Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на Европейския съюз

Страните членки на ЕС са се ангажирали с Обща външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. Целта на Европейската политика за сигурност и отбрана е да се засили способността на ЕС да действа извън пределите си за предотвратяване на конфликти English (en) español (es) français (fr) и управление на кризи чрез развиване на граждански и военен капацитет.

За да оказва влияние върху политики, нарушаващи международното право или човешките права, както и върху политики, неспазващи върховенството на закона или демократичните принципи, ЕС е предвидил дипломатически или икономически санкции English (en) .

Съюзът също така играе водеща роля на международната сцена в борбата срещу незаконното натрупване и трафика на малки оръжия и леко въоръжение.

  • Печат
  • Нормален размер на шрифта
  • Увеличен размер на шрифта
  • Максимален размер на шрифта

Multimedia

Extraordinary Foreign Affairs Council meeting : Press conference opening remarks by HRVP Federica MOGHERINI

LIVE Extraordinary Foreign Affairs Council meeting in Brussels - press conference