EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp)

EU-länderna för en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik för unionens räkning. Syftet med den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken är att stärka EU:s externa handlingsmöjligheter inom konfliktförebyggande English (en) español (es) français (fr) och krishantering genom att bygga upp civila och militära resurser.

EU har diplomatiska och ekonomiska sanktioner English (en) för att kunna påverka politik som bryter mot internationell rätt, mänskliga rättigeter, rättstatsprincipen eller demokratiska principer.

EU är också en av de internationella huvudaktörerna i kampen mot olaglig anhopning av och handel med handeldvapen och lätta vapen.

  • Skriv ut
  • Normal textstorlek
  • Öka textstorlek med 150 procent
  • Öka textstorlek med 200 procent

Multimedia

Extraordinary Foreign Affairs Council meeting : Press conference opening remarks by HRVP Federica MOGHERINI

LIVE Extraordinary Foreign Affairs Council meeting in Brussels - press conference