Comerţ

Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană  

Ghid de lectură

Uniunea Europeană (UE) şi Republica Moldova sunt pe cale să stabilească o relaţie mai strânsă politică şi economică. Acordul de Asociere (AA), inclusiv obiectivul său pentru a crea o Zonă de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC), se preconizează să intre  în vigoare în viitorul foarte apropiat.Acordul nu numai stabileşte un cadru politic nou, dar - în zona comercială şi economică - va fi de o importanţă crucială pentru oamenii de afaceri moldoveni, dar şi pentru cetăţeni deopotrivă:acesta va oferi noi oportunităţi pentru comerţ și creștere economică, va face guvernarea şi procesul de elaborare a deciziilor mai asemănătoare cu standardele şi practica UE, făcând-o considerabil mai transparentă şi incluzivă.Va îmbunătăţi bunăstarea cetăţenilor moldoveni prin incitarea creșterii şi ocupării forţei de muncă, prin reducerea preţurilor la bunuri şi furnizarea unei mai bune protecţii a drepturilor consumatorilor.

În următoarele pagini veţi găsi un scurt rezumat al angajamentelor ZLSAC.Veţi citi despre posibilităţile pe care Acordul le creează în domeniul economic şi comercial, şi despre procesul de reformă, care va aduce Republica Moldova mai aproape de UE.

Puteţi citi întregul Acord de Asociere aici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.260.01.0004.01.ENG

Dacă doriţi să exportaţi în Uniunea Europeană, vă rugăm să accesaţi pentru sfaturi Export Helpdesk:

http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm

Feedback-ul pe marginea acestui  ghid sau conţinutului său este binevenit si apreciat la adresa:

trade_dir_E2@ec.europa.eu

Capitolul 1     Accesul pe piaţă al mărfurilor

Capitolul 1 vizează eliminarea taxelor vamale la importurile și exporturile de bunuri în conformitate cu Acordul GATT al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).Marea majoritate a taxelor vamale la mărfuri vor fi eliminate, cu unele excepţii, de îndată ce AA intră în vigoare.În cele din urmă, Republica Moldova şi UE vor elimina taxele la 99,2% și 99,9% (în valoare de comerţ), respectiv, la importurile lor din cealaltă parte.

Pentru mărfurile industriale, calendarul de liberalizare implică eliminarea imediată a taxelor de import la majoritatea produselor.La solicitarea Republicii Moldova, la câteva produse (de exemplu, textile şi îmbrăcăminte) perioadele de tranziție sunt de cinci sau zece ani, pentru a permite o deschidere mai graduală a pieţei moldoveneşti.

Pentru produsele agricole, au fost făcute concesii ambiţioase, luând în considerare sensibilităţi particulare de ambele părţi.UE va liberaliza accesul la piaţa sa pentru majoritatea importurilor din Moldova, cu excepţia unui număr limitat de produse sensibile, precum usturoiul, la care se aplică o restricţie cantitativă pe volum de import fără taxe vamale.Preţurile de intrare, care continuă să se aplice pentru unele fructe şi legume, vor fi eliminate pentru produsele de interes pentru Republica Moldova, în cadrul unei limite cantitative impuse pe volumul de import fără taxe.Această limită este fixată cu mult peste capacitatea sa actuală de a exporta în UE.UE va monitoriza volumul de import al unor produse agricole.

Importul produselor agricole ale UE în Republica Moldova, vor fi supuse liberalizării treptate, precum şi liberalizării parţiale, prin intermediul cotelor duty-free pentru produsele sensibile, aşa cum ar fi carnea de porc, carnea de pasăre, produsele lactate, produsele prelucrate din carne, zahărul şi îndulcitorii.Republica Moldova va elimina treptat taxele la unele produse agricole sensibile peste o perioadă de maximum zece ani.Acest lucru va oferi producătorilor din sectoarele deosebit de sensibile (ex. produse lactate, alte produse din carne şi vin) timp, să se adapteze la condiţiile comerţului liber, în timp ce consumatorii vor avea o gamă mai largă de produse la preţuri mai mici.

Taxele de export  vor fi interzise la intrarea în vigoare a AA.

In ceea ce priveşte "barierele netarifare" (NTBs), care nu se referă la taxele vamale, dar (de obicei) la cum sunt tratate bunurile după ce sunt importate, Acordul încorporează normele OMC de bază, precum:

  •  'tratament naţional' (cerinţa de a trata mărfurile străine pe piaţă în acelaşi mod ca şi bunurile produse pe plan intern);
  • o interdicţie de bariere nejustificate pentru comerţ, adică din motive sanitare sau fitosanitare, cu privire la cerinţele tehnice pentru bunuri industriale, etc. ; şi
  • discipline privind întreprinderile de stat de comerţ, etc.

Configurarea Comitetului de Asociere pentru Comerţ va supraveghea punerea în aplicare a prezentului capitol.

FOCALIZAREA PE ELIMINAREA TAXELOR VAMALE

ZLSAC va deschide comerţul prin eliminarea treptată a taxelor vamale la import.Ca rezultat, importatorii din UE vor economisi 64 milioane de euro annual, iar omologii lor din Moldova, în cele din urmă (după perioadele de tranziţie mai lungi pentru anumite mărfuri), vor economisi aproximativ 83 milioane de euro la importurile din UE.

Agricultura

Produsele agricole moldoveneşti vor deveni mai atractive pe piaţa UE datorită eliminării taxelor UE de import, în valoare de 43 de milioane de euro la produsele agricole de bază şi 3 milioane de euro la produse agricole prelucrate.Oportunităţile noi de piaţă ale UE şi standardele mai ridicate de producţie în Republica Moldova vor impulsiona investiţiile, vor stimula modernizarea agriculturii şi îmbunătăţi condiţiile de muncă.

Industria

Ambele părţi vor liberaliza complet comerţul cu produse industriale.Cu toate acestea, liberalizarea este asimetric în favoarea Republicii Moldova, care, pentru unele produse, va elimina doar treptat taxele, pe parcursul unei perioade de tranziţie mai lungi.

Capitolul 2     Remedii comerciale

Acest capitol cuprinde instrumentele de protecţie comercială tradiţionale prevăzute în legislaţia OMC (antidumping, anti-subvenţie şi măsuri de protecţie).Principiul-cheie de bază este de a reafirma necesitatea respectării drepturilor legale şi obligaţiilor, atât timp cât stabilirea disciplinei este o asigurare că instrumentele sunt utilizate numai în cazul în care sunt necesare şi că toate părţile sunt tratate just. Astfel de prevederi sunt deja standarde în legislaţia UE.

De exemplu, orice taxă impusă trebuie să fie mai mică decât întreaga amploare a suportului  dumping sau subvenţiei, cu condiţia că aceasta este suficientă pentru a elimina prejudiciul.  De asemenea, înainte de impunerea măsurilor, părţile pot efectua un "test de interes public" pentru a evalua indicatorul diverselor interese puse în joc şi a examina impactul posibil al taxelor asupra operatorilor.

Dispozițiile menite să îmbunătățească transparența procesului de investigare includ cerințe suplimentare privind notificarea, divulgarea concluziilor şi oportunităţi pentru consultări.

O clauză de protecţie bilaterală permite oricărei dintre părţi să reintroducă temporar tarifele sale generale, pentru membrii OMC, în cazul în care creşterea importurilor ar cauza, sau ameninţă să cauzeze, un prejudiciu grav.

Capitolul 3     Barierele tehnice în calea comerţului

Acest capitol urmăreşte reducerea "barierelor tehnice în comerţ" (BTCC), adică reglementările tehnice, standardele, procedurile de evaluare a conformităţii şi cerinţe similare aplicate bunurilor industriale.

Părţile reiterează angajamentele lor în temeiul Acordului OMC privind BTCC şi sunt de acord să coopereze în privinţa problemelor BTCC, în scopul evitării divergenţelor inutile create de cerinţele tehnice.Părțile îşi consolidează cooperarea lor reglementară.

Republica Moldova îşi va ajusta treptat, reglementările tehnice, standardele și infrastructura conexă, cu cele ale UE.Viitoarea negociere a unui Acord privind Evaluarea Conformităţii şi Acceptarea Produselor Industriale (ECA), va avea drept obiectiv, ca schimburile comerciale dintre părţi în sectoarele selectate, să aibă loc în aceleaşi condiţii ca între Statele Membre ale UE.

Dispoziţiile de etichetare urmăresc să evite restricţiile asupra comerţului şi cerinţele nejustificate pentru produsele importate, prin menţinerea la un nivel minim informaţiile necesare pe etichete.

Capitolul 4   Măsurile sanitare și fitosanitare (MSF)

Acest capitol îşi propune să faciliteze schimburile de animale şi plante şi produse de origine animală şi vegetală, asigurând în același timp că se menține nivelul de protecție a părților.Părțile vor urmări o înţelegere comună asupra standardelor de bunăstare a animalelor, care reflectă normele UE și evoluţiile Organizației Mondiale pentru sănătatea animalelor (OIE).Republica Moldova îşi va ajusta legislaţia MSF cu cea a UE (care se bazează pe standardele sanitare şi fitosanitare recunoscute pe plan internaţional) şi în sectoarele selectate de interes pentru economia Republicii Moldova.Urmând evaluarea expert şi aprobarea corespunzătoare, măsurile de sănătate moldoveneşti privind animalele și plantele (în materie de drept, capacitate administrativă şi implementare) vor fi considerate echivalente cu cele ale UE.Asemenea echivalenţă a standardelor, vor permite, la rândul lor,  autorităţilor moldoveneşti să fie unicul responsabil pentru autorizarea exporturilor de produse agricole în UE.Cu alte cuvinte, produsele moldoveneşti, interzise în prezent din motive de MSF (de exemplu, produsele de origine animală, inclusiv produsele lactate, etc.) vor putea intra pe piaţa UE şi vor fi comercializate pe picior de egalitate cu produsele originare din UE.

Procesul care conduce la recunoasterea echivalenţei standardelor MSF este bazat pe principiile Acordului OMC MSF şi se referă la:

-         un angajament al Republicaii Moldova de a aduce, MSF şi bunăstarea sa animală, în concordanță cu legislatia UE, și de a menține capacităţile instituţionale/administrative pentru a le pune în aplicare;

-         un mecanism de consultare rapidă pentru a aborda diferendele comerciale de bunuri, legate de MSF; şi

-         o alertă rapidă şi sistem de avertizare timpurie pentru situaţii de urgenţă veterinare şi fitosanitare; în anumite condiţii, Republica Moldova ar putea participa la sistemele de avertizare timpurie relevante ale UE.

Pentru punerea în aplicare a prezentului capitol şi supervizarea reformelor, UE şi Republica Moldova vor înfiinţa un subcomitet special MSF.Subcomitetul va monitoriza progresul privind armonizarea legislaţiei şi capacitatea de punere în aplicare, va da recomandări, dezvolta proceduri şi furniza un forum pentru abordarea problemelor de MSF.Acesta se va ocupa, de asemenea, de verificarea procedurilor, listarea unităților, nivelele de verificări şi rezolvarea problemele comerciale.

Capitolul 5     Facilitățile vamale și de comerţ

Acest capitol urmăreşte să consolideze cooperarea vamală și aspectele legate de vamă şi simplifică cerințele autorităților vamale și formalitățile, în acelaşi timp prevenind fraudele vamale, de exemplu, prin declaraţiile incorecte despre originea produsului.

Bazându-se pe cooperarea vamală curentă, acesta favorizează o aliniere mai strânsă a legislaţiei şi a procedurilor, prin utilizarea practicilor și procedurilor vamale și comerciale moderne, aprobate la  nivel internaţional, şi dezvoltarea unui cadru juridic mai puternic.

Protocolul privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal vizează asigurarea aplicării corecte a legislaţiei vamale şi lupta împotriva încălcărilor. UE şi Republica Moldova au fost de acord să-și furnizeze, reciproc, toate informaţiile relevante necesare pentru a efectua investigaţii şi pentru a le permite oficialilor, de ambele părți, să participe la anchetele administrative pe teritoriul părţii opuse.

Acest capitol şi protocolul sunt deosebit de importante, având în vedere relaţia comercială foarte avantajoasă (duty-free), în care autorităţile vamale joacă un rol-cheie în asigurarea faptului că numai bunurile din Moldova sau UE, după caz, beneficiază de dispozițiile ZLSAC.  În cazul unei cooperări insuficiente între autorităţile vamale, regimul preferinţial poate fi temporar retras, ca o măsură de protecție pe motiv de suspectare a unei fraude vamale.

Un subcomitet vamal special va monitoriza implementarea şi administrarea acestui capitol.

Capitolul 6  Comerțul cu servicii si comerțul electronic

Acest capitol îşi propune să creeze mai multe oportunităţi pentru întreprinderile din UE şi Republica Moldova în comerţul cu servicii şi să integreze RM,cât mai mult posibil, în piaţa de servicii a UE.Acesta prevede angajamente semnificative pentru furnizorii de servicii transfrontaliere. În plus, spre deosebire de alte ALS, dispoziţiile de constituire aplicate sectorului serviciilor și non-serviciilor, deopotrivă, deschid pieţele părților pentru oportunităţi ample de investiţii, bazate pe o abordare națională. Aceste angajamente sunt supuse unor restricţii limitate (în formă de o "listă negativă" de sectoare excluse de la liberalizare, astfel garantând acoperire automată pentru noi servicii).

Capitolul prevede, de asemenea, libertatea de circulaţie în scop de afaceri pentru anumite categorii de persoane fizice (personal cheie, absolvenți stagiari, furnizori de servicii contractuale şi profesionişti independenţi) în funcţie de un număr de limitări și cerințe specifice, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau a statelor membre ale UE.

În plus faţă de accesul la piața angajamentelor, dispoziţiile privind regulamentul intern, serviciile poștale și de curierat, transportul maritim internațional, serviciile financiare și comerțul electronic, sunt proiectate pentru a îmbunătăţi transparenţa şi certitudinea juridică pentru furnizorii de servicii şi investitorii din Republica Moldova.Accentul, în comerţul cu servicii, este pus pe ostacolele “din spatele frontierei”, adică cele care afectează furnizarea de servicii şi de constituire, care de obicei se referă la politica internă, regulament cadru şi de afaceri (spre deosebire de comerțul cu mărfuri).

Dispoziţiile de servicii ale ZLSAC includ un angajament, din partea Republicii Moldova, de a-și armoniza legislaţia în domeniul financiar, al comerțului electronic, poştă, curierat și serviciile maritime internaționale, cu legislaţia UE curentă şi viitoare.Acest lucru poate genera, în continuare, accesul la piaţa de servicii a UE pentru prestatorii de servicii din Moldova. Aceasta va însemna, de asemenea, că investitorii din UE în aceste sectoare vor găsi acelaşi remediu de reglementare în Republica Moldova , ca şi în UE.

Capitolul 7   Plăţi curente şi circulaţia capitalului

Dispozițiile privind libera circulaţie a capitalurilor reprezintă garanţii standard, inclusiv posibilitatea de a lua măsuri pentru a asigura stabilitatea sistemului financiar.

Capitolul 8     Achiziţii publice

Prezentul capitol prevede norme minime, clare şi transparente (bazate pe practica UE) pentru  procedurile de licitaţie în scopul adjudecării lucrărilor publice, serviciilor şi contractelor de furnizare. Regulile se aplică de la nivel national, la nivel regional și local, pentru contractele ce depășesc un anumit prag de valoare.În următorii ani, Republica Moldova va adopta legislaţia, actuală şi viitoare, a achiziţiilor publice a UE, astfel încât furnizorii și prestatorii de servicii din Moldova şi UE să aibă acces egal la oricare alte pieţe.Odată ce procesul de armonizare a legislatiei este finalizat, părţile pot considera acordarea reciprocă a accesului la licitații publice sub valoare de prag.Regulile pentru achizițiile publice sunt strâns legate cu regulile de bază ale concurenței loiale, pe marginea cărora, UE şi Republica Moldova și-au asumat angajamente  într-un capitol separat.

Capitolul 9     Drepturile de proprietate intelectuală

Acest capitol cuprinde dispoziţii privind drepturile de proprietate intellectuală (DPI), precum cele de autor, de design, patentele, mărcile şi indicaţiile geografice (GIs), care completează, obligaţiile UE şi ale Republicii Moldova, din Acordul multilateral TRIPs al OMC. Capitolul conţine o secţiune puternică despre executarea DPI bazate pe normele interne ale UE, inclusiv o cerinţă pentru a asigura că nici un produs contrafăcut sau produs care, într-un anume fel, încalcă drepturilor de proprietate intelectuală, nu va intra sau ieşi din UE sau Republica Moldova.

Toate indicaţiile geografice (GIs) agricole (nu numai cele pentru vinuri şi băuturi spirtoase) vor avea acelaşi nivel ridicat de protecţie în UE şi în Republica Moldova.ZLSAC conţine Acordul UE-Republica Moldova privind Indicaţiile Geografice, care a fost în vigoare de la 1 aprilie 2013, şi presupune consultări regulate în vederea actualizării listei de GIs protejate.

Capitolul 10   Concurenţa       

Aici, părţile interzic şi se angajează să abordeze anumite practici şi tranzacţii care ar putea denatura concurenţa liberă şi comerţul, de exemplu carteluri, abuzul de poziţie dominantă şi fuziuni anti-competitive, care vor fi obiect al unor măsuri eficinte de aplicare.

Părţile sunt de acord să menţină legile privind concurenţa eficientă şi o autoritate de concurenţă eficientă funcţional, și să susţină corectitudinea procedurală şi dreptul firmelor la apărare.Legea concurenţei se va aplica companiilor de stat, cu condiţia că acest lucru nu le va împiedica în îndeplinirea sarcinilor speciale de interes public, care le sunt atribuite.Părţile se angajează să se asigure că companiile, de ambele părţi, vor avea acces echitabil şi egal la pieţele celuilalt, nestingherite de discriminarea care rezultă din practicile monopoliste.Capitolul stabileşte principiile de bază pentru consultare şi cooperare între UE şi Republica Moldova.

UE şi Republica Moldova convin, de asemenea, să controleze ajutoarelor de stat/subvenţiile, care denaturează concurenţa şi afectează comerţul, şi să supună aceste angajamente la mecanismul de soluționarea litigiului.Republica Moldova se angajează să adopte un sistem de control de ajutor/subvenţie de stat similar cu al UE, care va include infiinţarea unei autorităţi independente dedicate.Părţile vor raporta la fiecare doi ani pe suma totală, tipuri şi distribuţia sectorială a subvenţiilor şi, la cerere, vor furniza reciproc alte informaţii suplimentare privind subvenţiile sau programele.Normele privind subvențiile în acest capitol nu acoperă agricultura şi pescuitul.

Capitolul 11   Energia legată de comerţ

Acest capitol se referă la energie electrică, petrol şi gaze naturale (în stare gazoasă sau ca GNL) şi prevederile sale, care sunt obiect al procedurii de soluţionarea litigiului.

Cei trei piloni ai capitolului se referă la angajamentele de:

-         pricing: părţile vor lăsa preţurile pieţei să prevaleze pe pieţele interne de gaz şi electricitate şi nu vor reglementa  preţurile pentru ramură.Nu vor impune preţurile pentru exporturile de energie, care sunt mai mari decât cele de pe piaţa internă (interzicerea preţurilor duble);

-         transportul şi tranzitul de energie: capitolul reiterează obligaţiile în conformitate cu articolul V GATT şi articolul 7 din Tratatul privind Carta Energiei.Întreruperea tranzitului sau luarea din produsele energetice de tranzit destinate celeilalte părți, sunt interzise.O pocedură de soluţionare rapidă a litigiului ('fast track') va permite o  reacţie rapidă în cazul în care aceste norme sunt încălcate.Un mecanism de avertizare rapidă oferă consultări diplomatice în cazul unei probleme de securitate a aprovizionării; şi

-         înfiinţarea unui organism de reglementare distinct din punct de vedere juridic şi independent din punct de vedere funcţional, pentru a asigura concurenţa și funcționarea eficientă a piețelor de gaz şi energie electrică.

Chapter 12     Tranparenţa

Acest capitol conţine dispoziţii de bază de transparenţă, ce se aplică relaţiilor comerciale bilaterale şi la elaborarea politicilor comerciale ale UE şi ale Republicii Moldova.Urmăreşte să asigure că toate părţile interesate (factorii de decizie guvernamentali, întreprinderile şi exportatorii, investitorii, organizaţii ale societăţii civile şi societatea civilă la general) au acces la informaţiile, privind punerea în aplicare a zonei de liber schimb dintre UE cu Republica Moldova, şi sunt consultate sau în caz contrar implicate în deciziile luate.

În particular, capitolul prevede:

-         angajamente care să permită părților interesate să comenteze pe marginea legislaţiei propuse şi informaţii transparente despre actele privind punerea în aplicare a politicii comerciale;

-         stabilirea punctelor de informare/contact pentru a răspunde la întrebările cu privire la aplicarea reglementărilor; şi

-         cerinţe ale unui process echitabil privind procedurile administrative în probleme legate de comerţ, inclusiv revizuirea sau apelul acţiunilor administrative (de ex. deciziile autorităţilor vamale) în domeniile acoperite de ZLSAC.

Capitolul 13   Comerţ şi dezvoltare durabilă

Acest capitol este unul cheie pentru a asigura că liberalizarea comerţului ţine cont de impactul social şi de mediu şi de părţile angajate în aceste domenii.Acesta oferă, de asemenea, pentru o implicare mai largă a societăţii civile (sindicate, organizaţii patronale, ONG-uri, grupuri cu interese pentru mediu şi reprezentanţi de afaceri, etc) în punerea sa în aplicare, o asigurare că politica comercială ia în considerare un echilibru al intereselor.

Elementele cheie ale capitolului conţin:

-         un angajament comun de a pune în aplicare în mod eficient Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), ratificat de către părţi, şi Agenda OIM de Lucru Decent;

-         un angajament de a pune în aplicare toate acordurile multilaterale de mediu, la care Uniunea Europeană şi Republica Moldova sunt parte, şi de a promova o gestionare durabilă a silviculturii şi pisciculturii;

-         confirmare, din partea părţilor, a dreptului de a reglementa, în timp ce menţin un nivel ridicat de protecţie a mediului şi protecţie a muncii, precum şi un angajament, de a se abţine de la renunţarea sau de la derogarea de dispoziţii legale interne, în aceste zone, pentru a încuraja comerţul sau investiţiile; şi

-         un mecanism puternic de monitorizare, incluzând întâlniri regulate la nivel de guvern şi îmbunătăţirea controlului public prin implicarea societăţii civile.Fiecare parte va avea un grup consultativ în comerţ şi dezvoltare durabilă a societăţii civile, care va cuprinde organizaţii independente economice, sociale şi de mediu, ale părţilor implicate. Grupurile se vor întâlni anual într-un forum de dialog deschis comun al societăţii civile, pentru a discuta despre implementarea aspectelor dezvoltării durabile ale ZLSAC.

Capitolul 14   Soluționarea litigiilor

Mecanismul de soluţionare a diferendelor prevăzute în ZLSAC se bazează pe reglementarea diferendelor OMC. Înţelegerea, doar implică o procedură mai rapidă, este primul pas al consultărilor  între părţi, în vederea găsirii unei soluţii. Dacă acestea nu reuşesc să facă acest lucru, litigiul este transmis unei comisii de arbitraj, constituită din trei experţi aleşi de părţi sau selectaţi de către lot dintr-o listă convenită în prealabil.

Panoul va primi observaţiile din partea părţilor şi va organiza o audiere publică. Persoanelor interesate sau companiilor li se va permite să facă observaţiile amicus curiae, informând panoul despre punctele lor de vedere.

Panoul va livra o hotărâre cu caracter obligatoriu, în termen de 120 de zile de la înfiinţare.Partidul, depistat de a fi în încălcat ZLSAC, va trebui să asigure conformitatea într-un termen rezonabil de timp (pentru a fi convenit între părţi sau decis de un arbitru).

În cazul în care, la sfârşitul perioadei, cealaltă parte consideră că încălcarea persistă, problema poate fi returnată panoului şi dacă panoul consideră de cuviinţă, are dreptul de a impune sancţiuni proporţionale.

ZLSAC conţine, de asemenea, un mecanism de mediere pentru abordarea problemelor privind impiedicarea comerţului cu mărfuri.Scopul mecanismul nu este de a examina legalitatea unei măsuri, ci mai degrabă de a găsi soluţii rapide şi eficiente la problemele de acces pe piaţă.

Capitolul 15   Dispoziţii generale privind armonizarea

Aceste dispoziții stabilesc regulile generale ale Republicii Moldova, în armonizarea legislaţiei sale cu legislaţia europeană în domenii specifice legate de comerț.Obligaţiile reciproce asigură claritate asupra procesului şi angajamentele care decurg şi schimbul de informaţii şi consultaţii necesare pentru buna funcţionare a procesului.

Protocol I       Privind definirea conceptului de “produse originare” şi metodele cooperării administrative

Regulile de origine definesc "naţionalitatea economică” a produselor, astfel încât taxele aplicabile în cursul de comerţ (import/export) să poată fi determinate.În ZLSAC, regulile sunt bazate pe criterii comerciale preferenţiale, adică atribuirea unui tratament deosebit de  avantajos, mărfurilor care provin de la partenerul în cauză.Implementarea revine autorităților vamale ale părților, care sunt responsabile să se asigure de faptul că, numai produsele provenite din UE sau Republica Moldova, după caz, beneficiază de tratament preferenţial.

Protocol II      Asistenţă administrativă reciprocă în probleme vamale

Prezentul protocol stabileşte un cadru juridic pentru cooperarea între autorităţile părţilor în abordarea neregulilor şi a fraudelor vamale.