Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie

De lidstaten van de EU hebben afgesproken dat de Europese Unie een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid voert. Het Europees veiligheids- en defensiebeleid moet de EU beter in staat stellen om in het buitenland aan conflictpreventie English (en) español (es) français (fr) en crisisbeheer te doen, en daarvoor de nodige civiele en militaire middelen beschikbaar te stellen.

Als een staat het internationale recht, de mensenrechten, de rechtsstaat of de democratische beginselen niet respecteert, kan de EU diplomatieke of economische sancties English (en) opleggen.

De EU neemt internationaal ook het voortouw in de strijd tegen ongeoorloofde accumulatie van en handel in handvuurwapens en lichte wapens.


News and Press ReleasesRSS

 • 16/03/2015
  Main results of the Foreign Affairs Council
 • 16/03/2015
  Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini following the Foreign Affairs Council Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini following the Foreign Affairs Council <p>Today, on the agenda of the Foreign Affairs Council, we had Africa as the strategic debate -  not only the crises, not only the threats, starting obviously from the terrorist one, but also the opportunities that the continent offers. Opportunities not only to its own people but also to its partners around the world. We discussed the need to move from a donor-recipient relationship to a full political partnership, with Africa as a whole, with the African Union, with some of the African countries and sub-regional organisations.</p> 03/16/2015 19:53:05 03/16/2015 19:53:05 03/16/2015 19:53:05 03/04/2016 19:53:05 2015031619 090126248ec2d561 N 090126248ec2d561 /statements-eeas/2015/150316_02_en.htm 10158 xml N /statements-eeas/2015/150316_02_nl.htm 1 /statements-eeas/2015/150316_02_en.htm /statements-eeas/2015/150316_02_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini following the Foreign Affairs Council English (en)
 • 16/03/2015
  Council conclusions on Mali
 • 16/03/2015
  Conclusions du Conseil sur la situation politique au Burundi dans le contexte pré-électoral
 • 16/03/2015
  Council conclusions on the Gulf of Guinea action plan 2015-2020

Meer nieuws

Subscribe to Newsletters and alerts

Multimedia