Gegevensbescherming

EEAS afdeling gegevensbescherming
EEAS afdeling gegevensbescherming

De bescherming van het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens, zoals omschreven in artikel 8 van het EU-Handvest van de grondrechten , zijn zeer belangrijk voor de Europese dienst voor extern optreden (EEAS) als Europese overheidsdienst.

Om zijn verplichtingen tegenover de burgers na te komen, moet de EEAS regelmatig persoonsgegevens verzamelen, verwerken en bewaren door middel van aanbestedingen en uitnodigingen voor conferenties. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld namen, kantooradressen, foto's en andere gegevens, waaronder gevoeligere informatie.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gaan alleen over u en maken u identificeerbaar: uw naam, foto, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, het kentekennummer van uw auto, enz.

Hoe gaat de EAAS om met uw gegevens?

Verordening 45/2001 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zoals vastgesteld in Besluit van 8 december 2011 van de EEAS, zorgt ervoor dat uw gegevens:

 • correct en rechtmatig worden verwerkt
 • alleen voor beperkte en duidelijk omschreven doeleinden worden verwerkt
 • nauwkeurig en regelmatig worden bijgewerkt
 • niet langer worden bewaard dan nodig
 • veilig zijn
 • niet zomaar aan anderen worden doorgegeven
 • worden verwerkt met inachtneming van uw rechten English (en) als betrokkene

Deze regels zijn van toepassing op alle afdelingen van de EEAS en alle EU-delegaties die persoonsgegevens verwerken. De afdeling gegevensbescherming van de EEAS moet van tevoren op de hoogte worden gesteld wanneer persoonsgegevens worden verzameld, geraadpleegd, doorgegeven of geordend. De EEAS behandelt alle persoonsgegevens met de nodige zorgvuldigheid.

De EEAS respecteert de 7 beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens die vastgesteld zijn in EU-richtlijn 95/46/EG en in Verordening (EG) 45/2001 :

1. Kennisgeving: mensen moeten op de hoogte worden gesteld als hun persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt of bewaard
2. Doeleinde: verzamelde gegevens mogen alleen worden gebruikt voor de vermelde doeleinden
3. Toestemming: persoonsgegevens mogen niet worden meegedeeld aan anderen zonder toestemming van de persoon in kwestie
4. Beveiliging: als de persoonsgegevens zijn verzameld moeten ze veilig worden bewaard om misbruik, diefstal of verlies te voorkomen
5. Openbaarheid: mensen moeten worden geïnformeerd over wie hun gegevens verzamelt
6. Toegang: mensen moeten inzage hebben in hun persoonsgegevens en onnauwkeurigheden kunnen corrigeren
7. Verantwoording: mensen moeten gegevensverzamelaars aansprakelijk kunnen stellen voor het opvolgen van deze beginselen.


Zie ook: EEAS gegevensbescherming – gedetailleerd overzicht pdf - 111 KB [111 KB] English (en)

 • Afdrukken
 • Normale tekstgrootte
 • Tekstgrootte 150%
 • Tekstgrootte 200%

Multimedia