Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie

NieuwsRSS

 • 22/07/2014
  EU establishes mission to advise on civilian security sector reform in Ukrainepdf
 • 22/07/2014
  4 65744 1 _blank Remarks by EU High Representative Catherine Ashton upon arrival at Foreign Affairs Council, 22 July 2014 Remarks by EU High Representative Catherine Ashton upon arrival at Foreign Affairs Council, 22 July 2014 /statements/docs/2014/140722_02_en.pdf 07/22/2014 12:01:00 07/22/2014 12:01:00 07/22/2014 12:01:00 nulldate 2014072212 090126248c580470 N 090126248c580470 /statements/docs/2014/140722_02_en.pdf 439386 pdf N /statements/docs/2014/140722_02_nl.pdf 1 /statements/docs/2014/140722_02_en.pdf /statements/docs/2014/140722_02_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Remarks by EU High Representative Catherine Ashton upon arrival at Foreign Affairs Council, 22 July 2014 pdf - 430 KB [430 KB] English (en)
 • 22/07/2014
  EUCAP Sahel Niger extended pdf

Meer nieuws

De lidstaten van de EU hebben afgesproken dat de Europese Unie een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid voert. Het Europees veiligheids- en defensiebeleid moet de EU beter in staat stellen om in het buitenland aan conflictpreventie en crisisbeheer te doen, en daarvoor de nodige civiele en militaire middelen beschikbaar te stellen.

Als een staat het internationale recht, de mensenrechten, de rechtsstaat of de democratische beginselen niet respecteert, kan de EU diplomatieke of economische sancties English (en) opleggen.

De EU neemt internationaal ook het voortouw in de strijd tegen ongeoorloofde accumulatie van en handel in handvuurwapens en lichte wapens English (en) .