Kriisinhallinta

EU osallistuu kaikkiin kriisinhallinnan vaiheisiin ennaltaehkäisevistä strategioista kriisien jälkeisiin kunnostus- ja jälleenrakennustoimiin. Maakohtaisten ohjelmiensa ja muun muassa vakautusvälineen avulla EU hallinnoi huomattavia resursseja, jotka on tarkoitettu poliittisista kriiseistä kärsivien maiden auttamiseen.

On tärkeää, että EU toimii kriisitilanteissa johdonmukaisesti. EU pyrkii myös varmistamaan, että sen kriisinhallintavälineet ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) mukaiset toimet ovat toisiaan täydentäviä. Sekä EU:n edustustot että paikalliset yhteistyökumppanit osallistuvat tiiviisti kriisinhallintaan.

YTPP-operaatioita on toteutettu entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Kosovossa, Bosnia ja Hertsegovinassa, miehitetyillä palestiinalaisalueilla, Guinea-Bissaussa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Sudanissa/Darfurissa, Tšadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa, Somaliassa, Afghanistanissa, Moldovassa, Ukrainassa, Irakissa, Georgiassa ja Aceh'n maakunnassa Indonesiassa.

Operaatioilla on tuettu etenkin poliisi-, tulli- ja oikeuslaitoksen uudistamista ja hallintovalmiuksien kehittämistä. Niillä edistetään sopimuksia vihollisuuksien lopettamisesta ja varmistetaan, että näitä sopimuksia noudatetaan. Operaatioilla pyritään takaamaan etenkin siviilien, pakolaisten, avustustyöntekijöiden ja YK:n henkilöstön turvallisuus. YTPP-operaatioilla voidaan tarvittaessa tukea myös erityistoimia, kuten rajavalvontaa tai merirosvouksen torjuntaa.