ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

 

ახალი ამბები

20/05/2016 - 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგი

ევროკავშირი და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) იწყებენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგს.

18/05/2016 - ევროკავშირი და ევროპის საბჭო განაგრძობენ ადამიანის უფლებებისა და ჯანდაცვის გაუმჯობესების ხელშეწყობას საქართველოს ციხეებში

2016 წლის 18 მაისს თბილისში სასტუმრო რუმსში ოფიციალურად გაიხსნა ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს წარმატებული პროექტის „ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა საქართველოს ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში II” მეორე ფაზა.

17/05/2016 - ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის განცხადება ევროკავშირის სახელით

ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის განცხადება  ევროკავშირის სახელით  2016 წლის 17 მაისის   ჰომოფობიასთან, ტრანსფობიასთან და ბიფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით

ყველა ამბავი
 
 

საქრთველოსთან თანამშრომლობა

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტირება, მათთვის სამედიცინო

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტირება, მათთვის სამედიცინო აღჭურვილობის მიწოდება და ცხოვრების ჯანმრთელი წესის პოპულარიზება კახეთშიEnglish (en)

ბოლო ათი წლის განმავლობაში კახეთში ჯანდაცვის სისტემის მიმართ ნდობა დაბალი იყო. ამ პროექტის მიზანია, მოსახლეობას უკეთ გააცნოს ჯანდაცვის ძირითადი საკითხები და ცხოვრების ჯანმრთელი წესი; ასევე გააუმჯობესოს პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება.

დამატებით...