Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë / Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian në Kosovë

 

Të reja

BE-ja dhe FMN-ja do të vazhdojnë të përkrahin reformat në vendet e Ballkanit Perëndimor duke fuqizuar qeverisjen ekonomike dhe menaxhimin e financave publike

26/05/2016 - BE-ja dhe FMN-ja do të vazhdojnë të përkrahin reformat në vendet e Ballkanit Perëndimor duke fuqizuar qeverisjen ekonomike dhe menaxhimin e financave publike

KE dhe FMN u takuan me ministrat dhe zyrtarët nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina,  Kosova, IRJM, Mali i Zi dhe Serbia në Qendrën e Shkëlqesisë për Financa në Lubjanë

Kosova do të thellojnë reformat ekonomike dhe sociale me BE-në

25/05/2016 - Kosova do të thellojnë reformat ekonomike dhe sociale me BE-në

Në një dialog ndër-ministror me BE-në, i mbajtur sot në Bruksel, Ballkani Perëndimor dhe Turqia janë zotuar se do të thellojnë reformat ekonomike dhe sociale për të fuqizuar stabilitetin makroekonomik dhe për të rritur konkurrencën dhe zhvillimin

THE EUROPEAN INVESTORS COUNCIL/GOVERNMENT OF KOSOVO ANNUAL DIALOGUE

25/05/2016 - THE EUROPEAN INVESTORS COUNCIL/GOVERNMENT OF KOSOVO ANNUAL DIALOGUE

The speech by Samuel Žbogar, Head of EU Office in Kosovo/European Union Special Representative

Të gjitha lajmet
 
 

In Focus

Thirrje për propozime: Instrumenti Evropian për Demokraci dhe të Drejta të Njeriut CBSS për Kosovën

Thirrje për propozime: Instrumenti Evropian për Demokraci dhe të Drejta të Njeriut CBSS për Kosovën

Zyra e BE-së në Kosovë bën thirrje për dërgimin e propozimeve për skemën e mbështetjes në vend, Instrumentin Evropian për Demokraci dhe të Drejta të Njeriut për Kosovë, me asistencë financiare nga instrumenti EIDHR

MSA-ja për të gjithë

MSA-ja për të gjithë

Çfarë duhet të dini për marrëveshjen për stabilizim dhe asociim ndërmjet BE-së dhe Kosovës

Më shumë...