EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp)

EU-länderna för en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik för unionens räkning. Syftet med den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken är att stärka EU:s externa handlingsmöjligheter inom konfliktförebyggande English (en) español (es) français (fr) och krishantering genom att bygga upp civila och militära resurser.

EU har diplomatiska och ekonomiska sanktioner English (en) för att kunna påverka politik som bryter mot internationell rätt, mänskliga rättigeter, rättstatsprincipen eller demokratiska principer.

EU är också en av de internationella huvudaktörerna i kampen mot olaglig anhopning av och handel med handeldvapen och lätta vapen.


Subscribe to Newsletters and alerts

Multimedia

Foreign Affairs Council (Defence) - Arrival and doorstep by Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council (Defence) & Education, Youth, Culture and Sport Council - arrivals

Foreign Affairs Council - Press conference opening remarks by Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council / Extraordinary Foreign and Home Affairs Ministers Meeting - press conference

Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - Doorstep by Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - arrivals

Foreign Affairs Council : HRVP Arrival and doorstep (in English and Italian)

LIVE Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - arrivals

Press conference by Federica MOGHERINI, at the Foreign Affairs Council

LIVE Foreign Affairs Council - press conference