მისასალმებელი სიტყვა

წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, ელჩი ფილიპ დიმიტროვიწარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, ელჩი ფილიპ დიმიტროვი

მოგესალმებით! ეს საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ვებგვერდია.

საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა 1995 წლიდან თბილისში მოღვაწეობს. მისი მიზანია ევროკავშირის პოლიტიკის წარმოჩენა, ამ პოლიტიკისი განმარტება და განხორციელება, ასევე საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების შესახებ ანგარიშების მომზადება და მათი ანალიზი. ევროკავშირის წარმომადგენლობა აწარმოებს მოლაპარაკებებს მისთვის მინიჭებული მანდატის ფარგლებში.

წარმომადგენლობის მანდატი

წარმომადგენლობის ძირითადი საქმიანობა სამ სფეროშია თავმოყრილი: პოლიტიკური ურთიერთობები, ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობები, თანამშრომლობა და საგარეო დახმარება. ამ ამოცანების შესასრულებლად ევროკავშირის ცდილობს წარმტებული კონტაქტების დამყარებას პარტნიორებთან საქართველოს მთავრობასა და სამოქალაქო საზოგადოებაში, ასევე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ევროკავშირის წარმომადგენლობა აკვირდება საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ მოვლენებს და რეგულარულ ანგარიშსა გზავნის სათაო ოფისში. წარმომადგენლობა ცდილობს, უზრუნველყოს შესაბამისობა ევროკავშირის სავაჭრო პოლიტიკას, ჰუმანიტარულ დახმარებას, დემოკრატიის მხარდაჭერას, ადამიანის უფლებების და მედიის, ინსტიტუციური მშენებლობის და სხვა საგარეო პოლიტიკის აქტივობებს შორის. ევროკავშირის, როგორც ერთ–ერთი ძირითადი დონორის, წარმომადგენლობა ჩართულია საგარეო დახმარების დაგეგმვასა და განხორციელებაში. 

ევროკავშირის დახმარება საქართველოსთვის

1992 – 2007 წლებიში ევროკავშირმა საქართველოს 530.8 მილიონი ევროს ოდენობის დახმარება გაუწია. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ევროკავშირმა 2008–2010 წლებისთვის ომის შედეგების შესამსუბუქებლად საქართველოს 500 მლნ ევრო გამოუყო. დამატებითი დაფინანსების დიდი ნაწილი ბოლო კონფლიქტის შედეგად გადაადგილებულ პირთა დახმარებას მოხმარდა; ასევე, 1990–იანი წლების კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულებსაც. 2010 წლის აპრილში ევროკავშირმა 2011–2013 წლებში 180 მილიონი ევრო გამოყო დემოკრატიული განვითარების, კანონის უზენაესობის, კარგი მმართველობის, ვაჭრობის და ინვესტიციების, მარეგულირებელი რეფორმის, რეგიონული განვითარების, მდგრადი ეკონომიკური და სოციალური განვითარების, სიღარიბის დასაძლევად და კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების მხარდასაჭერად.

ევროკავშირი და საქართველო – პოლიტიკური და სამართლებრივი ჩარჩო

ევროკავშირს საქართველოსთან პარტნიორობის და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება აქვს ხელმოწერილი. ეს შეთანხმება მხარეებს შორის მჭიდრო პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ, ფინანსურ და კულტურულ თანამშრომლობას უზრუნველყოფს. 2006 წლის ნოემბერში მიღებულ იქნა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა საქართველოსთვის. სამეზობლო პოლიტიკის მიზანია ევროკავშირის სტაბილურობის, უსაფრთხოების და კეთილდღეობის გაზიარება მეზობელი ქვეყნებისთვის და მაათვის მჭიდრო პოლიტიკური, უსაფრთხოების სფეროს, ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობის შეთავაზება. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა საქართველოსთან ევროკავშირის ურთიერთობის ახალი ეტაპია. ამ ურთიერთობას კიდევ უფრო ამყარებს 2009 წლის მაისში ევროკავშირის მიერ ინიცირებული აღმოსავლეთ პარტნიორობა, რომელიც ქმნის ასოცირების შეთანხმებების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანმემების ხელმოწერის საფუძველს, უფრო მჭიდრო კონტაქტებს ადამიანებს შორის და საქართველოს უფრო მჭიდრო ინტეგრირებას ევროპულ სტუქტურებში.

თუკი თქვენთვის საინეტერესო ინფორმაცია ვერ იპოვეთ, ან ვერ გაიგეთ აქ მოყვანილი რომელიმე საკითხი, მოგვმართეთ. მიუხედავად ძალზე პატარა ბიბლიოთეკისა, ჩვენი თანამშრომლები მზად არიან და შესწევთ უნარი, დაგეხმარონ თქვენთვის სასურველი ინფორმაციის მოძიებაში.

ფილიპ დიმიტროვი
ელჩი, წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი