Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

EU-medlemslandene har forpligtet sig til en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik for Den Europæiske Union. Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik sigter mod at styrke EU's eksterne indsats igennem udviklingen af civile og militære kapaciteter i konfliktforebyggelse English (en) español (es) français (fr) og krisestyring.

EU har indført sanktioner English (en) af diplomatisk eller økonomisk art, som skal øve indflydelse på politikker, der overtræder international lovgivning eller menneskerettighederne, eller politikker, der ikke respekterer retsstatsprincippet eller de demokratiske principper.

EU er også en ledende international aktør i bekæmpelsen af ulovlig ophobning af og handel med håndvåben og lette våben.

  • Udskriv
  • Normal skriftstørrelse
  •  Forstør skrift med 150 procent
  • Forstør skrift med 200 procent

Multimedia

Extraordinary Foreign Affairs Council meeting : Press conference opening remarks by HRVP Federica MOGHERINI

LIVE Extraordinary Foreign Affairs Council meeting in Brussels - press conference