Krishantering

NyheterRSS

 • 06/11/2014
  Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the new initiative for Bosnia and Herzegovina Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the new initiative for Bosnia and Herzegovina <p>We all agree that after the recent elections Bosnia and Herzegovina should not remain in a stalemate. Good work has been done in the past by the EU and its international partners to assist the country in overcoming its challenges. But a new spirit is needed to effectively deal with reforms which are the key not only for the EU way of the country, but also and mainly for its citizens' lives.</p> 11/06/2014 00:00:00 11/06/2014 00:00:00 11/06/2014 00:00:00 11/06/2014 00:00:00 2014110600 090126248d1d7e1b N 090126248d1d7e1b /statements-eeas/2014/141106_01_en.htm 11024 xml N /statements-eeas/2014/141106_01_sv.htm 1 /statements-eeas/2014/141106_01_en.htm /statements-eeas/2014/141106_01_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the new initiative for Bosnia and Herzegovina English (en)
 • 04/11/2014
  Remarks by President Herman Van Rompuy following his meeting with President of Colombia Juan Manuel Santospdf
 • 04/11/2014
  Presentation of letters of credentials to the President of the European Council Herman Van Rompuypdf

Fler nyheter

EU medverkar i krishanteringens alla skeden, från förebyggande strategier till återuppbyggnad efteråt. EU har öronmärkt stora resurser för att kunna hjälpa länder i politisk kris med hjälp av landsspecifika program och särskilda instrument, t.ex. stabilitetsinstrumentet.

EU-kommissionen samordnar unionens krisinsatser och ser till att EU-instrumenten och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) kompletterar varandra. Arbetet sker i nära samarbete med lokala delegationer och partner på plats.

GSFP-uppdrag har utförts i Makedonien, Kosovo, Bosnien och Hercegovina, de ockuperade palestinska territorierna, Guinea-Bissau, Kongo, Sudan/Darfur, Tchad och Centralafrikanska republiken, Somalia, Afghanistan, Moldavien, Ukraina, Irak, Georgien och den indonesiska provinsen Aceh.

Uppdragen går främst ut på att stödja kapacitetsuppbyggnad och reformer av polis, rättsväsende och tull. EU hjälper till att göra slut på fientligheter genom att bana väg för fredsavtal och se till att de följs. EU arbetar hårt för att garantera civilbefolkningens, flyktingars, biståndsarbetarnas och FN-personalens säkerhet. GSFP-uppdragen kan också vara mer specifika och exempelvis gälla gränsövervakning eller piratbekämpning.