Skydd av personuppgifter

Utrikestjänstens dataskyddsavdelning
Utrikestjänstens dataskyddsavdelning

Skyddet för privatlivet och av personuppgifter – i enlighet med artikel 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna – är en viktig fråga för EU:s utrikestjänst som omfattas av reglerna för EU:s administration.

För att uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten måste utrikestjänsten ofta samla in, behandla och lagra personuppgifter, bland annat namn, kontorsadresser, telefonnummer, foton och annan information, inklusive känsligare uppgifter i samband med upphandlingar, förslagsomgångar och konferensinbjudningar.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som är kopplade direkt till dig och som gör dig identifierbar, exempelvis namn, personnummer, foton, telefonnummer, födelseort och e-postadress.

Hur behandlar utrikestjänsten mina personuppgifter?

EU-förordning nr 45/2001 om behandling av personuppgifter, som utrikestjänsten genomför genom sitt beslut av den 8 december 2011 , garanterar att dina personuppgifter

 • behandlas på ett korrekt och lagligt sätt
 • samlas in för särskilda och uttryckligt angivna ändamål
 • är riktiga och aktuella
 • inte sparas längre än vad som är nödvändigt
 • är säkra
 • inte lämnas ut till tredje part utan lämpliga försiktighetsåtgärder
 • behandlas i enlighet med dina rättigheter English (en) som registrerad person.

Dessa regler gäller för utrikestjänstens samtliga avdelningar och alla EU-delegationer som behandlar personuppgifter. Utrikestjänstens dataskyddsavdelning måste informeras i förväg om alla åtgärder som ger upphov till insamling, användning, överföring eller organisation av sådana uppgifter. Utrikestjänsten behandlar alla inkomna personuppgifter, dvs. uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en person, med den försiktighet som krävs.

Utrikestjänsten följer de sju principer för behandling av personuppgifter som fastställs i EU-direktiv 95/46/EG och EU-förordning nr 45/2001

1. Information – de personer för vilka personuppgifter samlas in, behandlas och lagras ska upplysas om detta.
2. Ändamål – de insamlade uppgifterna får bara användas för de angivna ändamålen och inte på något annat sätt.
3. Samtycke – personuppgifter får inte lämnas ut eller delas med tredje part utan den berörda personens samtycke.
4. Säkerhet – de insamlade personuppgifterna ska lagras på ett säkert sätt så att de inte kan missbrukas, stjälas eller komma bort.
5. Utlämnande – om insamlade personuppgifter lämnas ut till tredje part ska den berörda personen informeras om detta.
6. Tillgång – registrerade personer har rätt att få tillgång sina personuppgifter och korrigera eventuella fel.
7. Ansvar – registrerade personer ska kunna ställa dem som samlar in personuppgifter till svars om ovannämnda principer inte följs.


Läs mer: Utrikestjänstens dataskydd – detaljerad överblick pdf - 111 KB [111 KB] English (en)

 • Skriv ut
 • Normal textstorlek
 • Öka textstorlek med 150 procent
 • Öka textstorlek med 200 procent

Multimedia