Управление на кризи

От основаването си Европейският съюз участва във всички фази на цикъла на кризи: от стратегии за превенция до следкризисно възстановяване и реконструкция. Съюзът управлява значителни ресурси, предназначени за страни в политическа криза, чрез програмите си за отделни страни и специфични инструменти като Инструмента за стабилност.

Комисията отдава голямо значение на последователния подход на ЕС към кризисни ситуации, който гарантира допълването между инструментите на Съюза и ЕПСО. Местните делегации и местните партньори вземат дейно участие.

Мисии по линия на ЕПСО се провеждат в Бивша югославска република Македония, Косово, Босна и Херцеговина, окупираните палестински територии, Гвинея-Бисау, Демократична република Конго, Судан/Дарфур, Чад и Централноафриканската република, Сомалия, Афганистан, Молдова и Украйна, Ирак, Грузия и Ачех - провинция на Индонезия.

Тези мисии подкрепят основно полицейските, съдебни и митнически реформи и изграждането на капацитет в тези области. Те улесняват постигането на споразумения за прекратяване на военни действия и гарантират изпълнението им. Полагат се значителни усилия за гарантиране на сигурността на цивилни лица, бежанци, хуманитарни работници и персонал на ООН. Освен това мисиите по линия на ЕПСО могат да помогнат в дадени области като наблюдение на граници, когато е необходимо, или дори борба срещу пиратството.