Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie

De lidstaten van de EU hebben afgesproken dat de Europese Unie een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid voert. Het Europees veiligheids- en defensiebeleid moet de EU beter in staat stellen om in het buitenland aan conflictpreventie English (en) español (es) français (fr) en crisisbeheer te doen, en daarvoor de nodige civiele en militaire middelen beschikbaar te stellen.

Als een staat het internationale recht, de mensenrechten, de rechtsstaat of de democratische beginselen niet respecteert, kan de EU diplomatieke of economische sancties English (en) opleggen.

De EU neemt internationaal ook het voortouw in de strijd tegen ongeoorloofde accumulatie van en handel in handvuurwapens en lichte wapens.

  • Afdrukken
  • Normale tekstgrootte
  • Tekstgrootte 150%
  • Tekstgrootte 200%

Multimedia

Extraordinary Foreign Affairs Council meeting : Press conference opening remarks by HRVP Federica MOGHERINI

LIVE Extraordinary Foreign Affairs Council meeting in Brussels - press conference