ევროკავშირის კონკურსები

ევროკავშირი ყოველ წელს აწყობს საერთაშორისო კონკურსებს ბავშვებისთვის და ჟურნალისტებისთვის:

ბავშვები რეგულარულად იღებენ მონაწილეობას გენდერულ თანასწორობისადმი მიძღვნილ ნახატების კონკურსში.

ადამიანის უფლებისა და დემკოკრტიის სფეროში მოღვაწე ჟურნალისტები მონაწილეობენ ლორენცო ნატალის კონკურსში.

გენდერული თანასწორობა 2011

ლორენცო ნატალის კონკურსი

სხვა კონკურსები: