Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë / Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian në Kosovë

 

Të reja

E vërteta përtej çdo dyshimi

10/04/2014 - E vërteta përtej çdo dyshimi

nga Samuel Zhbogar, Shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë dhe Përfaqësues Special i BE-së

Të gjithë sytë i kanë drejtuar kah progresi në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit

03/04/2014 - Të gjithë sytë i kanë drejtuar kah progresi në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit

Në këtë periudhë të rëndësishme për Kosovën, ku të gjithë i kanë sytë në progresin e saj drejt luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, le ta shfrytëzojmë më së miri, le të angazhojmë dhe të mbledhim përvojën e ekspertëve të binjakëzimit në këtë projekt

Kosova dhe KE diskutojnë progresin në sektorin e tregtisë, industrisë, doganave dhe tatimeve

11/03/2014 - Kosova dhe KE diskutojnë progresin në sektorin e tregtisë, industrisë, doganave dhe tatimeve

Takimi u zhvillua gjatë një periudhe kur negociatat e MSA-së po ecin përpara me shpejtësi. Ndër çështjet e ngritura gjatë takimit u diskutua bilanci i tregtisë Kosovë - BE dhe shkëmbimi i të dhënave statistikore të tregtisë, dy faktorë të rëndësishme në negociatat e MSA-së. Përveç kësaj, Kosova prezantoi përmbajtjen dhe ndikimin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë me Turqinë, e lidhur vitin e kaluar

Të gjitha lajmet
 
 

In Focus

BE-ja dhe Kosova diskutojnë tregun e brendshëm dhe konkurrencën

BE-ja dhe Kosova diskutojnë tregun e brendshëm dhe konkurrencën

Gjatë takimit u diskutua për përafrimin e legjislacionit të Kosovës, implementimin e tij si dhe zhvillimet në kapacitetin administrativ në të gjitha fushat e mbuluara. Temat kryesorë të diskutuara kanë të bëjnë me lëvizjen e lirë të mallrave, të drejtat autoriale, prokurimin publik dhe politikat e konkurrencës  të cilat kanë rëndësi të veçantë për implementimin e MSA-së e cila aktualisht po negociohet

Më shumë...
 
 

Lajmet kryesore nga Bashkimi Evropian

18/04/14 - Déclaration de Catherine Ashton et du Commissaire européen au développement Andris Piebalgs sur le retour de Madagascar à l'ordre constitutionnel. pdf - 116 KB [116 KB] français (fr)

Të gjitha lajmet