ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

 

ახალი ამბები

ევროპარლამენტმა ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა

18/12/2014 - ევროპარლამენტმა ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა

იოჰანეს ჰანის, ევროკომისრის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში, მიმართვა ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციასთან დაკავშირებით

ყველა ამბავი
 
 

საქრთველოსთან თანამშრომლობა

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტირება, მათთვის სამედიცინო

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტირება, მათთვის სამედიცინო აღჭურვილობის მიწოდება და ცხოვრების ჯანმრთელი წესის პოპულარიზება კახეთშიEnglish (en)

ბოლო ათი წლის განმავლობაში კახეთში ჯანდაცვის სისტემის მიმართ ნდობა დაბალი იყო. ამ პროექტის მიზანია, მოსახლეობას უკეთ გააცნოს ჯანდაცვის ძირითადი საკითხები და ცხოვრების ჯანმრთელი წესი; ასევე გააუმჯობესოს პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება.

დამატებით...
 
 

მთავარი სიახლე ევროკავშირში

23/12/14 - JOINT STATEMENT BY CANADA AND THE EUROPEAN UNION ON ACCESS TO THE EUROPEAN UNION OF SEAL PRODUCTS FROM INDIGENOUS COMMUNITIES OF CANADA pdf - 45 KB [45 KB]

Having regard to the values, interests, culture, and traditions of indigenous communities; Recognising that the hunting of seals by indigenous communities of Canada has been an integral part of their tradition, culture, and identity since time immemorial and that they rely on the seal hunt for the direct necessities of life and to sustain their communities economically through the income it generates; Recalling that the European Union's regulations on trade in seal products seek to ensure that the fundamental economic and social interests of indigenous communities which hunt seals for their subsistence will not be adversely affected;

ყველა ამბავი