Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë / Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian në Kosovë

 

Të reja

Zyra e BE-së dhe shtetet anëtare të BE-së të pranishme në Kosovë diskutojnë për migrimin ilegal

16/12/2014 - Zyra e BE-së dhe shtetet anëtare të BE-së të pranishme në Kosovë diskutojnë për migrimin ilegal

Edhe sa i përket dialogut për liberalizimin e vizave, nuk është në interes të Kosovës që numri i kërkesave për azil nga qytetarët e Kosovës në BE të rritet

Deklaratë nga Përfaqësuesja e Lartë Federica Mogherini në emër të Bashkimit Evropian për Ditën e të Drejtave të Njeriut, 10 dhjetor 2014

10/12/2014 - Deklaratë nga Përfaqësuesja e Lartë Federica Mogherini në emër të Bashkimit Evropian për Ditën e të Drejtave të Njeriut, 10 dhjetor 2014

Tema e Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut për këtë vit – të Drejtat e Njeriut 365 – reflekton aspiratën që secili nga ne, kudo që jemi, gjatë gjithë kohës, i përkasin të gjitha të drejtat e njeriut

Kjo është një deklaratë e përbashkët e Zyrës së BE-së/PSBE dhe Shefave të Misioneve të Shteteve Anëtare të BE-së të pranishme në Kosovë

09/12/2014 - Kjo është një deklaratë e përbashkët e Zyrës së BE-së/PSBE dhe Shefave të Misioneve të Shteteve Anëtare të BE-së të pranishme në Kosovë

Qytetarët e Kosovës, si dhe komuniteti ndërkombëtar, presin që institucionet e sapo formuara t'iu qasen këtyre sfidave me energji, përkushtim dhe vendosmëri. Të gjitha këto prioritete janë qenësore për zhvillimin e Kosovës dhe rrugën e saj evropiane

Të gjitha lajmet
 
 

In Focus

KULTURA PËR TË GJITHË – FAZA III

KULTURA PËR TË GJITHË – FAZA III

Qëllimi i ftesës është forcimi i sektorit kulturor si një shtysë për zhvillimin socio-ekonomik të Kosovës përmes përkrahjes të projekteve, ngjarjeve, aktiviteteve të qëndrueshme

BE inauguron shtëpitë e reja për 12 familjet e kthyera

BE inauguron shtëpitë e reja për 12 familjet e kthyera

Pas 15 vjet jetese në kushte shumë të vështira, këto familje janë zhvendosur në shtëpi të reja që janë ndërtuar për ta në kuadër të projektit të përbashkët

Më shumë...
 
 

Lajmet kryesore nga Bashkimi Evropian

23/12/14 - JOINT STATEMENT BY CANADA AND THE EUROPEAN UNION ON ACCESS TO THE EUROPEAN UNION OF SEAL PRODUCTS FROM INDIGENOUS COMMUNITIES OF CANADA pdf - 45 KB [45 KB]

Having regard to the values, interests, culture, and traditions of indigenous communities; Recognising that the hunting of seals by indigenous communities of Canada has been an integral part of their tradition, culture, and identity since time immemorial and that they rely on the seal hunt for the direct necessities of life and to sustain their communities economically through the income it generates; Recalling that the European Union's regulations on trade in seal products seek to ensure that the fundamental economic and social interests of indigenous communities which hunt seals for their subsistence will not be adversely affected;

Të gjitha lajmet