Zajednička vanjska i sigurnosna politika (ZVSP) Europske unije

Države članice EU-a obvezale su se na zajedničku vanjsku sigurnosnu politiku Europske unije. Cilj Europske sigurnosne i obrambene politike jest ojačati vanjsku sposobnost EU-a za djelovanje razvojem civilnih i vojnih sredstava u području sprečavanja sukoba English (en) español (es) français (fr) i upravljanja krizom.

Kako bi utjecala na politike kojima se krše međunarodni zakon ili ljudska prava, ili politike koje ne poštuju vladavinu prava ili demokratske principe, EU je osmislila sankcije English (en) diplomatske ili gospodarske prirode.

EU je također vodeći međunarodni akter u borbi protiv nezakonitog prikupljanja i trgovine malim i lakim oružjem.


Subscribe to Newsletters and alerts

Multimedia

Foreign Affairs Council (Defence) - Arrival and doorstep by Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council (Defence) & Education, Youth, Culture and Sport Council - arrivals

Foreign Affairs Council - Press conference opening remarks by Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council / Extraordinary Foreign and Home Affairs Ministers Meeting - press conference

Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - Doorstep by Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - arrivals

Foreign Affairs Council : HRVP Arrival and doorstep (in English and Italian)

LIVE Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - arrivals

Press conference by Federica MOGHERINI, at the Foreign Affairs Council

LIVE Foreign Affairs Council - press conference

Arrival and doorstep (in English and Italian) by HRVP Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - arrivals