Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë / Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian në Kosovë

 

Të reja

Fillon ndërtimi i objektit për menaxhim të ndërmarrjeve shoqërore në Graçanicë

20/08/2014 - Fillon ndërtimi i objektit për menaxhim të ndërmarrjeve shoqërore në Graçanicë

Ndërtimi i objektit për menaxhim të Ndërmarrjeve Shoqërore në Graçanicë/Objekti i Inkubatorit filloi sot në praninë e përfaqësuesve nga Zyra e BE-së/PSBE, Qeveria e Kosovës dhe Komuna e Graçanicës

24/07/2014 - Komisioni vlerëson progresin që Kosova* ka arritur në dialogun për viza

Sot Komisioni ka prezantuar raportin e tij të dytë për progresin e Kosovës në përmbushjen e kërkesave për udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Komisioni konsideron që Kosova ka arritur progres, megjithatë kërkohen përpjekje të mëtutjeshme për të fituar udhëtimin pa viza për qytetarët e saj.

Qytetarët e Kosovës besojnë se integrimi në BE është i përshtatshëm për vendin

01/07/2014 - Qytetarët e Kosovës besojnë se integrimi në BE është i përshtatshëm për vendin

Prezantimi i hulumtimit në lidhje me informimin rreth BE-së dhe Integrimit Evropian në mesin e banorëve të Kosovës 2010-2014

Të gjitha lajmet
 
 

In Focus

Deklaratë e përbashkët për rezultatin e takimit të njëmbëdhjetë të Mekanizmit të Mbikëqyrjes Fiskale

Deklaratë e përbashkët për rezultatin e takimit të njëmbëdhjetë të Mekanizmit të Mbikëqyrjes Fiskale

Autoritetet e Kosovës u mblodhën në takimin e njëmbëdhjetë të mbajtur në kuadër të Mekanizmit të Mbikëqyrjes Fiskale më 25 prill 2014 në Prishtinë. Gjatë këtij takimi, diskutimet u përqendruan në perspektivën buxhetore për vitin 2013, në iniciativat për politika të vitit 2014 dhe në draft Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve

Më shumë...