ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

 

ახალი ამბები

განახლებული ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა: მტკიცე პარტნიორობა უფრო  ძლიერი სამეზობლოსთვის

19/11/2015 - განახლებული ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა: მტკიცე პარტნიორობა უფრო ძლიერი სამეზობლოსთვის

ევროკომისიამ და ევროპის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ დღეს წარმოადგინეს განახლებული ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ძირითადი საკითხები და ისაუბრეს ევროკავშირის განახლებულ მიდგომაზე აღმოსავლეთ და სამხრეთ მეზობლების მიმართ. განახლებული პოლიტიკა შემუშავდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, პარტნიორი ქვეყნები

სოფლის მეურნეობის, კვების მრეწველობის, გადამამუშავებელი და შემფუთველი ტექნოლოგიების მე–15 საერთაშორისო გამოფენა

18/11/2015 - სოფლის მეურნეობის, კვების მრეწველობის, გადამამუშავებელი და შემფუთველი ტექნოლოგიების მე–15 საერთაშორისო გამოფენა

პირველად წელს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად გამოფენის მხარდამჭერია ENPARD - ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის

ყველა ამბავი
 
 

საქრთველოსთან თანამშრომლობა

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტირება, მათთვის სამედიცინო

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტირება, მათთვის სამედიცინო აღჭურვილობის მიწოდება და ცხოვრების ჯანმრთელი წესის პოპულარიზება კახეთშიEnglish (en)

ბოლო ათი წლის განმავლობაში კახეთში ჯანდაცვის სისტემის მიმართ ნდობა დაბალი იყო. ამ პროექტის მიზანია, მოსახლეობას უკეთ გააცნოს ჯანდაცვის ძირითადი საკითხები და ცხოვრების ჯანმრთელი წესი; ასევე გააუმჯობესოს პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება.

დამატებით...
 
 

მთავარი სიახლე ევროკავშირში

ყველა ამბავი