Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) Európskej únie

Členské štáty sa dohodli, že Európskej únii zveria určité kompetencie v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Európska bezpečnostná a obranná politika má posilniť vonkajšiu akcieschopnosť EÚ prostredníctvom rozvoja civilného a vojenského potenciálu, ktorý sa využije pri prevencii konfliktov English (en) español (es) français (fr) a krízovom riadení.

Únia môže prostredníctvom diplomatických a ekonomických sankcií English (en) bojovať proti režimom, ktoré porušujú medzinárodné právo, zásady právneho štátu, demokratické princípy a ľudské práva.

EÚ je aj popredným medzinárodným aktérom v boji proti nezákonnému zhromažďovaniu a obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami.

  • Tlač
  • Set page to normal font size
  • Increase font size by 150 percent
  • Increase font size by 200 percent

Multimedia

Extraordinary Foreign Affairs Council meeting : Press conference opening remarks by HRVP Federica MOGHERINI

LIVE Extraordinary Foreign Affairs Council meeting in Brussels - press conference