Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie

Členské státy EU se zavázaly ke společné zahraniční a bezpečnostní politice. Cílem evropské bezpečnostní a obranné politiky je posílit prostřednictvím rozvoje civilních a vojenských kapacit schopnost EU jednat při předcházení konfliktů English (en) español (es) français (fr) a krizovém řízení English (en) español (es) français (fr) .

EU stanovila diplomatické a hospodářské sankce English (en) , jimiž hodlá působit proti politikám odporujícím mezinárodnímu právu či lidským právům, politikám pohrdajícími principy právního státu a demokratickými zásadami.

EU je rovněž vůdčím mezinárodním aktérem v boji proti nezákonnému hromadění a obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi.


Subscribe to Newsletters and alerts

Multimedia

Foreign Affairs Council (Defence) - Arrival and doorstep by Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council (Defence) & Education, Youth, Culture and Sport Council - arrivals

Foreign Affairs Council - Press conference opening remarks by Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council / Extraordinary Foreign and Home Affairs Ministers Meeting - press conference

Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - Doorstep by Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - arrivals

Foreign Affairs Council : HRVP Arrival and doorstep (in English and Italian)

LIVE Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - arrivals

Arrival and doorstep (in English and Italian) by HRVP Federica MOGHERINI

LIVE Foreign Affairs Council & Agriculture and Fisheries Council - arrivals

Press conference by Federica MOGHERINI, at the Foreign Affairs Council

LIVE Foreign Affairs Council - press conference