Zajednička vanjska i sigurnosna politika (ZVSP) Europske unije

Države članice EU-a obvezale su se na zajedničku vanjsku sigurnosnu politiku Europske unije. Cilj Europske sigurnosne i obrambene politike jest ojačati vanjsku sposobnost EU-a za djelovanje razvojem civilnih i vojnih sredstava u području sprečavanja sukoba English (en) español (es) français (fr) i upravljanja krizom.

Kako bi utjecala na politike kojima se krše međunarodni zakon ili ljudska prava, ili politike koje ne poštuju vladavinu prava ili demokratske principe, EU je osmislila sankcije English (en) diplomatske ili gospodarske prirode.

EU je također vodeći međunarodni akter u borbi protiv nezakonitog prikupljanja i trgovine malim i lakim oružjem.


Subscribe to Newsletters and alerts

Multimedia