Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δεσμευθεί για μια Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κοινή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας προσβλέπει στην ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ για εξωτερική δράση, αναπτύσσοντας τις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές ικανότητές της για την πρόληψη των συγκρούσεων English (en) español (es) français (fr) και τη διαχείριση κρίσεων.

Για να μπορεί να ασκεί πίεση σε πρακτικές που είτε παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε δεν σέβονται το κράτος δικαίου ή τις αρχές της δημοκρατίας, η ΕΕ έχει σχεδιάσει κυρώσεις English (en) διπλωματικού ή οικονομικού χαρακτήρα.

Η ΕΕ πρωτοστατεί επίσης στον διεθνή αγώνα κατά της παράνομης συγκέντρωσης και κυκλοφορίας φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού.


Subscribe to Newsletters and alerts

Multimedia

Foreign Affairs Council (Defence) - Arrival and doorstep by Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council (Defence) & Education, Youth, Culture and Sport Council - arrivals

Foreign Affairs Council - Press conference opening remarks by Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council / Extraordinary Foreign and Home Affairs Ministers Meeting - press conference

Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - Doorstep by Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - arrivals

Foreign Affairs Council : HRVP Arrival and doorstep (in English and Italian)

LIVE Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - arrivals

Press conference by Federica MOGHERINI, at the Foreign Affairs Council

LIVE Foreign Affairs Council - press conference

Arrival and doorstep (in English and Italian) by HRVP Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - arrivals