Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë / Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian në Kosovë

 

Të reja

Komisioni Evropian propozon heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës

04/05/2016 - Komisioni Evropian propozon heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës

Propozimi është bërë së bashku me vlerësimin pozitiv të Komisionit që konfirmon se Kosova ka përmbushur kriteret e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave

BE-ja dhe UNDP-ja Lansuan Projektin për Mbrojtje Kulturore

27/04/2016 - BE-ja dhe UNDP-ja Lansuan Projektin për Mbrojtje Kulturore

Projekti, që financohet nga BE-ja dhe do të implementohet nga UNDP-ja, do të rigjenerojë vende të përzgjedhura kulturore dhe fetare në pesë komuna dhe do të krijojë kapacitetet për promovim, monitorim dhe mbrojtje të vendeve të trashëgimisë

Udhëzuesi për njohjen reciproke të diplomave në bazë të marrëveshjes fillestare të vitit 2011

04/04/2016 - Udhëzuesi për njohjen reciproke të diplomave në bazë të marrëveshjes fillestare të vitit 2011

Në kontekst të dialogut të Iehtësuar nga BE për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, të dyja palët kanë rikonfirmuar që do të zbatojnë marrëveshjen për pranimin reciprok të diplomave profesionale dhe akademike

Të gjitha lajmet
 
 

In Focus

Konkluzionet e seminarit mbi komunitetet në Kosovë romë, ashkali dhe egjiptian përtej 2015 Politikat dhe Zotimet

Konkluzionet e seminarit mbi komunitetet në Kosovë romë, ashkali dhe egjiptian përtej 2015 Politikat dhe Zotimet

Qëllimi është të përmbushen rekomandimet në këto përfundime më së largu deri në seminarin e ardhshëm, respektivisht brenda një periudhë dy-vjeçare nga seminari i mbajtur më 2015

Çmimi i BE-së për gazetarinë hulumtuese

Çmimi i BE-së për gazetarinë hulumtuese

Për çmimin e BE-së mund të kandidohet për storie hulumtuese të botuara apo transmetuara në çdo lloj të medias në Kosovë: media të shkruara, radio, televizion, media online apo të kombinuara

Më shumë...
 
 

Lajmet kryesore nga Bashkimi Evropian

Të gjitha lajmet