actorii relevanți pentru elaborarea de politici, consultații și deschidere în elaborarea și implementarea politicilor ce țin de DCFTA.

C. Elementrul ‘aprofundat’

1. Siguranța alimentară/sanitară și măsurile fitosanitare

Aceste domenii descriu condițiile pentru comerțul cu plante și produse din plante, precum și cu produse animaliere și de origine animală. Acestea explică procedura de apropiere a regimului de siguranță alimentară din Republica Moldova la regimul european, care ar trebui să permită Republicii Moldova să exporte în UE animale și produse de origine animală. Procesul reformei este stabilit de către DCFTA și o agendă exactă pentru implementarea ei va fi stabilită o lună după intrarea în vigoare a Acordului. Odată ce această activitate va fi încheiată și evaluată pozitiv, Republica Moldova va câștiga și mai mult acces pe piața europeană.

2. Reglementări și standarde tehnice pentru bunurile industriale

Prevăd ajustarea progresivă (până în 2018) și comprehensivă (‘Apropierea’ în jargon UE) a legislației orizontale și sectoriale pentru produsele industriale la legislația UE. Odată ce Republica Moldova va fi pregătită și apropierea legislației va fi încheiată, părțile vor adăuga sub formă de protocol la acest Acord, un Acord privind Evaluarea Conformității și Acceptării standardelor industriale în sectoarele selectate. Un astfel de acord va recunoaște politicile Moldovei de acreditare și de supraveghere a pieței pentru bunurile industriale, care vor duce la reducerea costurior comerciale a produselor industriale pentru antreprenorii de pe ambele părți.

3. Achiziții publice

UE și Republica Moldova intenționează să continue în mod gradual (pe parcursul a 8 ani) modernizarea sistemului moldovenesc de achiziții și ajustarea legislației la cea europeană. Finalizarea procesului de reformă, care are scopul de a adapta practicile de achiziție din Moldova la cele din UE, ar duce la acces pe piața UE în baza unui tratament național, dincolo de anume limite de valoare. Odată ce apropierea legislației se va finaliza, UE și Republica Moldova vor analiza posibilitatea de a-și deschide piețele una alteia, coborând de valoarea limitelor stabilite.

4. Servicii

Reforma va acoperi serviciile poștale și de curierat, transportul maritim internațional, comunicațiile electronice și serviciile financiare. Ca rezultat, UE poate adânci accesul pe piețele ei în domeniul serviciilor în cadrul angajamentelor bilaterale privind serviciile.

5. Facilitățile vamale și pentru comerț

Republica Moldova va iniția domenii ce țin de gestionarea politicilor vamale, a escrocheriilor vamale și cooperarea administrativă în acest sens, conform legislației UE. DCFTA prevede apropierea legislației UE preselectate în acest scop în cadrul a trei ani de la intrarea în vigoare (precum codul vamal al UE sau executarea vamală a proprietății intelectuale).

IV. Beneficii pentru Republica Moldova

Se așteaptă ca DCFTA să aducă diferite beneficii sectorului privat și societăți moldovenești în general.

În primul rând, se așteaptă că DCFTA va duce la intensificarea comerțului între UE și Republica Moldova: cu 16% la exporturile din Republica Moldova în UE și cu 8% la importurile din UE. Se așteaptă ca prețurile pentru bunurile locale să coboare, rezultând într-o creștere a puterii reale de cumpărare a consumatorilor. Normele naționale mai stricte vor îmbunătăți siguranța bunurilor de consum și respectiv a consumatorilor în general. Prin oferirea unui regim comercial mai stabil și previzibil, bazat pe legislația UE, se așteaptă ca DCFTA să ducă la creșterea fluxului investițiilor străine directe (ISD) din UE în țară, creând mai multe întreprinderi și consolidând competitivitatea economică și a sectoarelor individuale.

La general, dacă toate reformele vor fi realizate, se așteaptă ca DCFTA să îmbunătățească soldul contului curent al Republicii Moldova și să ducă la creșterea PIB-ului cu 5, 4% (o creștere de 142 milioane euro a venitului național).

V. Asistență pentru reformele privind comerțul

Activitatea planificată pentru implementarea DCFTA și a reformelor conexe va necesita susținere financiară adecvată din partea UE și împărtășirea know-how-ului cu Republica Moldova. UE a asistat Republica Moldova în acest sens chiar înainte de lansarea negocierilor în cadrul programului special de Dezvoltare Instituțională Comprehensivă în valoare de 41 milioane euro (2011-2013). Aceste eforturi au făcut parte dintr-un pachet de asistență mai mare din cadrul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat în valoare de 273 euro milioane euro (2011-2013). A inclus asistență financiară precum și instruire și activități de consultanță (twinning, TAIEX, etc.). Asistența bilaterală a Statelor Membre UE este oferită în concordanță cu eforturile UE. Pentru viitor este planificată o asistență semnificativă, destinată în mod special implementării DCFTA, în cadrul Instrumentului European de Vecinătate (2014-20)

VI. Următorii pași

Acordrul de Asociere /DCFTA este în plin proces de implementare din 1 septembrie 2014.