Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie

De lidstaten van de EU hebben afgesproken dat de Europese Unie een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid voert. Het Europees veiligheids- en defensiebeleid moet de EU beter in staat stellen om in het buitenland aan conflictpreventie English (en) español (es) français (fr) en crisisbeheer te doen, en daarvoor de nodige civiele en militaire middelen beschikbaar te stellen.

Als een staat het internationale recht, de mensenrechten, de rechtsstaat of de democratische beginselen niet respecteert, kan de EU diplomatieke of economische sancties English (en) opleggen.

De EU neemt internationaal ook het voortouw in de strijd tegen ongeoorloofde accumulatie van en handel in handvuurwapens en lichte wapens.


Subscribe to Newsletters and alerts

Multimedia

Foreign Affairs Council (Defence) - Arrival and doorstep by Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council (Defence) & Education, Youth, Culture and Sport Council - arrivals

Foreign Affairs Council - Press conference opening remarks by Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council / Extraordinary Foreign and Home Affairs Ministers Meeting - press conference

Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - Doorstep by Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - arrivals

Foreign Affairs Council : HRVP Arrival and doorstep (in English and Italian)

LIVE Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - arrivals

Arrival and doorstep (in English and Italian) by HRVP Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - arrivals

Press conference by Federica MOGHERINI, at the Foreign Affairs Council

LIVE Foreign Affairs Council - press conference