Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP)

ELi liikmesriigid on pühendunud Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika elluviimisele. Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika eesmärk on tugevdada ELi välispoliitilist tegutsemissuutlikkust, arendades välja tsiviilalase ja sõjalise suutlikkuse konfliktide ennetamisel English (en) español (es) français (fr) ning kriiside haldamisel.

Rahvusvahelist õigust või inimõigusi ning õigusriigi ja demokraatia põhimõtteid rikkuva poliitika mõjutamiseks on ELil kasutada dplomaatilised ja majanduslikud sanktsioonid English (en) .

EL on maailmas ka juhtiv jõud väike- ja kergrelvade ebaseadusliku kokkuostmise ja kaubanduse vastases võitluses.

  • Prindi
  • Tavaline kirjasuurus
  • Kirjasuurus 150 %
  • Kirjasuurus 200 %

Multimedia

Extraordinary Foreign Affairs Council meeting : Press conference opening remarks by HRVP Federica MOGHERINI

LIVE Extraordinary Foreign Affairs Council meeting in Brussels - press conference